Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Suoritustiedot tutkintotoimikunnalle

  Arvioijat-ja Suoritukset -tulosteita on päivitetty 21.3.2017 seuraavasti:

  Arvioijat-tulosteelle on arvioijien tiedot muutettu järjestykseen sukunimi etunimi OPH:n ohjeistuksen mukaisesti

  Näytöt-rekisteriin on lisätty kentät Näytön päättymispäivä ja Osatutkintotodistus. Kentät saa käyttöön päivittämällä Primuksen

  Suoritukset-tulostetta on muutettu niin, että

  • Tutkintotilaisuuden ajankohta, loppupvm-sarakkeeseen tulee tieto uudesta Näytön päättymispäivä-kentästä
  • Arviointikokouksen pvm-sarakkeeseen päivämäärä katsotaan joko Näyttöpvm-kentästä tai Arviointikokouksen pvm-kentästä. (Suorituksen päivämäärätieto opiskelijalle siirtyy Näyttöpvm-kentästä)
  • Todistus-sarakkeen vaihtoehdot määräytyvät seuraavasti:

  Todistus-kenttä valittu > Koko tutkinto
  Osatutkintotodistus-kenttä valittu > Kyllä
  Kumpaakaan ylläolevaa kenttää ei ole valittu > Ei

  Tulostetiedoston nimestä näet viimeisimmän päivämäärän, jolloin tuloste on päivitetty.

  Toimikunnat

  Tutkintotoimikunnat ovat yhtenäistäneet toimintatapojaan ja luoneet Excel-pohjaisen taulukon, jolla jatkossa tutkinnon järjestäjät toimittavat tutkinnon osan suorituksesta arviointitiedot heti suorituksen jälkeen.

  Excel-taulukossa on kolme välilehteä: Tutkinnon suorittajat, Arvioijat ja Suoritukset. Primuksesta nämä Excel-taulukoihin tarvittavat tiedot kerätään Näytöt-rekisteristä yllä olevilla tulosteilla.

  Koska excel-taulukon välilehdillä on piilosarakkeita, on Primus-tulosteisiin myös lisätty ylimääräiset tyhjät sarakkeet, jotta tiedot menisi oikeisiin sarakkeisiin kun ne siirretään tulosteesta excel-taulukkoon.

  Tallenna yllä olevat tulostetiedostot koneellesi. Avaa Näytöt -rekisterin Tuloste-editori ja tuo tulosteet rekisteriin toiminnolla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Tutkinnon suorittajat

  Ensimmäiseen taulukkoon kerätään perustiedot tutkinnon suorittajista.
  Jokaisella tutkinnon suorittajalla tulee olla täytettynä joko Henkilötunnus tai Oppijanumero Opiskelijat-rekisterissä. Rahoitustieto on poistettu OPH:n excel-pohjasta 24.11.2016 tulleen tiedotteen mukaan. Jos olette ehtineet jo lähettää joitain tietoja aiemmin, ei niitä tarvitse lähettää uudelleen.

  Avaa Näytöt-rekisteri ja hae haluttuun tutkintotoimikunnan kokoukseen toimitettavat tutkinnon suorittajat. Hakukriteereinä voi käyttää esim. Tutkintotoimikunnan kokouspäivää ja Tutkintotoimikunta-kenttää.

  Tulostaminen

  Valitse Tulosta-painikkeen alta "Tutkinnon suorittajat (OPH)" -tuloste. Valitse välilehti Tiedostoon, jossa Tiedostomuodoksi "Teksti" ja Tekstitulostus-kohtaan "Erotinmerkein eroteltu tekstitiedosto" ja Erotinmerkiksi ; / Esikatsele / Tallenna tiedosto koneellesi.

