Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Markera val

  I gymnasier och andra läroanstalter där studeranden själva väljer sina kurser kan man låta studeranden göra sina val i Wilma. I grundskolor är det oftast skolsekreteraren, studiehandledaren el.dyl. som skriver in valen. Valen kan göras årligen eller så görs alla på en gång för hela skoltiden. I grundskolan anger man ofta de gemensamma ämnene för hela skoltiden, medan de valbara kompletteras senare. I gymnasier görs valen oftast för ett år framåt, men de kan uppdateras enligt behov, t.ex. efter varje period.

  Grundskolans ämnesval

  • Kryssa i Inmatning av val utan uppgift om läsår i Information om skolan. Det gör det lättare att lägga till valen i Primus. Om fältet inte är ikryssat så går det också att välja vilket läsår som kursen ska undervisas och det är oftast en onödig uppgift i grundskolorna eftersom elevens årskurs är det som avgör vilka ämnen och kurser som eleven ska ha.
  • Gå till Studeranderegistret och sök fram alla nya studerande. Aktivera studeranden (måla dem).

  • Högerklicka på Modersmålsbalken på ämnesnivån i läroplansträdet och klicka på alternativet Välj alla underkurser. Modersmålet är nu valt för hela skoltiden och för varje läsår enligt det timantal som finns i läroplanen. Spara genom att välja Funktioner / Spara registerkort
  • Alla förstaklassister har nu val i modersmålet. Gå på samma sätt igenom alla andra gemensamma ämnen med funktionen Välj alla underkurser.
  • Hämta därefter alla pojkar med sökrutinen Kön=Man. Måla alla pojkar och välj pojkarnas gymnastik åt dem. Gör på samma sätt med flickorna. Ifall det i läroplanen finns endast ett ämne som heter gymnastik ska du välja det för alla elever. Indelningen i pojkars och flickors grupper görs i sådana fall först i schemaprogrammet.
  • De ämnen sopm börjar senare t.ex. i biologi eller främmande språk kan du antingen välja redan nu eller först då ämnena är aktuella för eleverna.
  • Hämta därefter studerande som inleder ett nytt ämne, t.ex. A-språk. Måla alla som studerar A-engelska. Ange valen i läroplansträdet och spara. Gör samma för dem som studerar A-finska. Gå på samma sätt igenom teknisk- och textilslöjd, olika åskådningsämnen och valbara ämnen.
  • Då arbetet är klart ska du göra en sammanfattning av valen. Där kan du lätt kontrollera att alla elever har de val som de behöver: Funktioner / Sammanställningar / Sammanfattning av val.

  Gymnasiets kursval

  I det här exemplet gör vi så kallade förhandsval eller standardval som studeranden själv kan ändra, komplettera och bestämma tiden för via Wilma.

  • Välj alla nya studerande (måla i studerandelistan).
  • Högerklicka på de lådor (kurser) som finns under modersmålsbalken. Lådornas bakgrundsfärg blir mörkare. Spara.
  • Måla alla studerande som läser lång matematik och välj den långa matematikens fem första kurser. Måla alla som läser kort matematik och välj den korta matematikens två första kurser.
  • Gå på samma sätt igenom de som studerar olika A- och B-språk, åskådningsämnen, bildkonst och musik osv.
  • Hämta därefter alla pojkar med sökrutinen Kön=Man. Måla alla pojkar och välj den första kursen i pojkarnas gymnastik för dem. Gå på samma sätt igenom flickorna. Ifall det finns endast ett ämne som heter gymnastik i läroplanen ska du välja det för alla studerande. Indelningen i pojkars och flickors grupper görs i detta fall först i schemaprogrammet.
  • Då arbetet är klart ska du göra en sammanfattning av val. Där kan du lätt kontrollera att du har gjort alla val som behövs: Funktioner / Sammanställningar / Sammanfattning av val.

  Ett annat sätt är att välja alla de obligatoriska kurserna på en gång. Högerklicka på den översta kursen i läroplanen, den som heter Primus. Klicka på Standardval och det kommer ett val i varje obligatorisk kurs. Valda blir de kurser som har en kurstyp som har fältet Obligatorisk ikryssat i Kurstyper-registret. Det gör dock att alla studerande får val både i lång och i kort matematik, men om det finns endast några alternativa ämnen av denna typ i läroplanen så är det inte ett så stort arbete att radera de extra valen för hand. Korrigeringar av detta slag kan också studeranden själv göra i Wilma.

