Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Päätöksen kirjaaminen, ammatilliset (HOJKS)

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla opettajat ja henkilökunta voivat kirjata opiskelijalle päätöksen Wilmassa. Tehty päätös tallentuu Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin, mutta on nähtävillä myös Wilmassa opettajilla, henkilökunnalla ja huoltajilla/opiskelijalla. Tällä lomakkeella esim. rehtori/koulun johtaja voi tehdä päätöksen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta eli HOJKS:sta.

  Lomakkeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. "Wilma: hallinto"
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Näkyy Wilmassa rastitaan

  Lomakkeella on mukana myös hakemukseen liittyviä kenttiä, jotka näkyvät, jos päätöksen taustalla on joku hakemus. Mutta jos kentät ovat turhia, niin koko hakemus-osiot voi poistaa lomakkeesta.

  Käyttäjäoikeudet

  Opettajat ja henkilökunta näkevät ja saavat lisätä uusia päätöksiä Wilmassa, jos jokin seuraavista oikeuksista toteutuu:

  • hän on opiskelijan ryhmänohjaaja tai muu ohjaaja
  • hänellä on Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot
  • hänellä on Oikeus nähdä kaikki hakemukset ja päätökset
  • opettaja on yhdistetty opiskelijaan Opiskelijarekisterin kentän Kortin omistusoikeus ryhmillä -kautta.

  Esimerkiksi ryhmänohjaaja näkee Hakemukset ja päätökset -sivulla valvomiensa opiskelijoiden hakemukset/päätökset. Jos taas esim. rehtorilla on oikeus nähdä kaikki hakemukset ja päätökset, näkee hän ne koko koulun opiskelijoiden osalta.

  Päästäkseen tekemään uusia päätöksiä lomakkeilla, on käyttäjällä oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Tee opettajia/henkilökuntaa varten uusi käyttäjäryhmä Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteriin, esim. "Wilma: hallinto"

  Anna käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdellä oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin ja rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen sekä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Valitse tehty käyttäjäryhmä tälle lomakkeelle sekä opettajalle/henkilökunnalle kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Lomakkeen rakenne

  Lomake on rakennettu siten, että ensin valitaan kenelle opiskelijalle päätös tehdään. Jos lomake on avattu opiskelijan sivulta, tulee opiskelijaksi automaattisesti valitun opiskelijan nimi. Osoite- ja huoltajatiedot haetaan tietona suoraan Primuksen Opiskelijarekisteristä. Jos lomake on avattu Wilman yläreunan Hakemukset ja Päätökset -linkin kautta, on opiskelija valittava lomakkeelle käsin. Opiskelijan osoite sekä huoltajien tiedot tulevat lomakkeelle tallennusvaiheessa.

  Lomakkeella näkyy seuraavaksi Hakemusosio, jos päätöstä edeltää jokin opiskelijan tekemä hakemus. Jos hakemusta ei ole, jää tämä osio pois lomakkeelta. Tämä on tehty osion näkymisehdolla "Hakemus->Hakemuskoodi<>". Hakemuksen tietojen muokkaaminen on myös kielletty. Voit myös poistaa hakemusosiot, jos ne ovat turhia käyttötarkoitukseenne.

  Osiot koskien päättäjän tietoja, päätöstä ja voimassaoloa sisältävät kenttiä koskien päätöstä ja päättäjää. Viimeinen osio on Päätöksen julkaiseminen huoltajille ja opiskelijoille.

  Päätöksen julkaisupvm -kenttään annetun päivämäärän jälkeen päätös näkyy myös huoltajalle Wilmassa, tai 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle itselleen (ei enää huoltajalle).

  Päätöksen julkaisupvm -kentälle on lisätty valmiiksi täyttöohje. Voit halutessasi muuttaa ohjetta tai poistaa sen kokonaan. Klikkaa kentän ominaisuudet esiin ja valitse välilehti Ohjeteksti. Ohjetekstin saa esille Wilmassa klikkaamalla kentän vieressä olevaa info-kuvaketta.

  Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on tehty tarkistussääntö päätöksen täyttöä koskien. Tarkistussääntö vaatii, että lomakkeelle on täytettävä joko koulun tai viraston päätös, mutta ei molempia. Jompikumpi pitää siis olla täytetty.

  Valmis lomake tallennetaan, jolloin siitä syntyy uusi rekisterikortti Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Päätöksen muokkaus

  Päätöslomakkeen jokaiseen osioon on asetettu ehto tiedon muokkausta koskien: Päätös voi olla kesken ja sitä voi täydentää niin kauan kun kenttä Päätöksen julkaisupvm on täyttämättä. Kun päätös on julkaistu huoltajille/opiskelijoille, ei tietoja sen jälkeen enää pääse muokkaamaan Wilmassa, vaan annetut tiedot ovat ainoastaan lukutilassa.

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy opettajilla ja henkilökunnalla Wilmassa kahdessa paikassa: Hakemukset ja päätökset -sivulla, joka löytyy sivun yläreunan "Hakemukset ja päätökset" -linkistä. Sama lomake on käytettävissä myös yksittäisen opiskelijan kautta Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä.

  Tee mahdolliset muutokset lomakkeen teksteihin, ohjeisiin, ehtoihin ym, jos haluat muuttaa lomaketta. Lomake näkyy nyt Wilmassa kaikilla opettajilla ja henkilökunnalla heidän käyttäjäoikeuksiensa mukaisesti. Jos haluat tehdä tästä lomakkeesta yksistään rehtorin/koulun johtajan päätöksiä koskevan lomakkeen, tee hänelle/heille oma käyttäjäryhmä ja valitse se tälle lomakkeelle ja rehtoreille. Muita esim. ryhmänohjaajan, opon tai erityisopettajan tekemiä päätöksiä varten voit kopioida tämän lomakkeen ja muokata sitä tarpeen mukaan. Lisää kopiolomakkeelle jokin toinen käyttäjäryhmä, joka on ryhmänohjaajille/opoille/erityisopettajille tarkoitettu ja jolla on pääsy Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.


  Artikkeli on päivitetty 18.02.2016