Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Tutkintotodistus (siirtymävaihe)

  Tämän ohjeen todistusmallit on tarkoitettu siirtymävaiheen opiskelijoiden todistusten tulostamiseen eli tilanteisiin, joissa opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen vanhojen tutkinnon perusteiden voimassa ollessa, mutta valmistuu kevään 2018 aikana. Silloin todistus tulee antaa uuden todistusmääräyksen mukaisena.

  Uusi todistusmääräys

  Ammatillisen koulutuksen reformin (2018) myötä on tullut uusi todistusmääräys (OPH-54-2018), joka astui voimaan 15.1.2018. Varsinaisia tarkkoja ulkoasumääräyksiä tai -malleja näistä ei löydy, joten Visman mallit ovat myös suuntaa-antavia. Viimekädessä koulutuksen järjestäjä vastaa antamiensa todistusten oikeellisuudesta. Laki-, asetus-, peruste- ja diaarinumeroviittaukset tulee aina tarkistaa erikseen opiskelijan suorittaman tutkinnon mukaan ja muokata tarvittaessa näitä mallipohjia.

  Huomioi, että tässä vaiheessa mallit ovat alustavat ja niitä päivitetään tarvittaessa.

  Todistuspohja Primukseen

  Lataa ohjeen yläreunasta .tul tiedosto(t) koneellesi ja vie Primukseenne opiskelijarekisterin tulostuseditoriin. Muokkaa mallipohjaa omiin tarpeisiinne sopivaksi.

  2018_Tutkintotodistus_140518 -malli

  • 2018_Tutkintotodistus_140518 pohjaan on yhdistetty sekä entisten ops- että näyttöperusteisten perustutkintoa opiskelevien asiat.
  • Tulostusehdoissa on käytetty erottelevana tekijänä opiskelijarekisterin Suoritustapa-kenttää.
  • Tietyt asiat tulostuvat sen mukaan, onko kentässä vaihtoehto "Opetussuunnitelmaperusteinen" vai "Näyttöperusteinen".
  • Jos olette vaihtaneet kaikille opiskelijoille kyseiseen kenttään jo uuden vaihtoehdon "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)", tulee ehtoja muokata tai käyttää omia todistuspohjia molempia entisiä suoritustapoja varten.

  2018_Tutkintotodistus_näyttö_siirtymä_0502018

  • Entisten näyttöperusteisten todistusten tulostamiseen oma, yksinkertaisempi pohja ilman keskiarvolaskentaa.
  • Tällä pohjalla voi tulostaa myös siirtymävaiheen ammatti- tai erikoisammattitutkintojen todistukset.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi Koulun tiedot -rekisteristä. Tutkinnon tiedot, opiskelijan henkilötiedot ja oppijanumero tulostetaan opiskelijan tiedoista. Alimpana olevat otsikot tulostuvat erilaisina riippuen opiskelijan aiemmasta suoritustavasta (ops/näyttö).

  Suoritukset

  Suoritustaulukkoon tulostetaan tutkinnon osat, niiden laajuudet, arvosanat ja mahdolliset lisätieto- ja mukautusviitteet. Laajuuksia ei tulosteta entisille näyttöperusteisille opiskelijoille, joilla niitä ei ole käytetty opintojen aikana.

  Rasti tulostuviksi kurssityypeiksi teillä käytössä olevat kurssityypit.

  Mukautettujen ja poikettujen opintojen kurssityypit

  Erilaisia mukautuksia, poikkeamia sekä näiden yhdistelmiä varten pitää tehdä omat kurssityypit. Kyseisille kurssityypeille täytetään Mukautettu lisätietoviite ja Arvosanaviite -kentät. Lisäksi Koski-tiedonsiirtoa varten tulee täyttää myös rastikentät Mukautettu ja/tai Poikettu.

  Kurssityypit esimerkiksi:

  1 pakollinen mukautettu
  1 pakollinen poikettu
  1 pakollinen muk ja poik
  1 valinnainen mukautettu
  1 valinnainen poikettu
  1 valinnainen muk ja poik
  1 yto mukautettu
  1 yto poikettu
  1 yto muk ja poik

  Mukautusviitteet

  Täytä Kurssityypit-rekisterissä kenttä Mukautettu lisätietoviite. Laita tähän kenttään M mukautusta tarkoittaville kurssityypeille. Arvosanaviite-kentään täytetään M). Primus numeroi M-viitteet automaattisesti, jos opiskelijan suorituksen Lisätietoja-kentässä on viitetieto ja kurssityypillä on mukautettu lisätietoviite (M).

