Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tuntimääräinfot ryhmittelyssä

  Ryhmittelyikkunan alalaidassa on inforuutuja, joissa kerrotaan yhteenvetoa jakson, luokan/luokka-asteen ja henkilöiden tuntimääristä. Esillä olevat infot valitaan klikkaamalla alapaneelin päällä hiiren kakkospainikkeella ja rastimalla ponnahdusvalikosta halutut inforuudut. Infot voidaan avata myös kokonaan omaan ikkunaansa, jolloin esille saa kerralla enemmän tietoa.

  Kun hiirikursori viedään ryhmittelyikkunan vasempaan laitaan opiskelijakohtaisten valintojen päälle, ilmestyy Valitun opiskelijan tiedot -ruutuun tietoa opiskelijasta ja hänen valinnoistaan. Ruudussa kerrotaan opiskelijan nimi, luokka, valintojen määrä ja tuntimäärä. Jos samassa palkissa on useampi ryhmä, selviää tästä ruudusta, mihin palkin ryhmistä opiskelija kuuluu.

  • Valitun palkin tiedot -inforuudussa kerrotaan samat tiedot kuin ryhmittelyikkunan sarakkeissa. Jos ryhmittelyikkunan näkymää halutaan pelkistää piilottamalla osa sarakkeista, saadaan tähän inforuutuun kuitenkin näkyviin kaikki aktiivisen palkin tiedot.
  • Opettajien kuormitus -ruudussa kerrotaan, keillä opettajilla on eniten tunteja ja keillä vähiten. Kuormitus-ruudussa näkyy oletuksena kaksi eniten ja kaksi vähiten opettavaa. Saat useamman opettajan tiedot esiin venyttämällä alapaneelia korkeammaksi.
  • Opiskelijoiden kuormitus -ruudussa kerrotaan vastaavasti, keillä opiskelijoilla on eniten ja vähiten tunteja. Ruudun tietojen avulla voidaan esim. valvoa, ettei opiskelijalle ole tullut tuplavalintoja tai että jaksoittaisten kurssivalintojen määrä on järkevä.

  Käyttäjä voi valita ryhmittelyikkunaan haluamansa värit sijoitteluikkunan Asetukset-valikosta. Värin voi määritellä ryhmävalinnalle, kurssivalinnalle, päällekkäisyyksille, tuplavalinnoille sekä tekstille. Valitun jakson ryhmille voidaan antaa oma värinsä. Lisäksi voidaan määritellä varjostuksen ja aktiivisten kohteiden värit. Asetuksia voit muuttaa milloin tahansa ohjelman käytön aikana ja ne näkyvät saman tien.