Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hakemus koulukuljetukseen (Hakemukset ja päätökset -rekisteri)

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla huoltaja voi hakea oppilaalle koulukuljetusta. Tehty hakemus tallentuu Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin, mutta on nähtävillä myös Wilmassa opettajilla, henkilökunnalla ja huoltajilla.

  Lomakkeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomake on päivitetty 18.9.2015. Lomakkeelle on lisätty mm. Kotikunta-kenttä, joka on mukana versiosta 4.49c eteenpäin. Päivitä ohjelmat tarvittaessa.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Huoltaja, Opiskelija
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Hakemukset, huoltaja
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Wilman käyttäjätunnus(testaus): täytä testihuoltajan Wilma-tunnus

  Lomake näkyy huoltajilla (ja täysi-ikäisillä opiskelijoilla) Wilmassa Hakemukset ja päätökset -sivulla, jonne on linkki Wilman päävalikossa.

  Tee mahdolliset muutokset lomakkeen kenttiin, teksteihin, ohjeisiin jne. ja testaa lomaketta testikäytäjän tunnuksella Wilmassa. Kun lomake on valmis, poista Wilman käyttäjätunnus(testaus) -kentästä testaustunnus ja rasti tilalle Näkyy Wilmassa. Lomake näkyy sen jälkeen Wilmassa siihen valitulla käyttäjäryhmällä.

  Käyttäjäoikeudet

  Päästäkseen tekemään hakemuksen, on käyttäjällä oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Tee huoltajia/opiskelijoita varten uusi käyttäjäryhmä Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteriin, esim. "Hakemukset huoltaja/opiskelija".

  Anna käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdellä oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin ja rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen sekä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Valitse tehty käyttäjäryhmä tälle lomakkeelle sekä lisää sama käyttäjäryhmä Koulun tiedot -rekisterin kenttään Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa. Jos hakemus halutaan myös täysi-ikäisten opiskelijoiden käyttöön, lisää opiskelijoiden käyttäjäryhmä Koulun tiedot -rekisterissä myös kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Lomakkeen rakenne

  Lomakkeella on paljon ohjekenttiä, joissa on ohjeistusta hakemisesta ja hakemuksen täyttämisestä. Muokkaa Lomake-editorissa ohjeet kuntanne käytäntöjen mukaisiksi, tai poista tarpeettomat tiedot.

  Primuksessa tehtäviä valmisteluita:

  • Jotta lomake toimii Wilmassa, on Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oltava koulukuljetusta koskeva hakemustyyppi (esim. Koodi: H1 Selite: Hakemus koulukuljetukseen). Lomakkeella käytetään tätä tietoa oletusarvona.
  • Lomakkeen kenttä Kuljetusperuste viittaa Primuksen Kuljetusperusteet-rekisteriin. Täytä siis valittavissa olevat kuljetusperustevaihtoehdot ko. rekisteriin.


  Lomakkeen alun hakemusta koskevaan osioon tulee automaattisesti hakemuspäiväksi nykyinen päivämäärä, sekä Hakemus-kenttään tieto "Hakemus koulukuljetukseen". Nämä tiedot on tehty kentän oletusarvojen kautta. Hakemuspäivän oletusarvona on nykyinen päivämäärä, Hakemus-kenttään oletusarvo on kirjoitettu käsin. Kentän näkymänä on selite, eli muokkaa tarvittaessa hakemuksen selite oman kunnan koulukuljetusta koskevan selitteen mukaiseksi. Oletusarvo tulee olla täsmälleen samassa sanamuodossa kuin Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oleva koulukuljetusta koskeva selite.

  Näkymisehto

  Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on tehty seuraava näkymisehto:

  Päätös (koulu)->Päätöskoodi="" JA Päätös (virasto)->Päätöskoodi="" JA Käsittelyssä<>Kyllä JA Hakemus->Selite="Hakemus koulukuljetukseen"

  Ehto tarkoittaa, että hakemuksen voi tehdä tai tehtyä hakemusta muokata niin kauan kun hakemusta ei ole otettu käsittelyyn tai siihen liittyvää päätöstä ei ole annettu.

  Näkymisehtoa voi muokata tarpeen mukaan. Voit myös asettaa Ehto lomakkeen näkymiselle uutta korttia luodessa -kohtaan ehdoksi haluamasi päivämäärävälin, jolloin hakemus on huoltajille näkyvissä.


  Artikkeli on päivitetty 03.08.2016