Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaskohtainen arviointi, muokkauslomake opettajalle

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämän lomakkeen avulla pienryhmien opettajat ja yksilöopetusta antavat opettajat voivat arvioida yksittäisiä opiskelijoita. Arviointia varten ei siis tarvita opetusryhmää eikä arviointikirjaa. Toiminto soveltuu esim. erityisopettajille ja kiertäville katsomusaineiden opettajille, sekä musiikkioppilaitoksille.

  Voit ladata tämän ohjeen alta valmiin mallin, lukea sen Primukseen ja muokata sitä oman oppilaitoksesi tarpeiden mukaan.

  Tallenna lomake omalle koneellesi. Valitse Primuksessa Ylläpidon rekisterit / Lomake-editori / Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Koulun tiedoissa tulee olla rastittuna

  • Valinnat-toiminto käytössä ja
  • Lomaketoiminto käytössä
  • Suoritukset-toiminto käytössä.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijan arviointi.
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: opettajien ryhmä
  • Valitse Koulu-kenttään ne koulut, joissa opiskelijakohtainen arviointi on sallittu
  • Rasti vielä Uuden rekisterikortin luominen sallittu
  • Kun lomake on muuten valmis, rasti Näkyy Wilmassa

  Opinnot-sivun näkyminen

  Lomake näkyy Wilmassa Opinnot-sivulla. Opinnot-sivun näkeminen vaatii, että

  • opettajalle on annettu Opettajat-rekisterissä Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa tai
  • opettaja on opiskelijan ryhmänohjaaja, ja Koulun tiedot -rekisterissä on rastittu Luokanvalvoja näkee luokkansa opiskelijoiden kaikki tiedot tai
  • opettaja on opiskelijan ryhmänohjaaja ja opettajalle on annettu Opettajat-rekisterissä Oikeus muokata valintoja Wilmassa.

  Lomakkeen näkyminen

  Lomakkeen näkyminen vaatii lisäksi, että opettajalla on Käyttäjäryhmä Wilmassa -kentässä lomakkeelle merkitty käyttäjäryhmä, ja tällä käyttäjäryhmällä pääsy opiskelijarekisteriin ja siellä oikeus nähdä valinnat ja lisätä suorituksia.

  Arviointilomake henkilökunnalle

  Jos arviointeja kirjaa esim. sihteeri, rastitaan Henkilökunta-rekisterissä hänen kortillaan kenttä Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa. Lisäksi henkilöllä tulee olla sama käyttäjäryhmä kuin arviointilomakkeella.

  Lomake Wilmassa

  Wilmassa valitaan ensin oikea opiskelija joko luokan tai opetusryhmän opiskelijalistasta. Opiskelijan omalta sivulta valitaan Opinnot-välilehti, ja klikataan sitä kurssia, joka halutaan arvioida. Apuruudusta valitaan Muokkaa arviointia.

  • Jos oppilas ei ole vielä suorittanut tätä kurssia, lomake avautuu tyhjänä. Opettaja kirjaa arvosanan ja muut lisätiedot ja tallentaa arvoinnin.
  • Jos arviointi on jo annettu, on ruudulla 2 välilehteä. Aiemman arvioinnin muutokset tehdään välilehteen, jossa näkyy päivämäärä. Jos kyseessä on korotus tai muusta syystä halutaan säilyttää vanhakin arviointi, täytetään tiedot Uusi-välilehdelle.

  Arviointi

  • Arvosana, Päivämäärä ja Opettaja ovat pakollisia tietoja.
  • Päivämääräkentässä oletusarvona on nykyisen jakson päättymispäivä. Kentän oletusarvo tulee vaihtaa oman koulun arviointitapaa vastaavaksi. Päiväyksen tulee osua Koulun tiedot -rekisterin Arvioinnit alkavat ja Arvioinnit päättyvät -kentän päiväysten väliin.
  • Opettajaksi tulee oletuksena Wilmaan kirjautunut opettaja.
  • Lomakkeessa on valmiina kentät Muiden arvosanojen aiheiden arviointiin, mutta nämä kentät on piilotettu, ellei ko. kurssille ole määritelty mitään aihealueita.
  • Lomakkeen kenttiä voi lisätä ja poistaa Primuksen Lomake-editorin kautta. Opettajat kannattaa ohjeistaa hyvin kenttien täytössä, sillä suuri osa todistusten tulostusehdoista vaatii tiettyjä kurssityyppejä tai päiväyksiä.

  Erillistä toimeenpanoa ei tarvita, arvosana tallentuu suoraan opiskelijarekisteriin, opiskelijan suorituksiin ja tulostuu siten samantien myös todistuksiin.

  Arvosana näkyy opiskelijalla ja huoltajalla samantien myös Wilmassa, ellei arviointeja ole erikseen piilotettu.

  Erilaiset lomakkeet eri aineisiin

  Koululla voi olla käytössä useita erilaisia arviointilomakkeita, esim. ainekohtaiset versiot tai eri luokka-asteille erilaiset versiot.

  Lomake-editorin Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä annetaan näkymisehdot joko kurssille tai opiskelijalle:

  • Opiskelijan tiedot()->Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste=<"2" ehdolla lomake avautuu vain niiden oppilaiden kohdalta, joiden luokka-aste on 1 tai 2. Tällaisessa lomakkeessa voi olla esillä esim. sanalliseen arviointiin liittyvät kentät, ja toisessa, luokka-asteiden 3-6 versiossa numeroarvioinnin kentät.
  • Opiskelijan tiedot()->Katsomusaine->Koodi="uo" ehdolla lomake avautuu vain niiden oppilaiden kohdalta, joiden katsomusaineen koodi on "UO". Näin esim. ortodoksisen uskonnon opettaja saa lomakkeen auki vain omien oppilaidensa kohdalta.
  • Kurssin tiedot()->Lyhenne="uo*" ehdolla lomake avautuu vain niiden kurssien ja aineiden kohdalta, joiden lyhenne alkaa "UO". Näin esim. ortodoksisen uskonnon opettaja saa lomakkeen auki ainoastaan oman aineensa/kurssiensa kohdalta, eikä voi epähuomiossa syöttää arvosanaa esim. UE-kurssin kohdalle.

  Artikkeli on päivitetty 12.03.2015