Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

HOPS - mukautuksista sovitut asiat

  Katso kuva

  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

  Tämän ohjeen HOPS on ammatillisen 2. asteen tuloste, johon tulostuvat opiskelijan mukautetut opinnot ja niistä sovitut asiat. Tämä liitetään yhdessä toisen HOPS-tulosteen kanssa HOJKS:iin. Tämä tuloste tulostaa tiedot opiskelijan opetussuunnitelmasta suoritustaulukon avulla.

  Tuloste Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen tiedot

  Tulosteeseen tulostuu mukautetuista tutkinnon osista, osa-alueista ja mahdollisista pienemmistä osista muun muassa osaamispisteet, opettaja, kurssisuorituksen sanallinen arviointi ja opiskelijakohtaisista kurssitiedoista Ohjaus, eriyttäminen ja tuki -kentän tiedot. Näihin kirjataan tietoa mukautuksesta.

  Tulosteen kurssityypeiksi valitaan iso otsikko, väliotsikko ja mukautusta tarkoittavat kurssityypit, muita opintoja ei tähän tulosteta.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu asiakirjan nimi sekä muut otsikot tekstinä. Ylätunnisteen muut tiedot kuten opiskelijan nimi, opintojen Aloituspäivä, Arv. valmistumispäivä sekä opiskelijan tutkinto ja oppilaitoksen nimi tulostuvat tietona Primuksen rekistereistä. Ylätunniste tulostuu jokaiselle sivulle.

  Suoritustaulukko

  Suoritustaulukkoon tulostuvat mukautettujen kurssien nimet, osaamispisteet ja opettajien lyhenteet. Lisäksi siihen tulostuvat sanallinen arviointi ja kurssin tiedoista Ohjaus, eriyttäminen ja tuki -kentän tiedot. Mukautetut tiedot kirjataan Opiskelijat-rekisterissä klikkaamalla haluttua kurssia hiiren oikealla ja valitsemalla Muuta opiskelijan kurssitietoja. Tämä avaa näkymän Kurssit-rekisteriin ja pääset muokkaamaan kaikkia kurssin tietoja, esim. kurssityyppiä, tavoitteita, menetelmiä ja arviointia mukautetun opiskelijan tarpeisiin. Sanallinen arviointi tulostuu suoraan kurssisuorituksesta.

  Voit vaihtaa sanallisen arvioinnin ja ohjaus, eriyttäminen ja tuki -kenttien tilalle eri memokentät, jos haluat tai edellä mainitut ovat teillä muussa käytössä.

  Mikäli haluat muuttaa pelkästään kurssityyppiä, voit tehdä sen suoraan Opiskelijat-rekisterissä valitsemalla Arvosanat-välilehti aktiiviseksi ja klikkaamalla muutettavaa kurssia. Vaihda avautuvasta Kurssisuoritukset-ikkunasta Tyyppi-kenttään mukautettu kurssityyppi.

  Alatunniste

  Alatunnisteeseen tulostuu rehtorin nimenselvennys Koulun tiedot -rekisteristä Rehtori/koulun johtaja-kentästä sekä tila rehtorin ja opiskelijan/huoltajan allekirjoitukselle. Alaikäisille opiskelijoille tulostuu huoltajan nimi ja täysi-ikäisille opiskelijan oma nimi nimenselvennykseksi. Alatunniste tulostuu jokaiselle sivulle.

  HOPS-tulosteiden kokoaminen yhdeksi dokumentiksi

  Voit koota kahdesta HOPS-tulosteesta yhden dokumentin, joka tulostaa opiskelijan koko mukautetun HOPS:n kerralla.

  • Tee uusi tyhjä tuloste, jonka voit nimetä esim. Koottu HOPS.
  • Valitse Asetukset / Tulosteen ominaisuudet ja lisää Koottavat tulosteet -kohtaan molemmat HOPS-tulosteet.
  • Kun valitset tämän kootun tulosteen ja tulostat sen jollekin opiskelijalle, HOPS - mukautuksista sovitut asiat ja HOPS - mukautetut tavoitteet, menetelmät ja arviointi tulostuvat peräkkäin.
  • Jos haluat muokata jompaa kumpaa sivua, avaa silloin kyseinen tuloste tulostuseditorissa ja muokkaa yksittäistä sivua.
  • Tarkemmat ohjeet tulosteiden kokoamisesta löytyvät omasta ohjeesta.

  Artikkeli on päivitetty 24.08.2016