Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2016 Todistukset, sanallinen arv., väliaineilla (rastit, muut arvosanat + san. arv.)

  Katso kuva

  Nämä ovat perusopetuksen todistuksia, joihin tulostuu sanallisesti arvioitujen oppiaineiden Muiden arvosanojen aiheet -kentässä olevat aiheet sekä niiden arvosanat rasteina. Lisäksi todistuksiin tulostuu kurssisuorituksen vapaamuotoinen sanallinen arviointi, jos sellainen on kirjattu opiskelijalle. Todistukset sopivat sekä ala- että yläkoulun tarpeisiin. Todistukset ovat muuten samanlaisia, mutta ensimmäinen on välitodistus ja toinen lukuvuositodistus.

  Tallenna molemmat Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Avaa sitten Primuksen Opiskelijat-rekisteri ja avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa toinen äsken tallentamistasi tiedostoista. Toista sama toisen tiedoston osalta. Tiedostot on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Todistuspohjia muokatessa voit tämän ohjeen lisäksi hyödyntää ohjeita, joihin on linkit tämän sivun lopussa Aiheeseen liittyen -otsikon alla.
  Taide- ja taitoaineet

  Taide- ja taitoaineiden osalta tämä todistuspohja noudattaa tapaa 2, eli taide- ja taitoaineiden yhteiset ja syventävät opinnot arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, ja ne ovat opsissa kurssityypillä "aa väliaine" tai "ya väliaine" (ks. esimerkkikuva).

  Valmistelut


  Jotta sanalliset arvioinnit tulostuisivat oikein, täytyy sanallinen asteikko ja siihen liittyvät sanalliset arvosanat olla luotuna. Ks. ohje: Arvioitavien kurssien jakaminen aihealueisiin.

  Tarkista, että Arvosanamääritykset-rekisterissä on merkitty sanallisille arvosanoille Numero-kenttään arvosanaa vastaava numero. Tässä todistuspohjassa sanallisten arvosanojen numeroiden oletetaan olevan: 4 = Osaat erinomaisesti, 3 = Osaat hyvin, 2 = Osaat kohtalaisesti ja 1 = Tarvitset vielä harjoitusta. Jos koulussanne käytetään eri numeroita arvosanoille kuin tässä todistuspohjassa, vaihda 4. tietosolun tulostusehdoissa numerot oikeiksi (ks. tulostusehdot alempana).

  Tarkista lisäksi, että Kurssit-rekisterin Arvosanan laskeminen -kenttään on ainetasolle (ei kurssitasolle) valittu Ajallisesti viimeisen kurssin arvosana, jolloin todistuksissa ja Wilmassa näkyy aina tuorein arvosana oppiaineessa. Taide- ja taitoaineiden kurssityypeille "aa väliaine" ja "ya väliaine" ei tarvitse merkitä arvosanojen laskemistapaa.

  Ylätunniste

  Todistuspohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunnisteeseen, suoritustaulukkoon ja alatunnisteeseen. Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan nimi ja vuosiluokka, oppilaitoksen nimi ja kunta, lukuvuosi ja muut perustiedot. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Poista todistuspohjassa oleva teksti "Kunnan logo" ja lisää halutessasi logo kuvana (ks. ohje Kuvan lisääminen tulosteeseen). Ylätunnisteen alalaidassa on rastiarvioinnille kuuluvat otsikot "Osaat erinomaisesti", "Osaat hyvin" jne.

  Suoritustaulukko

  Todistuspohjan suoritustaulukko on tulostemallin keskellä oleva keltapohjainen taulukko. Taulukkoon tulostuu aineiden nimet, muiden arvosanojen aiheet, niiden arvosanat rasteina sekä sanallinen lause.

  Todistuspohjassa on käytetty OPS 2016 -siirtotiedostojemme mukaisia kurssityyppejä.
  Lisäksi on käytetty yksilöllistettyjä kurssityyppejä, jotka on löydyttävä Primuksesta (ks. Yksilöllistäminen ja tähti-arvosanat).

