Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Intyg över deltagande i utbildning som förbereder för fristående examen

  Se bild

  Betygsmodellerna är uppgjorda i enlighet med Utbildningsstyrelsens förordning 20/011/2015 och gäller från 1.8.2015.

  Spara .tul-filerna på din dator eller en minnessticka.

  Öppna Primus och sedan Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna en av de filer du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Ett annat sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn och där söka fram den katalog dit du sparade och sedan dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn. Upprepa proceduren med den andra utskriftsfilen.

  Intyg över deltagande

  Intyget består av en fram- och en baksida. På framsidan kommer innehållet i den utbildning som studeranden deltagit i, samt underskrifsinformationen. På baksidan printas grunderna för examen och annan tilläggsinfo.

  Själva utskriftsbottnen består av sidhuvud, prestationstabell (gul) och sidfot. På bottnen för baksidan står alla uppgifter i samma vita tabell.

  Framsidan, sidhuvudet

  I sidhuvudet printas studerandens namn och personbeteckning från fälten i Studeranderegistret. Dokumentets namn och kolumnrubriken "Utbildningens innehåll" är inskriven direkt på bottnen. Texten "har under tiden xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx deltagit i följande delar av den utbildning som förbereder för grundexamen i xx, kompetensområde, examensbenämning:" består av både text och data och skrivs ut i sidhuvudet.

  I examensföreskrifterna står det dessutom att om examen innehåller två kompetensområden eller två examensbenämningar ska de stå under varandra på betyget. Det finns ingen färdig modell för dylika situationer i betygsföreskrifterna, men vi har försökt beakta de olika alternativen i utskriftsbottnen så långt som möjligt.

  I Studeranderegistret finns också ett par andra fält för examensbenämning och kompetensområde, som kan användas i de fall att en studerande har två examensbenämningar eller kompetensområden i sin examen (Examensbenämning 2, Kompetensområde 2).

  Om en examensbenämning täcker hela examen, ska den att stå efter examensnamnet. Examensbenämningen ska då finnas i Primus Examina-register i fältet Gemensam examensbenämning för att beaktas i utskriftsbottnen (t.ex.: Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom).

  Datumen för den förberedande utbildningen hämtas från fälten
  Inledningsdatum, förberedande utbildning för fristående examen och
  Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examen.

  OBS! Om det uppstår för mycket tomrum mellan rubriken "Utbildningens innehåll" och utbildningarna kan du ta tagi i sidhuvudets nedre kant och dra uppåt, samt dra också den gula prestationstabellen uppåt genom att dra i dess övre kant.

  Framsidan, prestationstabellen

  I modellbottnen är det färdigt inställt att det är delarna för den förberedande utbildningen som skrivs ut. Namnet på utbildningen skrivs ut i den form som står i Kursregistret, såvida det inte har ändrats studerandespecifikt. Om namnet har ändrats för en studerande hämtas det från fältet Kursens namn i Studeranderegistrets kursprestationsruta.

  De kurstyper som skrivs ut ska vara de som gäller den förberedande utbildningen, t.ex. 1 obligatorisk, 1 valbar. Inga vitsord eller omfattningar skrivs ut här.

  Framsidan, sidfoten

  Examensdatumet tas från Studeranderegistrets flerradiga fält Betygens datum, och utskriftsvillkoret är Betygstyper=20 deltagarintyg för utbildning som förbereder för examen. Du kan också välja att skriva ut datumet från t.ex. Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examen.

  Informationen om rektorn hämtas från Information om skolan och utbildarens namn från t.ex. fältet Grupphandledare/klassföreståndare.

  Baksidan


  Den första röda cellen printar både text och data:

  • Namnet på examen kommer från Examina-registrets fält Betygets namn på svenska 1.
  • Diarienumret och datumet för examensgrunderna hämtas från Examina-registrets fält UBS föreskrift/Dnr respektive UBS föreskrift/datum. Om föreskrifterna har ändrats printas dessutom informationen från fälten UBS föreskrift/Dnr 2 och UBS föreskrift/datum 2. Kontrollera separat för varje examen att rätt examensinformation kommer in på baksidan.

  Tilläggsuppgifterna kommer från Studeranderegistrets fält Betygets tilläggsuppgifter. Läroavtalsstuderande får texten "Den förberedande utbildningen har genomförts som läroavtalsutbildning" på betyget om Studeranderegistrets fält Läroavtalsutbildning är ikryssat (Läroavtalsutbildning=Ja).

  "Av Utbildningsstyrelsen godkänt intyg över deltagande i utbildning som förbereder för fristående examen" står i textform direkt på utskriftsbottnen.

  Uppdaterad: 6.10.2015


  Artikeln har updaterats 06.10.2015