  Arvioijat

  Arvioijat-välilehdelle kerätään perustiedot Arvioijista. Esimerkkitulosteeseen arvioijien tiedot otetaan Näytöt -rekisterissä kentistä Näytön arvioija (opettaja), TA-arvioija ja TT-arvioija. Työpaikkaohjaajat ja –arvioijat –rekisterissä tulee olla täytettynä rastikentät Työnantaja/Työntekijä/Itsenäinen ammatinharjoittaja sen mukaan mitä arvioija edustaa. Myös Näyttötutkintomestari-kenttä pitää täyttää kaikille niille arvioijille, jotka ovat kyseisen koulutuksen suorittaneet. Ope-edustajalle tulostuu automaattisesti opetusala-teksti taulukkoon.

  Tulostaminen

  Valitse Tulosta-painikkeen alta "Arvioijat (OPH)" –tuloste ja toimi samalla tavalla kuin Tutkinnon suorittajat-tulosteen kanssa tallentamalla tiedosto koneellesi.

  Suoritukset

  Avaa Näytöt-rekisterin kenttäeditori ja ota uudet kentät esille (päivitetty kantaan 15.12.2016): Näytön aloituspvm, Osaamisen tunnustamisen pvm, Arviointikokouksen pvm, Todistus, Arvosanan korotus, Suorituskieli, Työtehtävät, Liitettävän tutkinnon osan hyväksymispvm, Tutkinto.

  Ota lisäksi Opiskelijat-rekisterissä esiin kenttä Tutkinnon tilannut koulutuksen järjestäjä. Kenttä viittaa Oppilaitokset-rekisteriin. Täytä tarvittaessa tähän kenttään toisen oppilaitoksen tieto niiden opiskelijoiden rekisterikorteille, joissa on kyse maksullisesta palvelutoiminnasta.

  Tiedot kenttiin tulee syöttää "OPH:n LIITE_46_2016_Luettelo toimitettavista tiedoista.pdf:n" mukaisesti. Jos olette käyttäneet tiedoissa muita kenttiä, muuttakaa käyttämänne kentät tulostepohjaan.

  Osaamisen tunnustamiseen liittyvissä tiedoissa on ehtona käytetty Kurssityyppi = *tun*. Muuta tämä vastaamaan oman oppilaitoksenne vastaavaa kurssityyppiä.

  Järjestämispaikka –sarakkeeseen tiedot tulevat Suorituspaikka(työpaikka) -> Näyttöpaikan kuvaus-kentästä.

  Tulostaminen

  Valitse Tulosta-painikkeen alta "Suoritukset (OPH)" –tuloste ja toimi samalla tavalla kun Tutkinnon suorittajat-tulosteen kanssa.

  Tiedot tutkintotoimikunnalle


  Avaa OPH:n Excel-pohja. Avaa myös tallentamasi tiedostot ja kopioi kaikki tiedot niistä tiedosto kerrallaan ja liitä ne OPH:n excel-pohjaan omille välilehdilleen: Tutkinnon suorittajat ensimmäiselle välilehdelle, Arvioijat toiselle ja Suoritukset kolmannelle.

  Kaikki tiedot tulevat samaan sarakkeeseen, mutta saat siirrettyä ne omiin sarakkeisiin excelin toiminnolla Tiedot / Teksti sarakkeisiin. Valitse kohta "Erotettu" ja paina Seuraava-painiketta. Sen jälkeen valitse erottimeksi puolipiste ja ota valinta pois "Sarkain"-kohdasta. Paina taas Seuraava-painiketta. Lopuksi paina Valmis-painiketta. Tiedot pitäisi nyt olla sarakkeittain excelissä.

  Poista Tutkinnon suorittajat- ja Arvioijat -välilehdeltä ylimääräiset rivit niin, että jokaisesta henkilöstä on ainoastaan yksi rivi.

  Suoritukset-tulosteessa olevat ylätunnisteen tiedot voi halutessaan poistaa tulosteesta ja kirjoittaa ne suoraan OPH:n Excel-pohjaan.


  Artikkeli on päivitetty 11.04.2017