Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koulunkäynnin tuen tilastotiedot

  Katso kuva

  Tämän lomakkeen avulla esimerkiksi erityis- tai muu opettaja, jolla on virkansa puolesta oikeus nähdä oppilaiden kaikki tiedot, pystyy Wilman kautta päivittämään koulunkäynnin tukeen liittyviä, peruskoulutilastoon vaikuttavia tietoja. Lomakkeeseen sisältyy sellaisia tietoja, joita koulun kanslia ei välttämättä automaattisesti saa muualta. Kun opettaja tallentaa tiedot Wilmaan, ne tallentuvat Primuksen Opiskelijat-rekisteriin, josta koulusihteeri saa ne poimittua esimerkiksi "Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat" -tilastoon.

  Lomake on malli, jonka voi muokata omiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Ota tarvittaessa Opiskelijat-rekisterin Kenttäeditorin kautta esille lomakkeessa käytössä olevat kentät tai vaihda lomakkeeseen tilalle Primuksessa käytössä olevat kentät.

  Käyttöönotto

  Tallenna lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijat
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja ja/tai Henkilökunta
  • Näkyy Wilmassa rastitaan
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Opettajien ja/tai henkilökunnan ryhmä. Käyttäjäryhmäksi voi valita valmiin ryhmän, esimerkiksi "Erityisopettaja", tai lomaketta varten voi luoda oman ryhmän Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Sama ryhmä täytetään Opettajat ja/tai Henkilökunta-rekisterissä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, jotka saavat nähdä ja muokata koulunkäynnin tuen tietoja Wilman kautta.

  Lomakkeen tiedot

  Perustiedot

  Perustieto-osiossa näkyy oppilaan perustietoja lukutilassa.

  Tuen tiedot

  Tähän osioon on kerätty "Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat" -tilaston eri osioihin vaikuttavia koulunkäynnin tuen tietoja. Ainoastaan kenttä Oppimääräkoodi/koulutaso ei ole tilastoon vaikuttava. Huomaa, että pedagogisia asiakirjoja lukuunottamatta tämän osion kaikki tiedot ovat lomakkeessa oletuksena muokattavissa. Tarvittaessa voidaan valittujen tietojen osalta estää tiedon muuttaminen Wilmassa.
  Ennen käyttöönottoa kunta tai koulu muokkaa lomakkeen vastaamaan omia toimintatapoja, esimerkiksi:

  • Tuen vaihe: Lomakkeessa on käytetty valintakenttää Tuen vaihe. Vaihtoehtoisesti voidaan samaan tarkoitukseen käyttää rastikenttiä Yleinen tuki, Tehostettu tuki ja Erityinen tuki. Jos nämä kentät ovat Primuksessa käytössä, ne pitää vaihtaa lomakkeeseen. "Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat" -tilaston tulosteiden kannalta ei ole merkitystä, kumpaa vaihtoehtoa käytetään; molemmat tavat on huomioitu tulosteissa.
  • Pedagogiset asiakirjat: Wilman kautta tehdyt pedagosten asiakirjojen luontipäivämäärät näkyvät lukutilassa tässä kohdassa. Primuksessa on myös rastikenttiä jokaista asiakirjatyyppiä varten. Jos ne ovat käytössä, ne voidaan lisätä lomakkeeseen.

  Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätös

  Tämä osio sisältää "Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat" -tilaston K-osion tiedot. Jokaisen tiedon perässä näkyy tilastokeskuksen käyttämä otsikkonumero.

  Tarkistussäännöt

  Tarkistussäännöillä voi estää lomakkeen tallentamisen Wilmassa, jos jokin tieto puuttuu. Ohje tarkistussääntöjen tekemiseen löytyy täältä, "Koko lomaketta koskevat ehdot" -otsikon alta.
  Lomakkeessa on valmiina kaksi tarkistussääntöä:

  • Tallennus estetty, jos erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle ei ole täytetty kohtaa 'Opetuksen toteutuspaikka ja integroinnin määrä oppilaalla, jolla erityisen tuen päätös (K2)'
  • Tallennus estetty, jos erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle ei ole täytetty kohtaa 'Yksilöllistetyt oppimäärät oppilaalla, jolla on erityisen tuen päätös (K3)'

  Lomakkeen täyttäminen Wilmassa

  Niille opettajille ja henkilökunnalle, joille halutaan antaa oikeudet tietojen muokkaamiseen Wilman kautta, valitaan lomakkeen käyttäjäryhmä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään.
  Lomake näkyy oppilaskohtaisesti Wilman oikeassa laidassa Lomakkeet-otsikon alla. Klikkaamalla lomakkeen nimeä, opettaja pääsee tarkistamaan ja täyttämään tietoja.


  Artikkeli on päivitetty 18.09.2017