Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirtojen valmistelu lukioissa

  Ohjeessa on kuvattu, mitä tietoja Primuksessa tulee olla kirjattuna ennen tiedonsiirron tekemistä. Ohje soveltuu esim. tilanteeseen, jossa lukio on vasta ottamassa Kurrea käyttöön, ja halutaan tarkistaa Primuksen tiedot ennen Kurre-koulutusten alkamista. Ohje sopii myös vuosittaisten tiedonsiirtojen valmisteluun.

  Kurssit-rekisteri

  • Kursseilla tulee olla täytettynä Nimi, Lyhenne, Tyyppi ja Opintoviikkoja.
  • Luokka-aste-kenttää ei täytetä luokattomassa lukiossa.
  • Opintoviikkoja on normaaleilla kursseilla "1", orientoivilla ym. "0" ja puolikkailla kursseilla "0,5".
  • Kurssien lyhenteiden tulee olla uniikkeja, muuta rajoitusta ei ole.
  • Aineille ei täytetä luokka-astetta eikä opintoviikkoja. Aineen kurssityypillä ei ole merkitystä Kurren kannalta.

  Lyhenteet vaikuttavat kurssien tunnistumiseen eli siihen, että opettajien arviointikirjoissa Kurssi-kenttään tulee oikea kurssi. Jos aineen ja kurssien lyhenteet eivät täsmää, jää Kurssi-kenttä tyhjäksi tai siihen voi tulla väärä kurssi.

  Kurssityypit-rekisteri

  • Kurssityypeille "pakollinen kurssi", "syventävä kurssi", "koulukohtainen syventävä kurssi" ja "soveltava kurssi" on rastittu kentät Valittavissa ja Valittavissa Wilmassa.
  • Samoille kurssityypeille on annettu toisistaan erottuvat värit.

  Arvosanamääritykset-rekisteri

  • Rasti kesken jäänyttä suoritusta tarkoittaville arvosanoille Käsittele valintana. Tällaisia arvosanoja ovat esim. K = kesken ja O = osallistunut.
  • Kun opiskelijalla jää jokin kurssi kesken, oletetaan opiskelijan jatkavan suoritusta myöhemmin, ja kurssi siirtyy Kurreen valittuna kurssina.

  Koulun tiedot -rekisteri

  • Seuraavan vuoden jaksotiedot kirjattu Seuraavan lukuvuoden jaksot alkavat ja Seuraavan lukuvuoden jaksot päättyvät -kenttiin.

  Huoneet-rekisteri

  • MultiPrimusta käytettäessä: Tarkista, millä tavalla yhteisten huoneiden (esim. yläkoulun ja lukion yhteinen liikuntasali) rekisterikortit on muodostettu. Onko Koulu-kentässä vain lukio vai molemmat koulut? Jos Koulu-kentässä on vain lukio, tarkista, että Tunniste Kurressa on täytetty. Tunnisteen tulee olla sama sekä yläkoulun että lukion rekisterikortilla, jotta Kurre osaisi käsitellä näitä yhtenä ja samana tilana.

  Kalusto-rekisteri

  • MultiPrimusta käytettäessä: Tarkista, millä tavalla yhteisten resurssien (esim. yläkoulun ja lukion yhteinen tv & dvd-soitin) rekisterikortit on muodostettu. Onko Koulu-kentässä vain lukio vai molemmat koulut? Jos Koulu-kentässä on vain lukio, tarkista, että Tunniste Kurressa on täytetty. Tunnisteen tulee olla sama sekä yläkoulun että lukion rekisterikortilla, jotta Kurre osaisi käsitellä näitä yhtenä ja samana resurssina.

  Opettajat-rekisteri

  • Tarkista, että uusillekin opettajille on täytetty lyhenne ja henkilötunnus.

