Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Barnets plan för småbarnspedagogik 2017 - utskrift

  Det här är en botten för att skriva ut planen för småbarnspedagogik för ett barn. På utskriften finns samma fält som på blanketten för småbarnspedagogik. I slutet av anvisningen finns en länk till blanketten.

  Spara utskriftsfilerna på din dator.

  Öppna sedan Primus och registret Pedagogiska dokument. Öppna Utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den första av de filer du just sparade. Gör sedan samma sak med den andra. Utsktifterna finns nu i Primus. Ett annat sätt är att öppna Den här datorn-rutan jämsides med Primus och därifrån dra filikonen med musen till utskriftseditorn.

  Uppgifterna på utskriften

  Utskriften är till för att skriva ut de uppgifter som registrerats via blankett i Wilma. Upptill på utskriften kommer namnet på den skola där dokumentet är gjort. Om det finns en arkiveringsinstruktion för dokumentet, hämtas det till utskriften direkt från Dokumenttyper-registrets fält Arkiveringsinstruktion. Under instruktionen kommer utskrivningsdatumet, dvs. dagens datum.

  Högst upp finns datacellen Skola -> Kommunens namn på utskrifterna. Hit hämtas alltså det namn som står i Information om skolan-registrets fält Kommunens namn på utskrifterna. Fyll i det fältet i kommunens/stadens namn som du vill att det ska stå på utskriften, t.ex. "Solskensbergets kommun". Om du vill kan du förstås helt enkelt skriva in kommunens namn som text på utskriften.

  De andra uppgifterna i dokumentet hämtas dels från barnets kort i Studeranderegistret, och dels från fälten i Pedagogiska dokument-registret.

  Sätt ihop utskriften

  Eftersom utskriften innehåller två separata sidor ska de sättas ihop till en sammansatt utskrift i Primus. Det här görs på en tom utskriftsbotten, så skapa en ny tom utskrift i Pedagogiska dokument-registret. Sätt in båda sidorna. Närmare information om hur du ska göra hittar du i länken "Sammansatta utskrifter" nertill på denna sida.

  Spara utskriftsbottnen t.ex. under namnet "Plan för småbarnspedagogik". Använd denna utskrift när du skriver ut dokumentet så får du automatiskt med båda sidorna.

  Utskriften i Wilma

  För att utskriften ska synas på önskade ställen i Wilma ska den ha en användargrupp och ett synlighetsvillkor.

  Öppna den sammansatta utskriften som du gjorde i utskriftseditorn (t.ex. Plan för småbarnspedagogik) och välj Inställningar / Utskriftens inställningar. Ange en sådan användargrupp som får se och skriva ut planen i Wilma. Kryssa för "Ses endast av användargruppen" och välj användargrupp i menyn.

  I punkten Begränsa möjlighet att skriva ut i Wilma kan du ange Dokumenttyp->Dokumenttypens namn="*Plan för småbarns*" som villkor. Villkoret gör att utskriften kan användas i Wilma enbart när man vill se barnets plan för småbarnspedagogik.

  Utskrift för vårdnadshavarna

  Det finns ingen separat version av utskriften för vårdnadshavare, men du kan vid behov göra en sådan version utifrån utskriftsbottnen.


  Artikeln har updaterats 08.09.2017