  Inmatning av kommande läsårs val val till kommande läsår

  I Primus kan du mata in val för på förhand för de kommande läsåren. Den här funktionen är tillgänglig då Inmatning av val utan uppgift om läsår INTE är ikryssat i Information om skolan.

  När du klickar på en kurs två gånger i läroplansträdet så kommer siffran ”1” fram, vilket betyder att kursen avläggs följande läsår. Med tre klick kommer siffran ”2” fram i lådan, vilket betyder att studeranden avlägger kursen under det tredje läsåret. Det finns sammanlagt fem steg. Det sjätte klicket raderar valet. Du kan också markera val genom att högerklicka på den kurs som studeranden ska ha. I snabbmenyn som öppnas väljer du alternativet Valets läsår och därefter önskat läsår. Alternativen bildas utifrån läsårsfältet i Information om skolan.

  När alla kursval är markerade är det onödigt att de kurser som studeranden inte ska avlägga under studietiden syns i läroplanen. Onödiga ämnen kan döljas med hjälp av kryssfälten Visa valda och Visa bedömda som finns nertill. Kryssa i Visa valda för att visa bara de ämnen och kurser som studeranden har valt i läroplanen. Med ett kryss i Visa bedömda syns endast de ämnen och kurser där studeranden har vitsord.

  Val i Wilma

  De val som har gjorts i kursbrickan i Wilma syns i Primus Bedömningsregister. När en studerande i Wilma väljer en viss grupp syns hans/hennes namn genast i bedömningslistan. Namn i bedömningslistan innebär alltså val. Valen kan överföras från Bedömningsregistret till Studeranderegistret genom att du målar bedömningslistorna och väljer Tilläggsfunktioner / Uppdatera valen till Studeranderegistret. T.ex. alla studerande som finns i MA1-kursens bedömningslista får val i MA1-kursen.

  I Wilma finns också ett annat sätt för att markera val, dvs. på den egentliga Valsidan. Val som görs på Valsidan syns direkt i Studeranderegistret på studerandekorten.

  Sammanfattning av val

  Med sammanfattning av val kan du se valantalet enligt läroämne, kurs och studerande. Det gör det enkelt att kontrollera hur många studerande som har valt en viss kurs och ifall alla studerande har tillräckligt med val. Sammanfattning av val finns i Studeranderegistret: Funktioner / Sammanställningar / Sammanfattning av val.

  • Sammanfattning av val för flera ämnen: På fliken Sammanfattning av kurser kryssar du i de kurstyper som du önskar få en sammanfattningen av, t.ex. alla valbara kurser. Obs! Eftersom valen alltid görs på kursnivå och inte på ämnesnivå så ska du alltid välja kurstyper som slutar på ”kurs”. Om du har skrivit in år och perioder för valen (t.ex. VHuE1 har lagts till för läsår 2012-2013 i period 1), kan du också göra en tidsbegränsning under delen Val som skrivs ut. Klicka till sist på Räkna och Förhandsgranska.
  • Sammanfattning av val för vissa ämnen/kurser: På fliken Sammanfattning av huvudämne väljer du de kurser som ska tas med i sammanfattningen, t.ex. den första kursen för alla åskådningsämnen. Du kan välja flera kurser genom att hålla Ctrl-knappen i botten. Om du tar med ämnen i sammanfattningen, kommer också alla kurser som hör till ämnet med.
  • Sammanfattning av val för vissa kurser: Välj en studerande som har den kurs som du vill se sammanfattning av. Högerklicka på kursen i läroplanen och välj Sammanfattning av kurs / sammanfattning av val.

  I sammanfattning av val har de kurser som studeranden valt markerats med plustecken. På nedersta raden och i kolumnen till höger finns summor av valen enligt studerande och enligt kurs.

  Spara sammanfattning av val

  Det går att spara iställningarna för sammanfattningar och statistik. Skolan kan alltså spara egna färdiga sammanfattningar av vitsord, val och frånvaron, t.ex. valen i valbara ämnen, de som fått vitsordet 4, julbedömningens vitsord, de som varit frånvarande över 100 timmar, etc. Sparandefunktionen finns i Funktioner-menyn i sammandrag- och statistikfönstren. Man behöver inga nya rättigheter för att använda funktionen, det räcker med tillgång till sammandraget i fråga.