  Tulostusehdot

  Mikäli koulussanne on käytössä eri kurssityypit tai esimerkiksi eri kurssilyhenteet, todistuspohjia pitää muokata vastaamaan niitä. Muussa tapauksessa tulostusehtoihin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään muutoksia.

  Alla esitellyt emokurssia käsittelevät tulostusehdot on tehty todistuksiin, koska taide- ja taitoaineden arvosanojen tulostaminen eroaa muiden oppiaineiden arvosanojen tulostamisesta. Tämän vuoksi useimmilla soluilla on kaksi tulostusehtoa:

  • 1. tulostusehdon emokurssia käsittelevä osa on niitä aineita varten, joiden emokurssin kurssityyppi on väliaine, eli taide- ja taitoaineita varten. Ehtojen mukaan väliaineen kurssin arviointitieto tulostetaan silloin, kun sen opsipuussa ylimmän tason (esim. MUTT) Viimeisin suoritus on sama kuin käsiteltävän kurssin suorituspäivämäärä. Toisin sanoen, viimeisenä arvioidun kurssin arviointi tulostuu riippumatta siitä, onko se ensimmäisen, toisen vai kolmannen väliaineen alla.

   • Jos saman jakson aikana on opiskeltu saman taide- ja taitoaineen useamman väliaineen kurssia, kannattaa joko ohjeistaa opettajia tekemään arviointi vain yhteen niistä tai antaa eri suorituspäivät. Muutoin arviointi tulostuu tuplana.
  • 2. tulostusehdon emokurssia käsittelevä osa on niitä aineita varten, joiden emokurssin kurssityyppi on eri kuin väliaine, eli muita kuin taide- ja taitoaineita varten. Se tulostaa arviointitiedot perinteiseen tapaan.
  • Tulostusehtojen muut tiedot: ks. Tulostusehdot todistuksissa.

  1. tietosolu

  Solu tulostaa väliotsikon (esim. "Äidinkieli ja kirjallisuus"). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityyppi "väliotsikko".

  • Tulostusehtona on Arvosanalukumäärä()>0 JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa. Solu tulostaa väliotsikon, jos ainetta on opiskeltu kevätlukukaudella.
  • Lisäehdolla Tulosta, jos jokin lapsikurssi tulostuu estetään esimerkiksi "Muut valinnaiset aineet" -otsikon tulostuminen silloin, kun muita valinnaisia ei ole arvioitu. Lisäehtovalikko löytyy tulostuseditorin oikeasta alanurkasta.

  2. tietosolu

  Solu tulostaa oppiaineen nimen (esim. "Suomen kieli ja kirjallisuus"). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssiaine", "valinnainen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  • Tulostusehtona on Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa JA Arvosana()->Arvosana="A". Solu tulostaa aineen nimen, jos sitä on opiskeltu kevätlukukaudelta ja arvosana on A.

  3. tietosolu

  Solu tulostaa kurssin Muiden arvosanojen aiheet -kentän 1. rivin tiedon (esim. Lukeminen). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  • 1. tulostusehtona on Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi="*väliaine*" JA Emokurssi()->Emokurssi()->Viimeisin suoritus()=Suorituspäivämäärä() JA Kurssin tiedot()->Muiden arvosanojen aiheet[1]<>"". Solu tulostaa aiheen taide- ja taitoaineille.
  • 2 tulostusehtona välitodistuksessa on Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Kurssin tiedot()->Muiden arvosanojen aiheet[1]<>"" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa. Solu tulostaa aiheen muille kuin taide- ja taitoaineille, jos siitä on arvosana syyslukukaudelta.
  • 2. tulostusehto lukuvuositodistuksessa on Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa JA Kurssin tiedot()->Muiden arvosanojen aiheet[1]<>"". Solu tulostaa aiheen muille kuin taide- ja taitoaineille, jos siitä on arvosana kevätlukukaudelta.

  Seuraavien rivien arviointikohteet tulostuvat samoin ehdoin sillä erotuksella, että niissä tarkastellaan muita rivejä (Muiden arvosanojen aiheet[2], Muiden arvosanojen aiheet[3] jne).

