Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lisäopetuksen opiskelusuunnitelma

  Koska lisäopetusta varten ei ole valtakunnallista oppimäärää, jokaiselle lisäopetuksen opiskelijalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma., jota kutsutaan opiskelusuunnitelmaksi. Lisätietoa Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

  Suunnitelma ohjaa kunkin opiskelijan opintojen rakentumista ja etenemistä ja vahvistaa myös opiskelijan omaa suunnitelmallisuutta opiskelussa. Opiskelusuunnitelmaa voidaan muuttaa lukuvuoden aikana, ja se tarkistetaan aina tarvittaessa. Opiskelusuunnitelman laatimisen lähtökohtina ovat opiskelijan vahvuudet, tarpeet ja tavoitteet sekä osaamisen taso lisäopetuksen alussa.

  Tämä ohje sisältää opiskelijan lisäopetuksen opiskelusuunnitelman muokkauslomakkeen sekä profiililomakkeen. Tiedostot-otsikon alla on myös Wilman lomake pdf-muodossa, josta on nähtävissä lomakkeen rakenne.

  Muokkauslomakkeella tehdään opiskelijalle uusi opiskelusuunnitelma tai muokataan olemassaolevaa. Wilman kautta tehty asiakirja tallentuu Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Profiililomakkeella tarkastellaan Wilmassa opiskelijalle tehtyä opiskelusuunnitelmaa.

  Lomakkeen käyttöönotto

  Tallenna ylläolevat tiedostot omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake. Toista sama toisen lomakkeen osalta.

  Lomakkeita varten tarvitaan Muu lomake -niminen asiakirjalaji. Ellei sellaista ennestään ole, luodaan se Asiakirjalajit-rekisterissä.

  • Avaa Primuksessa Asiakirjalajit-rekisteri.
  • Luo uusi rekisterikortti
  • Anna asiakirjalajin nimeksi "Muu lomake" ja Asiakirjalaji-kenttään valitse "Muu" ja tallenna rekisterikortti. Voit käyttää myös mahdollista rekisterissä jo olevaa "Muu"-tyyppistä asiakirjalajia, mutta muista siinä tapauksessa käydä muokkaamassa asiakirjalajin nimi vastaavaksi myös lomakkeen näkymisehtoihin.

  Täydennä Lomake-editorissa muokkauslomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. PK Tuki
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä

  Täydennä Lomake-editorissa profiililomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Profiililomake
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta, Huoltaja

  Lomakkeiden näkymisehdot

  Opiskelusuunnitelma ohjataan Wilman Tuki-sivulle "Muut asiakirjat" -otsikon alle seuraavalla ehdolla:

  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Muu lomake" JA Asiakirja, selite="Opiskelusuunnitelma".

  Ehto on merkitty Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle. Ehto tarkoittaa, että asiakirjan on oltava lajiltaan "Muu lomake" ja asiakirjan selitteenä on oltava "Opiskelusuunnitelma". Asiakirjan selite on merkitty oletusarvoksi lomakkeen Asiakirja,selite-kenttään. Jos käytät asiakirjalajilla jotain toista nimeä, vaihda se myös näkymisehtoon.

  Lomakkeen tiedot

  Lomake sisältää kaikki lisäopetuksen peruteissa vaaditut tiedot:

  • Opiskelijan opinto-ohjelma eli ne opinnot, joita opiskelijan on tarkoitus suorittaa lisäopetuksen aikana omassa koulussa, muissa oppilaitoksissa, työelämässä, järjestöissä tai muissa oppimisympäristöissä
  • Eri oppiaineiden ja muiden opintojen tuntimäärät
  • Tiedolliset ja taidolliset tavoitteet sekä osaamisen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • Suunnitelma jatko-opinnoista
  • Ohjaukselliset tavoitteet
  • Opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat yleisen tuen tukitoimet
  • Opiskelusuunnitelman laadinnasta, toteutumisesta ja seurannasta ensisijaisesti vastaava opettaja.

  Lomakkeella on oltava aina esillä kentät:

  • Opiskelija
  • Vastuuopettajat
  • Asiakirjalaji
  • Asiakirjan laatimispäivä

  Näiden avulla asiakirja liitetään oikeaan oppilaaseen ja vastuuopettajaan, ja se esitetään Wilmassa oikean otsikon alla oikeassa järjestyksessä.

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy Wilmassa oppilaan Tuki-sivulla sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa kenttä on rastittu Lomake-editorissa. Lomake näkyy niillä opettajilla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella. Lue lisää käyttäjäoikeuksista.

  Oppilaan tukisivulla on linkit uusien asiakirjojen perustamiseen sekä aiemmin tehtyjen selaamiseen. Kun opiskelijalle tehdään opiskelusuunnitelma, tulee opiskelijaksi se, jonka tukisivulla oltiin ja vastuuopettajaksi Wilmaan kirjautunut opettaja.

  Lomakkeella annetut tiedot siirtyvät tallennuksen yhteydessä Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin ja tieto asiakirjasta Opiskelijat-rekisterin Muut tukeen liittyvät asiakirjat -kenttään.

  Lomakkeen tiedot näkyvät myös huoltajille Julkaisupäivä huoltajille -kenttään annetun päivämäärän jälkeen.


  Artikkeli on päivitetty 29.08.2016