Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Jaksotus ammatillisessa koulutuksessa

  Ammatillisessa koulutuksessa voidaan käyttää rinnakkain esim. 1-4 jakson järjestelmää sekä ns. viikkojärjestelmää. Tunnit voidaan jaksottaa joko viikkotunteina (3 h/viikko) tai opetustunteina (24 tuntia).

  Valmistelut

  Tee ensin perustietoikkunan Jaksojärjestelmät-välilehdellä sellaiset jaksojärjestelmät, joita oppilaitoksessasi käytetään. Jaksojärjestelmiä voi olla useita, esim. jonkin tutkinnon opiskelijoilla 3-jaksojärjestelmä, toisilla 4-jaksojärjestelmä ja näiden lisäksi viikkojärjestelmä.

  Tarkista perustietoikkunan Ryhmät-välilehdeltä opintojen/tutkinnon osien Kesto-sarake. Jos luvun perässä on "h", on opetus muunnettu jo lähiopetustunneiksi, esim. "64 h". Jos sarakkeessa näkyy pelkkä luku, esim. "3", on opetus vielä osaamispisteinä eli vuosiviikkotunteina. Kestoa voi muuttaa valitsemalla aktiiviseksi yhden tai useampia ryhmiä, klikkaamalla jotain niistä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Muuta ryhmän kestoa.

  Voit jaksottaa opetuksen joko lähiopetustunteina tai viikkotunteina sen mukaan, kuinka tarkasti tuntimääriä oppilaitoksessa seurataan.

  • Lähiopetustunnit tarkoittavat absoluuttista tuntimäärää: Kurre näyttää oppituntitarkkuudella, montako tuntia on käytetty ja montako vielä jäljellä.
  • Viikkotunneissa taas kyse on keskiarvosta: jollain viikolla opetusta voi olla 4 tuntia, toisella 2, mutta keskimäärin viikkotunteja on 3. Viikkotunteja käytettäessä opintojakson kokonaistuntimäärä on jakson pituus viikkoina x viikkotuntimäärä, esim. 10 viikkoa x 3 h viikossa = 30 tuntia.

  Jaksottaminen

  Opetus jaksotetaan ryhmittelyikkunassa. Ota aivan ensiksi jaksosarakkeet esiin: valitse yläpalkin Näytä-valikosta Jaksotus. Ikkunan oikeassa laidassa näkyy nyt lista aktiivisen luokan (ryhmän) opinnoista, ja ikkunan keskivaihella sarakkeet "jakso 1", "jakso 2" jne. tai "36", "37", jos avoinna on viikkojärjestelmä. Venytä tarvittaessa jaksosarakkeiden aluetta, jotta saat enemmän jaksoja kerralla esille.

  Opetuksen lisäksi jaksotusnäkymään saa esille myös opettajalle merkityn muun työn, esim. työssäoppimisen järjestelyt tai oppimistehtävien tarkistamiselle varatun ajan. Muu työ on oletuksena piilotettu, ja sen saa esiin Asetukset-valikon kautta, poistamalla rastit muun työn ja varausten piilottamisesta.

  Voit ottaa esiin Jaksotettu-sarakkeen, joka näyttää jaksotettujen tuntien määrän sitä mukaan kuin jaksotetaan. Sarakkeen saa esille Ryhmittely-ikkunassa Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet ja rastimalla listasta kyseisen sarakkeen. Ryhmittelyssä tulee olla jaksotus päällä, jotta sarake tulee näkyviin (Näytä / Jaksotus).

  Piilotus ryhmittelyssä, jos ei huomioida työmäärissä

  • Ryhmittelystä voi piilottaa palkit, joita ei huomioida työmäärissä. Kurre tutkii sijoitustyypiltä, onko sille valittu Huomioi työmäärissä. Kun sijoitustyyppi valitaan jollekin ryhmälle tai opettajan muulle tehtävälle, Kurre ei näytä niitä, joissa tuota kohtaa ei ole rastittu.
  • Valitse ylävalikosta Asetukset / Näytä vain työmäärissä huomioitavat.
  • Samalla tavalla jaksotustulosteista voi piilottaa esim. varaukset ja muut tehtävät, jotka eivät vaikuta työmäärään. Valitse Tulosteet / Jaksotus tai Jaksotuksen yhteenveto / Lisäasetukset -> Tulosta vain työmäärissä huomioitavat.