  4. tietosolu

  Solu tulostaa rastin sanallisen arvosanan kohdalle. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi samat kuin edellisessä solussa eli alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  • 1. tulostusehto: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi="*väliaine*" JA Emokurssi()->Emokurssi()->Viimeisin suoritus()=Suorituspäivämäärä() JA Muut arvosanat[1]()->Numero=4. Solu tulostaa rastin laatikkoon, jos oppilas on saanut taide- ja taitoaineessa ehdossa olevan numeron mukaisen arvosanan.
  • 2. tulostusehto välitodistuksessa: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa JA Muut arvosanat[1]()->Numero=4. Solu tulostaa rastin laatikkoon, jos oppilas on saanut muussa kuin taide- ja taitoaineessa ehdossa olevan numeron mukaisen arvosanan syyslukukaudella.
  • 2. tulostusehto lukuvuositodistuksessa: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa JA Muut arvosanat[1]()->Numero=4. Solu tulostaa rastin laatikkoon, jos oppilas on saanut muussa kuin taide- ja taitoaineessa ehdossa olevan numeron mukaisen arvosanan kevätlukukaudella.

  Seuraavien rivien arvosanarastit tulostuvat samoin ehdoin sillä erotuksella, että niissä tarkastellaan muita rivejä (Muut arvosanat[2], Muut arvosanat[3] jne).

  5. tietosolu

  Solu tulostaa suoritukselle kirjoitetun sanallisen arvioinnin. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  • 1. tulostusehto: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi="*väliaine*" JA Emokurssi()->Emokurssi()->Viimeisin suoritus()=Suorituspäivämäärä(). Solu tulostaa sanallisen arvionnin taide- ja taitoaineelle.
  • 2. tulostusehto välitodistuksessa: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa. Solu tulostaa arvioinnin muulle kuin taide- ja taitoaineelle, jos se on annettu syyslukukaudella.
  • 2. tulostusehto lukuvuositodistuksessa: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa. Solu tulostaa arvioinnin muulle kuin taide- ja taitoaineelle, jos se on annettu kevätlukukaudella.

  6. tietosolu

  Solu tulostaa valkoisen pisteen, joka tekee tyhjän rivin oppiaineiden väliin. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  • 1. tulostusehto: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi="*väliaine*" JA Emokurssi()->Emokurssi()->Viimeisin suoritus()=Suorituspäivämäärä(). Solu tulostaa tyhjän rivin taide- ja taitoaineiden jälkeen.
  • 2. tulostusehto välitodistuksessa: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa. Solu tulostaa tyhjän rivin syyslukukaudella opiskeltujen taide- ja taitoaineiden jälkeen.
  • 2. tulostusehto lukuvuositodistuksessa: Emokurssi()->Kurssin tiedot()->Tyyppi->Nimi<>"*väliaine*" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa. Solu tulostaa tyhjän rivin kevätlukukaudella opiskeltujen aineiden (muiden kuin taide- ja taitoaineiden) jälkeen.

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostuu todistuksen lisätiedot ja allekirjoitusten tiedot. Lukuvuositodistukseen tulostuu lisäksi tieto luokalta siirrosta. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Alatunnisteessa on myös tekstinä arvosana-asteikko, kielten oppimäärät jne.

  Alatunnisteeseen tulostuu tarvittaessa myös lause "Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan". Jotta kyseinen lause tulostuisi oikein, täytyy solun tulostusehtoa muokata, sillä tulostusehdossa ei ole valmiina oikeita kurssityyppejä (aa ja ya "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi"). Voit esim. tyhjätä esillä olevan tulostusehdon ja luoda muuten samanlaisen tilalle, mutta vaihda kurssityypit oikeiksi.

  Ehto on hieman erilainen eri todistuksissa, joten tarkista, että luomasi ehto on kurssityyppejä lukuun ottamatta samanlainen kuin pohjassa valmiina oleva ehto. Viereisen kuvan esimerkissä on tulostusehto todistuksesta, jossa arvosanat tulostetaan koko suoritushistoriasta, ja siinä on valittuna oikeat kurssityypit.


  Artikkeli on päivitetty 18.04.2017