Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Tilläggsutbildningens studerandelista

  Se bild

  Med den här utskriften kan man skriva ut en lista över studerandenas personuppgifter.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Tilläggsutbildningens studerandelista


  Utskriften består av tre delar, överrubik, tabell och underrubrik.

  Sökning av studeranden
  Den grupp studeranden som skall skrivas ut kan sökas på två olika sätt, antingen i Studeranderegistret före man skriver ut eller via utskriftens sökinställning. Om du inte vill definiera en sökinställning till utskriften kan du söka fram studerande klass- eller gruppvis i Studeranderegistret och skriva ut utskriften.

  Utskriftens sökinställning definieras i utskriftseditorn genom att öppna utskriften och sedan välja Inställningar / Utskriftens inställningar. Kryssa för Utskriftens sökinställningar och klicka sedan i fältet Kort som söks. Definiera önskad sökrutin och klicka på Ok -tangenten. Klicka i Utskriftens inställningar -fönstret på Ok och spara utskriften ( Funktioner / Spara).

  Då du skriver ut nästa grupp kan du i Utskriftens inställningar -fönstret ändra på sökrutinen i Kort som söks -fältet.

  Överrubrik
  I överrubriken skriver man ut uppgifter från Information om skolan och Klasser -registren.

  Första radens röda dataceller skriver ut uppgifter från Information om skolan -registret. Den första datacellen skriver ut utbildningsanordnarens kod. Den andra datacellen skriver ut skolans namn. På den första raden finns dessutom textcellen STUDERANDELISTA samt en datacell som skriver ut sidnumreringen.

  Överrubrikens andra rad skriver ut uppgifter från Klasser -registret. Den första datacellen skriver ut avtalsnummern. Den andra datacellen skriver ut namnet på utbildningens köpare. Pekfältets alternativlista kommer från Tilläggsutbildningens köpare -registret.

  På tredje raden skrivs datum ut.

  Fjärde radens dataceller skriver ut uppgifter från Klasser -registret. Uppgifterna som skrivs ut är utbildningens kod och klassens/gruppens namn.

  Tabell
  Från utskriftens tabell skriver man ut studerandens personuppgifter, som t.ex. namn, adress och telefon.

  Den sjunde datacellen skriver ut skriver ut avslutningsdatum. Cellen har flera innehåll. Det första skriver ut texten Uppskattat samt det uppskattade examensdatumet då villkoret Grund för avbruten utbildning -> Förklaring ="" uppfylls. Det andra innehållet skriver ut texten Relegerats och utskrivningsdatum då villkoret Grund för avbruten utbildning -> Förklaring ="*relegerats*" uppfylls. Cellens tredje innehåll skriver ut texten Avbröt samt avbrytningsdatum då villkoret Grund för avbruten utbildning -> Förklaring ="*avbröt*" uppfylls. Cellens fjärde innehåll skriver ut texten Utexaminerats och examensdatum då villkoret Grund för avbruten utbildning -> Förklaring ="*avlagt*" uppfylls.

  Underrubrik
  I underrubriken skriver man ut uppgifter om antalet studeranden. Cellen har två innehåll det första skrivs ut då det finns mer än en studerande i den sökta gruppen. Det andra innehållet skrivs ut då det finns en studerande i den sökta gruppen.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013