Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppiaineen arvosanan muodostuminen

  Kurssit-rekisterin Laske arvosana kun -välilehdellä määritellään, milloin oppiaineelle muodostetaan päättöarvosana. Ehtona voi olla esim. että päättöarvosana syntyy vasta, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu.


  Valmistelut
  1) Avaa Arvosanamääritykset-rekisteri.
  2) Valitse hyväksyttyä suoritusta tarkoittavat arvosanat, esim. numeroarvosanat 5-10 ja "S".
  3) Rasti näille kenttä Lasketaan suoritukseksi.

  Päättöarvosanan muodostuminen

  Aineeseen muodostuu päättöarvosana, kun aineelle on valittu Kurssit-rekisterissä haluttu vaihtoehto Arvosanan laskeminen -kenttään. Yläkoulussa tavallinen laskentatapana on Viimeisen kurssin arvosana (eli 9. luokan kevään arvosana) ja lukiossa Keskiarvo kurssien arvosanoista. Jos kenttä on tyhjä, aineen päättöarvosana annetaan käsin.

  Säännöt päättöarvosanan muodostumiselle voidaan antaa kahdesta suunnasta: "arvosana lasketaan, kun..." TAI "arvosanaa ei anneta, jos...". Kummatkin ehdot tehdään oppiainekohtaisesti Kurssit-rekisterissä.

  Rekisteri-ikkunan alalaidassa on välilehti Laske arvosana, kun..., jossa määritellään, milloin päättöarvosana saa näkyä opiskelijalla todistuksissa ja Wilmassa. Jos mitään ehtoa ei anneta, näkyy päättöarvosana heti, kun oppiaineesta on suoritettu yksikin kurssi. Yleensä ehtoja tehdään niille oppiaineille, joissa on pakollisia kursseja.

  1) Avaa Kurssit-rekisteri ja valitse jokin oppiaine, esim. laaja matematiikka. Valitse nimenomaan aine, ei mitään yksittäistä laajan matematiikan kurssia.
  2) Ehto muodostetaan ikkunan alalaidassa, Laske arvosana, kun... -välilehdellä. Klikkaa Lisää-painiketta.
  3) Valitse Peruste-kohtaan, milloin päättöarvosana saa näkyä, esim. "nn% kaikista kursseista suoritettu".
  4) Merkitse Kpl-kenttään suoritettujen kurssien osuus, esim. "90 %" oppiaineen kursseista.
  5) Valitse Kurssityypit-kohdasta, minkä kurssityyppien suorittamista tarkastellaan. Useimmiten ollaan kiinnostuneita vain pakollisten kurssien suorituksista.
  Huomiotavat-kohdan avulla voit valita useampia tyyppejä, esim. pakolliset ja syventävät. Kenttä viittaa Kurssityypit-rekisteriin.

  Opetussuunnitelman päivittäminen

  Kun ehdot on tehty, päivitetään opetussuunnitelma. Päivityksessä Primus tarkistaa arvosanojen määrät ja lisää tai poistaa päättöarvosanan oppiaineeseen. Opsin päivitys tehdään Opetussuunnitelmat-rekisterissä: Lisätoiminnot / Päivitä opetussuunnitelma.

  Laske arvosana kun -välilehden toiminnot

  • Lisää-painikkeella luodaan uusi arvosanan laskemisperuste.
  • Poista-painikkeella poistetaan valittu peruste.
  • Kpl-kenttään merkitään "n kpl"-perusteiden kappalemäärät ja "nn%" perusteiden prosentit. Syötä prosentit kokonaislukuna, esim. 67.
  • Kurssityypit, Kaikki huomioi perusteeseen kaikki oppiaineeseen kuuluvat kurssit.
  • Kurssityypit, Huomioitavat huomioi ne tyypit, joilla on rasti Kurssityypit-rekisterin kentässä Huomioi etenemisesteissä.
  • Kurssityypit, Valittu tyyppi huomioi vain sen Valitse tyyppi -kentän mukaiset kurssityypit.

  Samalla oppiaineella voi olla useita arvosanan muodostumisperusteita, esim. että kaikki valitut kurssit on suoritettu ja oppiaineeseen on kertynyt vähintään 3 opintoviikkoa (=kurssia).

  • Yhden ehdon toteuduttava tarkoittaa, että päättöarvosana syntyy, jos yksikin laskuehdoista toteutuu.
  • Kaikkien ehtojen toteuduttava tarkoittaa, että kaikkien ehtojen pitää toteutua.
  • Kumoaa etenemisesteet tarkoittaa, että etenemiseste kumoutuu, kun arvosanan laskemisperuste toteutuu. Nämä tilanteet koskevat yleensä abeja: etenemiseste on syntynyt, mutta koska kaikki kurssit on nyt suoritettu ja hyväksyttyjä on tarpeeksi, voidaan päättöarvosana antaa. Opiskelijarekisterin Etenemisesteet-kentästä katoaa oppiaineen nimi ja aine saa arvosanan.

  Arvosanan muodostumisperusteiden selitykset

  • Vähintään n kpl suoritettuja kursseja vaatii, että oppiaineesta on suoritettu Kpl-kenttään merkitty määrä kursseja.
  • Kaikki kurssit suoritettu vaatii, että kaikki oppiaineen kurssit on suoritettu.
  • Vähintään n opintoviikkoa vaatii, että oppiaineen kursseista kertyy Kpl-kenttään merkitty määrä opintoviikkoja.
  • Vähintään n opintopistettä vaatii, että oppiaineen kursseista kertyy Kpl-kenttään merkitty määrä ECTS-pisteitä.
  • Kaikki valitut kurssit suoritettu vaatii, että oppiaineessa ei ole jäljellä valittuja kursseja, on vain suoritettuja ja ei-valittuja. Valinta tarkoittaa Opiskelijarekisterin opsinäkymässä näkyvää valintaa.
  • nn% valituista kursseista suoritettu vaatii, että opiskelija on suorittanut Kpl-kenttään merkityn osuuden valitsemistaan kursseista.
  • nn% kaikista kursseista suoritettu vaatii, että oppiaineen kursseista on suoritettu Kpl-kenttään merkitty osuus.
  • nn% arvostelluista kursseista suoritettu vaatii, että oppiaineen kursseista on suoritettu hyväksytysti Kpl-kenttään merkitty osuus. Arvosanaa ei lasketa suoritukseksi, jos Arvosanamääritykset-rekisterissä ei ole rastittu Lasketaan suoritukseksi -kenttää.
  • Vähintään n osaamispistettä vaatii, että oppiaineen kursseista kertyy Kpl-kenttään merkitty määrä osaamispisteitä.