  Numeroimaton M)-viite tulee, jos suorituksen Lisätietoja-kenttä on tyhjä, mutta kurssityypillä on Arvosanaviite-kentässä M). Pelkän M)-viitteen seliteteksti on kirjoitettu tulostuspohjan alatunnisteeseen tekstinä, numeroitujen M)-viitteiden seliteteksti tulostetaan Viitteiden selitykset -funktiolla.

  HUOM. Tarkista aina viitetekstit opiskelijakohtaisesti, että ne ovat oikein.

  Alatunniste

  Entisille ops-perusteisille tulostuu opintojen osaamispisteiden yhteissumma sekä osaamispistein painotettu keskiarvo. Keskiarvo-toiminto on ohjeistettu ohjeen lopussa. Osaamispisteiden yhteissumman voit ottaa myös pois.

  Lisätiedot, viitteiden selitykset, todistuksen päiväys ja allekirjoitukset tulostuvat myös alatunnisteeseen. Entisille ops-perusteisille tulostuu myös tieto todistuksen liitteistä.

  Jos todistuksen allekirjoittaja on oppilaitoksessanne vain esim. rehtori, voit poistaa ryhmänohjaaja-solut. Tai jos toinen allekirjoittaja on esim. "vastuukouluttaja", vaihda se "ryhmänohjaajan" tilalle.

  Osaamispistein painotettu keskiarvo

  Uuden todistusmääräyksen mukaan todistuksessa tulee olla osaamispistein painotettu keskiarvo ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueista. Sen laskemiseksi on tehty uusi funktio Määriteltävät keskiarvot.Laskentatapa. Tarvitset Primuksen version PW 4.55.7. (Keskiarvoa ei tarvitse siirtymävaiheessa tulostaa entisille näyttöperusteisille opiskelijoille.)

  Tee ensin seuraavat toimenpiteet:

  1. Tee Keskiarvomääritykset-rekisteriin uusi rekisterikortti tätä uutta laskentaa varten. Nimeä se haluamallasi tavalla.
  2. Aseta kaikille ammatillisille tutkinnon osille ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueille Sisältyy keskiarvoihin -kenttään tuo luomasi uusi ka-määritys. Tämä tehdään Opetustarjonta-rekisterissä.
  Keskiarvo-määritys on tämän ohjeen tulostepohjassa. Mutta muokkaa se omassa Primuksessanne tehdyn määrityksen mukaiseksi.
  3. Tarkista Arvosanamääritykset-rekisterissä, että numero-arvosanoille on täytetty kentät Numero ja Sisältyy keskiarvoon.
  4. Lisää Määriteltävät keskiarvot.Laskentatapa -funktio tulosteella alatunnisteeseen klikkaamalla ensin sitä solua, johon keskiarvo halutaan tulostaa.
  5. Klikkaa sitten tulostuseditorin oikeassa reunassa Tieto-välilehteä. Klikkaa vielä valkoista aluetta, jolloin aukeaa Solun tietomääritys -ikkuna.
  6. Valitse ensin ikkunan vasemmasta reunasta Määriteltävät keskiarvot.Laskentatapa-funktio. Valitse sen jälkeen käytettävä keskiarvo (uusi luomasi ka) ja OK, jonka jälkeen valitse vielä keskiarvon laskentatapa, tässä tapauksessa Osaamispistein painotettu.


  Mukautettu keskiarvo

  Keskiarvo, jossa on joukossa mukautettuja arvosanoja, lasketaan kuten tavallinenkin keskiarvo. Keskiarvon yhteyteen laitetaan vain lisäksi viiteteksti, että se sisältää myös mukautettuja arvosanoja.

  Ohjeen mallipohjassa on yksi esimerkki toteutuksesta. Keskiarvokohdan alapuolelle alatunnisteessa on kirjoitettu tekstinä: "* Keskiarvossa on mukana mukautettuja arvosanoja". Tämän solun tulostusehtona käytetään esim. funktiota Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 pakollinen_muk_2018)>0. Tuohon tulee lisätä TAI-ehdolla kaikki käytössänne olevat mukautuksen kurssityypit.


  Artikkeli on päivitetty 12.12.2018