Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Seudullinen kurssitarjotin

  Oppilaitokset voivat jakaa kurssitarjottimensa seudun muiden oppilaitosten kanssa, jolloin opiskelijat voivat valita kursseja eri koulujen tarjottimista. Kaikkien koulujen kurssit näkyvät samassa työjärjestyksessä ja Wilma ilmoittaa päällekkäin osuvista kurssivalinnoista. Toiminto vaatii Kurren monioppilaitosversion, MultiKurren.

  Tarjottimen jakaminen

  Tarjottimien jakamista varten annetaan tarjottimelle tunnus, joka kerrotaan niille oppilaitoksille, joiden opiskelijat saavat valita kursseja tästä tarjottimesta.

  Kurssitarjottimen tehnyt koulu merkitsee tunnuksen kurssitarjottimen Ominaisuudet-ruudussa Muut koulut -välilehden Tarjottimen tunnus -kenttään. Tarjotintunnus voi olla tarjotinkohtainen, koulukohtainen tai voidaan sopia seudullisesta tunnuksesta.

  Lisäksi rastitaan kohta Tarjotin näkyy muille kouluille sekä syötetään tarvittaessa muiden koulujen opiskelijoita koskevat ilmoittautumisajankohdat. Tarjotin voidaan avata ulkopuolisille opiskelijoille esim. viikkoa myöhemmin kuin omille opiskelijoille.

  Sillä koululla, joka tarjottimen muille kouluille jakaa, täytyy työjärjestystiedoston Yleiset asetukset -ikkunassa olla Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen -kenttä rastittuna. Muuten tarjotin ei näy muille kouluille.

  Tarjottimen nimi

  Tarjottimen nimi näkyy opiskelijoilla Wilman etusivun tarjotinlistauksessa sekä varsinaisella valintojen kirjaamisen sivulla. Tarjotin kannattaa nimetä siten, että koulun nimi käy ilmi tarjottimen nimestä, esim. Mallilan lukion 1. jakso.


  Jos vain osa tarjottimen ryhmistä on avoimia ulkopuolisille opiskelijoille, käytetään ryhmien lukitusta. Perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä on Lukittu-sarake, jossa on kolme vaihtoehtoa: (ei lukittu), lukittu ulkopuolisilta ja lukittu kaikilta. Kun ryhmä on lukittu ulkopuolisilta, vain oman oppilaitoksen opiskelijat voivat ilmoittautua siihen.

  Toisen koulun tarjotin näkyviin Wilmaan

  Oppilaitos, jonka opiskelijat saavat valita kursseja tästä tarjottimesta, syöttää saman tunnuksen Koulun tiedot -rekisterin Kurren tarjotintunnukset -kenttään. Kenttä on monirivinen, joten opiskelijoiden voidaan antaa valita kursseja useammista eri tarjottimista, useista eri kouluista. Opiskelijat näkevät kaikki nämä tarjottimet Wilmassa Kurssitarjotin-kohdassa ja pääsevät merkkaamaan valintojaan aivan samalla tavalla kuin oman koulun tarjottimiin.

  Oppilaitos voi rajata ulkopuoliset tarjottimet siten, että vain tietyt luokat tai luokka-asteet näkevät ne Wilmassa. Jos esim. lukio kerää 9. luokkalaisten esivalinnat Kurre-tarjottimen avulla, voi yläkoulu rajata tämän tarjottimen näkymään vain omilla 9. luokillaan. Luokkarajaus tehdään Tarjottimen luokkahaku -kentässä ja se merkitään samalle riville kuin vastaava tarjotin. Esim. lukio merkitsee Kurressa tarjottimen tunnukseksi "esivalinnat 9lk" ja yläkoulu merkitsee Koulun tiedot -rekisteriin tämän saman tunnuksen ja luokkahauksi 9*.

  Ulkopuolisen opiskelijat Kurre-kannassa

  Kun opiskelija ilmoittautuu kurssitarjotinryhmään, Wilma lisää opiskelijan automaattisesti kyseiseen Kurre 7 -kantaan.

  Ulkopuoliset opiskelijat näkyvät perustietoruudun opiskelijaluettelossa vihreällä fontilla, ilman luokkatietoa. Valintaikkunassa ulkopuoliset opiskelijat saa esiin, kun luokkahauksi laitetaan tähti (*). Toinen vaihtoehto on tehdä ulkopuolisia opiskelijoita varten oma luokka Kurreen.

  Jos ulkopuolinen poistaa koulusta kaikki valintansa, Wilma poistaa opiskelijan Kurre 7 -kannasta. Poisto tehdään vain ulkopuolisten opiskelijoiden osalta. Omat opiskelijat jäävät Kurre 7 -kantaan, vaikka heillä olisi 0 valintaa.

  Ulkopuolisten opiskelijoiden arviointi ja poissaolot

  Jos oppilaitokset ovat samassa multiPrimuksessa, esim. saman kunnan kaksi lukiota, suoritukset siirtyvät opiskelijan kotikouluun. Ulkopuoliset opiskelijat tulevat mukaan arviointikirjoihin, ja arvosanat ja poissaolot siirtyvät toimeenpanon yhteydessä opiskelijan suorituksiin.

  Primuksen arviointirekisterissä ulkopuolisten opiskelijoiden määrät saa selville haulla Osallistuneita.Koulu. Haku tehdään koulu kerrallaan, ja kouluksi valitaan jokin sellainen, josta tiedetään olevan ulkopuolisia opiskelijoita. Saman haun avulla voi tehdä esim. tulosteen, jossa on valmiiksi eriteltynä kaikki ne koulut, joista opiskelijoita voi olla.

  Jos oppilaitoksilla on itsenäiset Primus-kannat tai ne kuuluvat eri multiPrimuksiin, suoritukset eivät siirry automaattisesti. Näissä tapauksissa järjestävän oppilaitoksen tulee ilmoittaa suorituksesta opiskelijan kotikouluun, jossa suoritus lisätään opiskelijalle käsin.