  Jos tietyt opinnot opetetaan läpi vuoden samaan aikaan jonkin toisen opinnon kanssa, yhdistä nämä ensin palkiksi ja tee jaksotus vasta sitten. Näin yhdistämistä ei tarvitse tehdä jakso kerrallaan.

  Jaksotus tehdään siten, että opinnon tuntimäärä merkitään kyseisen jakson sarakkeeseen. Jos äidinkieltä opetetaan jaksoissa 1 ja 3, kummassakin 2 h viikossa, merkitään näiden jaksojen sarakkeisiin "2". Ne jaksot, joissa äidinkieltä ei opeteta, jätetään tyhjäksi. Aluksi opinnon koko tuntimäärä näkyy Jaksottamatta-sarakkeessa, mutta tuntimäärä pienenee sitä mukaa, kun tunteja syötetään jaksosarakkeisiin (= jaksotetaan).

  • Jos käytät lähiopetustunteja, näkyy tässä aluksi esim. "48 h". Kun jaksotat äidinkieltä kaksi tuntia viikolle 36, jää Jaksottamatta-sarakkeeseen "46 h".
  • Jos käytät viikkotunteja, näkyy Jaksottamatta-sarakkeessa aluksi esim. "1". Kun merkitset äidinkieltä kaksi tuntia jaksolle 1, jää Jaksottamatta-sarakkeeseen vielä 1/2. Kun merkitset 3. jaksolle toisen kaksituntisen, on koko tuntimäärä käytetty ja Jaksottamatta-sarake tyhjenee. (Ts. jos äidinkieltä opetettaisiin joka jaksossa, sitä opetettaisiin tunti viikossa, mutta koska äidinkieltä opetetaan vain joka toisessa jaksossa, on viikkotunteja oltava 2.)

  Useamman tutkinnon osan/osa-alueen jaksottaminen kerralla

  Jaksotuksen voi tehdä opinto kerrallaan, luokka kerrallaan, mutta ajan säästämiseksi kannattaa jaksottaa kerralla mahdollisimman monta opintoa. Hae ruudulle kerralla esim. kaikki aloittavat ryhmät tai kaikki tietyn tutkinnon opiskelijat. Maalaa Palkit-sarakkeen kohdalta opinto-listasta Ctrl-näppäin pohjassa kaikki ne opinnot, jotka jaksotetaan samalla tavalla. Syötä sitten tuntimäärät jollekin valittuna olevalle riville, ja kuittaa Enterillä.


  Siirtyminen eri jaksojärjestelmien välillä

  Jaksojärjestelmästä toiseen siirrytään klikkaamalla jaksopainiketta, ja valitsemalla apuruudun valikosta haluttu järjestelmä.

  Jaksotus tietylle aikavälille

  • Jos haluat jaksottaa kurssia saman tuntimäärän esim. viikoille 10 - 15, merkitse ensin haluttu tuntimäärä viikolle 10. Klikkaa sitten viikon 11 saraketta hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Jaksota sama tuntimäärä seuraaville jaksoille.
  • Anna apuruutuun viikkomäärä, jolle jaksotetaan, esim. "5", jolloin samaa tuntimäärää jaksotetaan seuraaville viidelle viikolle.
  • Estä jaksotus miinukselle kannattaa rastia, silloin Kurre jaksottaa ryhmää tuleville viikoille niin pitkälle kuin tuntimäärää riittää. Jos tuntimäärää riittää vain 4 viikolle, jaksotetaan vain sen verran ja loput tunnit jätetään Jaksottamatta-sarakkeeseen.

  Avainsanat: jaksotus

  Ohje päivitetty 7.1.2014