Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Inventarier, ändringsblankett

  Se bild

  Via Wilma kan lärare och personal uppdatera listan över inventarier, så som apparatur, arbetsredskap, fordon, idrottsredskap o.dyl. De kan också lägga till helt nya resurser och ta bort sådant som inte längre används.

  Uppgifterna ändras med hjälp av en elektronisk blankett. Du kan ladda ner blankettmodellen som finns i den här instruktionen. Du göra flera olika versioner av blanketten för olika användargrupper. Lärare kan t.ex. se färre uppgifter medan it-stödpersonerna kan ha rätt att se noggrannare uppgifter om adb- och av-utrustningens egenskaper och administratörerna kan ha rätt att se uppgifter om själva anskaffningen (tidpunkt, pris osv.)

  På modellblanketten i den här instruktionen finns de fält som syns på bilden. Du kan ändra blanketten så att den passar er skola genom att lägga till/ta bort fält, ändra fältnamn o. dyl. i Primus blanketteditor.

  Inventarieuppgifterna sparas i registret Inventarier i Primus. Även i registret är det möjligt att lägga till, ändra och radera uppgifter.

  Blanketten i Primus

  Ändringsblanketterna görs i Primus blanketteditor. Spara blanketten på din egen dator. Öppna Primus blanketteditor, klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett och välj blanketten som du nyss sparade på din dator.

  • Blankettens databas: Inventarier
  • Blankettens namn: t.ex. "Ändra inventarieuppgifter"
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: de användargrupper som får se uppgifterna, t.ex. "Personal"
  • Kryssa i Syns i Wilma
  • Kryssa i Tillåtet att skapa nytt registerkort

  Användargruppernas rätt att se uppgifter om inventarierna

  Inventarierna är synliga i Wilma endast för de användargrupper som har tillträde till inventarieregistret.

  • I registret Användargrupper i Primus kryssar du i Inventarieregistret för t.ex. lärarnas användargrupp. Kryssa även i Rätt att skapa nytt registerkort, Rätt att radera registerkort och Rätt att skriva ut sparade utskrifter.
  • Ange samma användargrupp i fältet Användargrupp i Wilma i blanketteditorn för själva blanketten och i Lärarregistret/Personalregistret för de personer som får ändra inventarieuppgifterna. I vårt exempel är det användargruppen "Wilma, vaktmästare" som får ändra uppgifterna.

  Hjälpregister

  Inventarierna kan delas in enligt Produktnamn och Produktgrupp. Uppgifterna om produktnamn/produktgrupp finns i egna register med samma namn. Gör sådana grupper och namn som er skola behöver i dessa register.

  • Produktnamn kan vara t.ex. skärm, tangentbord, mus och printer
  • Produktgrupp kan vara t.ex. adb-utrustning, ad-utrustning, möbler, apparatur och fordon.

  Dölj delar av blanketten

  På blanketten kan man dölja olika delar beroende på vilken sorts resurs det är fråga om. Den del som har att göra med adb-utrustning kan döljas då det gäller andra slags inventarier. Detta gör du genom att klicka på bilden av en penna som finns i delens övre vänstra hörn. Då får du fram en egenskapsruta där du kan kryssa i hur uppgiften ska synas i Wilma. Kryssa i Endast om villkoret uppfylls och ge ett villkor, t.ex. Produktgrupp->Namn="adb-utrustning".

  Inventarielista i Wilma

  En länk till Inventarieregistrets innehåll finns på Wilmas huvudsida. I listan syns de uppgifter som har valts som standard i listans ordning i inventarieregistret. Det lönar sig alltså att spara t.ex. Produktgrupp & Namn & Gruppnamn.

  • Ny apparatur o.dyl. kan du lägga till genom att klicka på länken Lägg till nytt som finns i det högra hörnet på sidan ovanför bokstäverna.
  • Om du vill komplettera uppgifterna för en resurs som redan finns i Inventarieregistret kan du klicka på namnet och sedan på länken till ändringsblanketten som kommer fram på sidans högra kant.

  Artikeln har updaterats 29.10.2015