Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustaminen, opettajan lomake

  Katso kuva

  Osaamista voidaan nyt tunnustaa myös Wilman kautta. Osaamisen tunnustaminen tapahtuu samaan tyyliin kuin näytöt ja työssäoppiminen Wilmassa eli lomakkeen avulla ryhmät-sivun kautta tai opiskelijan eHOPS:n kautta.

  Lomakkeella voi

  • kirjata uuden osaamisen tunnustamisen
  • täydentää olemassa olevan tunnustamisen tietoja
  • käsitellä opiskelijan osaamisen tunnustamisen anomuksen

  Tiedot tallentuvat Primuksen Osaamisen tunnustaminen -rekisteriin. Opiskelijan opsinäkymässä, ko. kurssin kohdalla näkyy suurennuslasi-ikoni tunnustamisen merkkinä. Opiskelija voi anoa osaamisen tunnustamista omalla lomakkeellaan ja opettaja voi hyväksyä tai hylätä opiskelijan anomuksen, tai kirjata tunnustamisen alusta asti itse.

  Valmistelut

  • Lomake luetaan Primuksen Lomake-editoriin, jossa sitä voi muokata oppilaitoksen tarpeita vastaavaksi.
  • Lomakkeeseen liittyvät käyttöoikeudet annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä.
  • Kurssityypit-rekisterissä rastitaan kenttä Salli osaamisen tunnustaminen niille kurssityypeille, joihin tunnustamista voi kirjata, eli lähes kaikki muut paitsi ei otsikot.
  • Koulun tiedoissa rastitaan Osaamisen tunnustamisen kirjaus käytössä, jolloin kyseinen linkki tulee Wilman yläreunaan tai valikon taakse.

  Voit ladata mallilomakkeen ohjeen alusta ja muokata sitä Primuksen Lomake-editorissa. Lomakkeen tyypiksi valitaan "Rekisterin tiedot". Katso ohjeet lomakkeen lataamiseen täältä. Vaihtoehtoisesti voit tehdä lomakkeen itse allaolevien ohjeiden mukaisesti.

  Lomakkeen asetukset ja käyttöoikeudet

  • Tee Käyttäjäryhmät-rekisteriin uusi käyttäjäryhmä niitä varten, jotka saavat tunnustaa osaamista Wilman kautta. Ryhmälle annetaan ainakin oikeus uuden rekisterikortin luomiseen Osaamisen tunnustaminen -rekisteriin.
  • Ota Opettajat ja/tai Henkilökunta -rekistereissä esiin kenttä Käyttäjäryhmä Wilmassa. Valitse ne henkilöt, jotka saavat tunnustaa osaamista ja täytä heille tähän kenttään äsken luomasi käyttäjäryhmä.

  Voit tehdä omat lomakkeet eri käyttäjäryhmille. Esim. opiskelijoita varten tehdään oma lomake, jolla opiskelija voi anoa tunnustamista aiemman osaamisen perusteella.

  Lomakkeen alussa on opiskelijan ja kurssin nimi, arvosana ja kurssityyppi, jotka ovat tärkeimpiä tietoja täyttää. Kurssi-kenttä on monirivinen, joten samalla kertaa voi tunnustamisen kirjata koskemaan useampaa kurssia. Osaamisen tunnustamista voi lisätä kaikkiin opiskelijan opetussuunnitelmaan kuuluviin opintoihin, joiden kurssityypille on rastittu Salli osaamisen tunnustaminen. Arkistoidut kurssit eivät näy kentän valintalistassa.

  Huomaa, että kaikki tiedot tunnustamisesta tallentuvat identtisinä kaikille niille kursseille, jotka valitset moniriviseen Kurssi-kenttään.

  Mallilomakkeessamme on kuitenkin Kurssi-kenttä laitettu ei-muokattaavaan tilaan, koska Wilmassa on haastavaa löytää kurssilistasta oikea kurssi, jos yhteen tunnustamiseen lisättäisiin muitakin kursseja kuin ensimmäisellä rivillä oleva. Voit ottaa tuon asetuksen pois, jos haluat. Suoritettava laajuus -kenttään valitaan, kattaako tunnustaminen osa vai koko suorituksen.

  Uusi lomake

  1) Tee Lomake-editorilla uusi lomake esim. Osaamisen tunnustaminen.
  2) Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  3) Valitse Lomakkeen tietokannaksi Osaamisen tunnustaminen
  4) Rasti lomake käyttöön Wilman liittymissä opettajalle/henkilökunnalle.
  5) Valitse lomakkeelle sama käyttäjäryhmä, jonka teit.
  6) Rasti: Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu
  7) Lisää lomakkeelle uusi osio ja kentät. Voit järjestellä nämä oppilaitoksenne tarpeiden mukaan.


  Arvosana-kenttään voi tehdä ehdon, joka rajaa arvosanojen näkymistä, jos oppilaitoksella on monenlaisia eri asteikkoja ja arvosanoja. Esimerkiksi: Arvosanakenttään laitetaan kohtaan Valintalistan sisältö seuraava ehto (Kenttä:) Asteikko->Nimi = (Ehto:) Perustutkinnot(Täppä kohdassa "Vakio").

  Perustutkinnot-sanan tilalle vaihdetaan sen arviointiasteikon nimi, joka oppilaitoksella on käytössä. Tämä siksi, että pudotusvalikossa ei näkyisi ylimääräisiä arvosanoja. Ehtoa ei tarvita, jos kaikki oppilaitoksen arvosanat saa näkyä valikossa.

  Myös Kurssityyppi- kenttään voi tehdä ehdon, että se näyttää listassa vain tunnustamista tarkoittavat kurssityypit.

  Lomake Wilmassa

  Opettajalle lomake näkyy Wilmassa useammassa paikassa, yksittäisen opiskelijan kohdalta: klikkaa jonkin opiskelijan nimeä opiskelijalistassa ja valitse eHOPS-välilehti. Klikkaa opetussuunnitelmassa sitä opintoa, johon tunnustamista lisätään. Aukeaa sivupaneeli, jossa on Lomakkeet-välilehti ja siinä tämä lomake.

  Osaamisen tunnustamista voi lisätä kaikkiin opintoihin, joiden kurssityypille on rastittu Salli osaamisen tunnustaminen.

  Ohjeet näihin löytyy alla olevista linkeistä.


  Artikkeli on päivitetty 31.03.2017