Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Nyckelkod åt studerande

  Se bild

  Med utskriften i den här instruktionen går det att dela ut studerandenas personliga nyckelkoder så att de själva kan skapa ett Wilma-användarnamn. I samma brev (utskrift) går det också att ge studerandena instruktioner om hur de ska använda Wilma. Brevet kan printas ut och skickas per post eller delas ut, men det går också att skicka utskriften som bilaga i e-postmeddelanden (i pdf-format). Närmare instruktioner om hur du kan skicka utskrifter som bilaga hittar du via länken nere på sidan.


  Det finns en skild brevmall för vårdnadshavare: vårdnadshavarnas version


  Spara utskriftsfilen som finns i den här instruktionen på din egen dator.

  Öppna Primus Studeranderegister och Utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Uppgifterna som finns i den övre delen av utskriften kommer från registret Information om skolan, från sökrutans standarder (datum) och från studerandens egna registerkort i Studeranderegistret. Du kan ta bort adressuppgifterna om brevet ska skickas per e-post.

  I utskriftens egentliga meddelande har de delar som ni själva ska ändra markerats med rött. Det är uppgifter om skolans Wilma-adress och andra kommunspecifika uppgifter. De röda delarna ska alltså tas bort och är endast till som instruktion för den som ändrar utskriften. Vid behov kan du också ändra de delar som inte är markerade med rött.

  Nyckelkoderna skapas i Primus Studeranderegister i fältet Nyckelkod i Wilma för studerande. Närmare instruktioner om hur du skapar en nyckelkod hittar du via länken nedan.

  I slutet av brevet skrivs rektorns namn ut och uppgiften kommer från registret Information om skolan.


  Artikeln har updaterats 09.08.2017