   • Jos opettaja on jäämässä eläkkeelle tai virkavapaalle, ja seuraajaa ei ole vielä valittu, voit joko siirtää Kurreen myös tämän opettaja ja suunnittella työjärjestykset kuin hän vielä jatkaisi tai jättää opettajan pois siirrosta ja luoda Kurreen opettajan esim. nimellä "Opettaja 1". Kun seuraaja on tiedossa, opettajan ryhmille vaihdetaan toinen opettaja ja "Opettaja 1":lle kirjataan oikea nimi, lyhenne ja henkilötunnus.
   • Jos seuraaja on tiedossa, mutta hänen henkilötunnuksensa ei, anna henkilötunnuksen loppuosaksi tai -001Ä (miehillä) tai -002Ä (naisilla). Korjaa hetu myöhemmin sekä Primukseen että Kurreen.
  • Hyvä käytäntö on päivittää oikeat tiedot vain Primukseen ja siirtää muutokset sitten Kurreen. Näin ohjelmien välille ei jää ristiriitaa, eikä samoja kirjauksia tarvitse tehdä kahteen paikkaan.

  Henkilökunta-rekisteri

  • Tarkista, onko rekisterissä sellaisia henkilöitä, jotka halutaan mukaan työjärjestyksiin, esim. avustajia. Tarkista, että näille on kirjattu lyhenne ja henkilötunnus.

  Luokat-rekisteri

  • Jos luokkien nimet ovat muotoa 2012A, 2012B jne., täytetään Seuraava luokka -kenttään täytetään luokan nimi sellaisenaan.
  • Jos luokkien nimet ovat muotoa 1A, 1B jne., täytetään Seuraava luokka -kenttään täytetään luokan nimi seuraavana vuonna: 2A, 2B jne.
  • Luokka-aste/Vuositaso -kenttää ei täytetä luokattomassa lukiossa.

  Opiskelijat-rekisteri

  • Opiskelijoille täytetään Ryhmä/luokka (esim. 2012A)
  • Luokka-aste/vuositaso-kenttää ei täytetä luokattomassa lukiossa.
  • Opiskelijoilla tulee olla valittuna Opetussuunnitelma.
  • Kurssivalinnat voi merkitä opetussuunnitelmaan valmiiksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Valinnat voi kerätä myös Wilman kautta, ts. opiskelijat merkitsevät ne itse.
  • Valinnat voi merkitä seuraavalle lukuvuodelle tai koko lukioajalle kerralla. Lukuvuosi valitaan klikkaamalla samaa kurssia useamman kerran. Ensimmäinen klikkaus valitsee kurssin nykyiselle lukuvuodelle (Koulun tiedot -rekisterin kenttä Lukuvuosi), seuraava klikkaus seuraavalle vuodelle, kolmas klikkaus sitä seuraavalle.
  • Kurreen siirtyy käyttäjän valinnan mukaan joko nykyisen tai seuraavan lukuvuoden valinnat.

  Suunnitteluopiskelijat

  • Jos suunnitteluopiskelijat on tuotu opiskelijarekisteriin, valitaan heille Opetussuunnitelma
  • Suunnitteluopiskelijoille voi merkitä valmiiksi 1. vuoden pakollisten kurssien valinnat, mutta se ei ole välttämätöntä.
  • Suunnitteluopiskelijoiden valintoja voi täydentää myöhemmin, jos esim. katsomusaineiden, kielten ja taideaineiden valinnat eivät ole tiedossa.

  Käyttäjäryhmät-rekisteri: Tiedonsiirtojen tekijän käyttöoikeudet

  • Uuden Kurre-työjärjestyksen luominen vaatii täydet oikeudet Kurreen. Jos siirtojen tekijälle ei haluta antaa täysiä oikeuksia, voi pääkäyttäjä tai rehtori luoda valmiiksi tyhjän tiedoston.
  • Siirtojen tekijälle rastitaan Kurren oikeuksista vähintään:
  • Perustiedot: Tietojen muuttaminen, Oikeus siirtää tietoja Kurreen, Oikeus siirtää tietoja Kurresta
  • Muut: Yleiset asetukset
  • Lisäksi voi rastia Muut toiminnot -osiosta Lukuoikeus kaikkiin tietoihin.
  • Siirron tekijä tarvitsee myös pääsyn Primuksen opiskelija-, opettaja- ja huonerekistereihin, jos siirrettäviä tietoja halutaan rajata jollain tavalla.