Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion koulukohtaisten kurssien käsittely

  Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 mukaan oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona. Omien koulukohtaisten kurssien arvosanat eivät vaikuta Primuksessa aineen keskiarvoon eli loppuarvosanan laskentaan.

  Kurssityypit-rekisterissä tehtävät muutokset

  Jotta koulukohtaiset kurssit saadaan pois loppuarvosanasta, tulee Primuksessa eritellä valtakunnalliset ja oppilaitoksen omat kurssit. Erittely tehdään Kurssityypit-rekisterissä, jossa tehdään uusi kurssityyppi koulukohtaisia kursseja varten.

  Kopioi jo olemassa olevan kurssityypin kortti, esim. "lu syventävä kurssi" ja anna kopiolle nimeksi vaikka "lu syventävä koulukoht. kurssi". Voit antaa uudelle kurssityypille oman värinsä, jolloin valtakunnalliset ja koulukohtaiset erottuvat myös opiskelijarekisterin opsinäkymässä hyvin toisistaan.

  Kurssirekisterissä tehtävät muutokset

  Hae esiin kaikki kurssit. Vaihda koulukohtaisten kurssien tyyppi oikeaksi, esim. "lu syventävä koulukoht. kurssi". Muutoksen voi tehdä massatoimintona useammalle kurssille kerrallaan. Muutos näkyy välittömästi opiskelijarekisterissä niissä kursseissa, joita ei ole vielä arvosteltu. Jos tyypin pitää muuttua myös jo arvosteltuihin kursseihin, valitse Kurssit-rekisterissä Lisätoiminnot / Päivitä opiskelijoiden suorituksiin ja rasti kenttä Tyypit.

  Loppuarvosanan laskentatapa

  Loppuarvosanan voi laskea joko painotettuna keskiarvona (tapa 1) tai aritmeettisena keskiarvona (tapa 2). Jos oppilaitoksessasi on jo käytössä jokin muu toimiva tapa, ei käytäntöä tarvitse muuttaa.

  Tapa 1 Aineen loppuarvosana painotettuna keskiarvona.

  • Kurssit-rekisterissä: Aineen arvosanan laskemistavaksi valitaan Painotettu keskiarvo. Anna pakollisille ja valtakunnallisille kursseille painokerroin 1 ja koulukohtaisille kursseille painokerroin 0.
  • Tämä tapa toimii myös silloin, kun aineessa on pelkkiä koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kursseja.

  Tapa 2 Aineen loppuarvosana aritmeettisena keskiarvona.

  • Kurssit-rekisterissä: Aineen arvosanan laskemistavaksi valitaan Keskiarvo kurssien arvosanoista. Koulukohtaisille kursseille rastitaan Ei lasketa keskiarvoon.
  • Jos aineessa on vain koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kursseja, ei siihen muodostu lainkaan loppuarvosanaa. Tällaisten aineiden kursseilta voi jättää pois Ei lasketa keskiarvoon -rastin ja valita aineelle koulun opetussuunnitelman mukaisen laskentatavan.

  Milloin loppuarvosana muodostuu?

  Kurssit-rekisterissä voi määrittää ainekohtaisesti, milloin oppiaineelle syntyy loppuarvosana. Sääntö voi olla esim. "kun kaikki pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit on suoritettu". Säännöt tehdään ikkunan alalaidassa, Laske arvosana kun -välilehdellä. Tarkempi ohje sääntöjen luomiseen löytyy alalaidan linkeistä.


  Tulosteisiin tehtävät muutokset

  Koulukohtaiset kurssit täytyy huomioida myös tulostuvissa kurssityypeissä. Koulukohtaiset ja valtakunnalliset kurssityypit täytyy valita tulostumaan niihin tulosteisiin, joihin tulostetaan kurssien arvosanat, esim. jaksotodistukset.

  Jos tulosteen loppuun lasketaan opintoviikkomääriä kurssityypeittäin, täytyy tulosteeseen lisätä solut myös koulukohtaisia kurssityyppejä varten. (kts. kuva). Tähän tapaan tehty jaksotodistus löytyy myös tulostepankistamme.