Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Varda-dataöverföring

  Uppdaterad: 21.2.2019

  Dataöverföring från Primus till Varda ingår i Primus från och med version 4.59.2 och kan användas av dem som har skaffat en officiell småbarnspedagogiklicens från Visma.

  Användarlösen

  Man ber om användarnamn och lösenord från Varda. När man fått användarlösen ska man skapa ett nytt registerkort i registret Varhaiskasvatuksen järjestäjät (Småbarnspedagogikens arrangörer) och skriva in lösen i fälten Varda användarnamn och Varda lösenord.

  Att tidsinställa dataöverföringen

  Varda-överföringen görs automatiskt en gång i dygnet. Det finns ingen manuell överföring för tillfället. Systemet väljer en slumpmässig tidpunkt för överföringen mellan kl. 21.00 och 07.00, eller så kan man välja en tidpunkt genom att ange den i prserver.ini-filen.

  Överföringen förutsätter att man har en Småbarnspedagogiklicens och att man inte har inställningen TestMode=1 i prserver.ini-filen.

  Observera

  Det går inte att ta bort personer och verksamhetsställen när de en gång har överförts. Kontrollera alltså att ingen överflödig information kommer med. Ha Småbarnspedagogikens arrangör och studerandetypen ifylld bara för sådana som du verkligen vill överföra.

  Innan den första överföringen

  • Gör ett nytt registerkort i registret Varhaiskasvatuksen järjestäjät (Småbarnspedagogikens arrangörer).
  • I Information om skolan-registret: sammanlänka alla daghem med arrangören genom att ange dem i fältet Arrangör av småbarnspedagogik.
  • I Studerandetyper-registret: kryssa i Beakta vid Varda-överföring för de studerandetyper vars barn ska överföras.
  • Barnets rätt till småbarnspedagogik ska överföras till Varda i formatet timmar/vecka. Informationen överförs via den Serviceprodukt som har valts för barnet. Palvelutuotteen selitteeksi kan vara t.ex. "116-150 timmar", men det är från fältet i barnets serviceprodukt som uppgiften överförs till Varda. Det mer exakta timantalet ska alltså antecknas i Serviceprodukter-registrets fält Timmar/vecka (ledande).

  Kopplingar mellan registren

  • Från registret Varhaiskasvatuksen järjestäjät (Småbarnspedagogikens arrangörer) överförs alla kort som inte är arkiverade.
  • Från Information om skolan-registret överförs de oarkiverade kort, d.v.s. “verksamhetsställen”, som fått en småbarnspedagogikarrangör tilldelad.
  • Från registren Toimipaikan kielipainotukset (Verksamhetsställets språkspecialiseringar) och Toimipaikan toiminnalliset painotukset (Verksamhetsställets verksamhetsspecialiseringar) överförs alla de oarkiverade kort som kopplats till en Småbarnspedagogikskola.
  • Från Studeranderegistret överförs de oarkiverade kort vars studerandetyp beaktas vid Varda-överföring och vars förstaradsskola är en Småbarnspedagogikskola.
  • Från Ansökningar och beslut-registret överförs de oarkiverade kort som är kopplade till en Placeringstabell för en sådan studerande som ska överföras.
  • Från Studeranderegistrets placeringstabell överförs de rader som har följande fält ifyllda: Placeringens startdatum, Placeringsenhet, Ansökan.

  Efter överföringen

  Om kortet har överförts som ett nytt kort: i Primus sparas vid överföringen automatiskt i fältet Varda ID numret på den interna Varda-identifieraren i Varda-systemet. I Studeranderegistret finns också motsvarande fält: Varda barnets ID och Varda placeringens ID.

  ID:t kan användas om man behöver utreda problem, för man kan då se hur datan ser ut inne i Varda.

  Om det uppstår fel vid överföringen, visas ett meddelande över dem nertill i Primus-clientrutan, och där kan du också öppna en mer detaljerad fellista. När datan på fellistan är korrigerad uppdateras de till Varda vid följande automatiska överföring.

  Fält som ska fyllas i

  Fält i PrimusRegisterObservera
  Skolans namnInformation om skolanObligatoriskt
  NäradressInformation om skolan
  PostadressInformation om skolanObligatoriskt
  TelefonInformation om skolanObligatoriskt
  E-postadressInformation om skolanObligatoriskt
  UndervisningskommunInformation om skolanObligatoriskt
  Verksamhetsställets arrangemangInformation om skolanObligatoriskt
  Verksamhetsställets verksamhetsformInformation om skolanObligatoriskt
  UndervisningsspråkInformation om skolanObligatoriskt
  Pedagogisk inriktningInformation om skolanObligatoriskt
  Platser vid enhetenInformation om skolanObligatoriskt
  Startdatum för verksamheten på verksamhetsställetInformation om skolanObligatoriskt
  Slutdatum för verksamheten på verksamhetsställetInformation om skolan
  Arrangör av småbarnspedagogikInformation om skolanObligatoriskt
  Varda IDInformation om skolan
  NamnSmåbarnspedagogikens arrangörer
  FO-nummerSmåbarnspedagogikens arrangörerObligatoriskt
  Organisationens oidSmåbarnspedagogikens arrangörer
  Kommun->kodSmåbarnspedagogikens arrangörer
  E-postadressSmåbarnspedagogikens arrangörer
  IBAN-kontonummerSmåbarnspedagogikens arrangörer
  IPV4-adressSmåbarnspedagogikens arrangörer
  IPV6-adressSmåbarnspedagogikens arrangörer
  NäradressSmåbarnspedagogikens arrangörer
  PostadressSmåbarnspedagogikens arrangörer
  TelefonSmåbarnspedagogikens arrangörer
  StartdatumSmåbarnspedagogikens arrangörer
  SlutdatumSmåbarnspedagogikens arrangörer
  PersonbeteckningBarnObligatoriskt
  FörnamnBarn
  TilltalsnamnBarnMåste vara ett av förnamnen
  EfternamnBarn
  ModersmålBarn
  KönBarn
  HemkommunBarn
  Hemortens näradressBarn
  Hemortens postadressBarn
  StudentnummerBarnObligatoriskt om personbeteckningen saknas
  Placeringens startdatumBarnObligatoriskt
  Placeringens slutdatumBarn
  PlaceringsenhetBarnObligatoriskt
  AnsökanBarnObligatoriskt
  StartdatumAnsökningar och beslutObligatoriskt
  SlutdatumAnsökningar och beslut
  Ansökan inkommit, datumAnsökningar och beslutObligatoriskt
  Behov av skiftesvårdAnsökningar och beslut
  ServiceproduktAnsökningar och beslutObligatoriskt
  Daglig småbarnspedagogikAnsökningar och beslut
  Småbarnspedagogik heldagAnsökningar och beslut
  BehandlingstidAnsökningar och beslut
  PreferenserAnsökningar och beslutObligatoriskt
  Varda IDAnsökningar och beslut