Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - reformin tuomat muutokset

  Reformi ja Koski

  Ammatillisen koulutuksen reformi (2018) vaikuttaa myös Koski-siirtoihin. Opiskelujaksojen tiedot katsotaan jatkossa ensisijaisesti opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta. Ota esille taulukkoon entisten Pvm alkaen tunteja, Pvm saakka tunteja, Rahoitusmuoto jne. -kenttien lisäksi uudet kentät:

  • Opiskeluoikeuden tilat
  • Osa-aikaisuusprosentti

  Opiskelujaksot


  1. Opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta

  • Taulukkoa on käytetty aiemmin vain lähinnä opiskelijatyöpäivälaskentaan, mutta nyt laajennetaan käyttöä myös reformin vaatimiin kirjauksiin.
  • Taulukkoa täytetään kaikille opiskelijoille ainakin silloin, jos heillä rahoitus vaihtuu kesken opintojen.
  • Kirjaa aina uusi rivi uusilla päivämäärillä, kun rahoitus tai osa-aikaisuusprosentti vaihtuu.
  • Valmistumiselle/eroamiselle pitää täyttää viimeiseksi yksi rivi, jossa on valmistumis-/eropäivä ja Opiskeluoikeuden tilat -kentässä vastaava tieto.
  • Läsnäolotaulukkoa ei ole enää pakko täyttää, koska OPH:n laskentapäiviäkään ei enää ole.
  • Opiskeluoikeusjaksot katsotaan pelkästään opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta, jos opiskelijan rekisterikortilla on taulukossa yhdelläkin rivillä täytetty Opiskeluoikeuden tilat -kenttä.

  TAI

  2. Vanhoista kentistä

  • Jos rahoitus pysyy samana koko opiskelun ajan, voi käyttää myös vanhoja kenttiä (Aloituspäivä, Arv. valmistumispäivä, Eropäivä, Valmistumispäivä, Tilapäisen keskeyttämisen päiväykset) ja yksirivistä Opintojen rahoitus -kenttää.
  • Opiskelujaksot siirretään silloin kuten ennenkin sillä lisäyksellä, että Eropäivän lisäksi tutkitaan myös Eron syy (rekisteristä) -kentän linkin kautta Opiskeluoikeuden tila (KOSKI) -kenttää.

  Osa-aikaisuusjaksot taulukosta

  • Ammatillisten opiskelijoiden lisätietoihin Koskeen viedään osa-aikaisuusjaksot opiskelijatyöpäivälaskennan taulukon päivämäärien ja Osa-aikaisuusprosentti-kentän mukaan.
  • Jos opiskelija opiskelee esim. yhden päivän viikossa, on osa-aikaisuusprosentti silloin "20".
  • Jos opiskelija opiskelee kokoaikaisesti, Osa-aikaisuusprosentti -kenttään täytetään "100".
  • Jos opiskelija suorittaa pelkät näytöt, eikä osallistu muuten koulutukseen, täytetään Osa-aikaisuusprosentiksi "0" (nolla).
  • Keskeytysjaksoille ei tarvitse prosenttiosuutta laittaa, mutta valmistumispäivä-riville täytetään 100%.
  • Lomajaksolle pitää täyttää osa-aikaisuusprosentti lomaa edeltävän ja lomanjälkeisen läsnäolojakson perusteella.
  • Huom. jos Osa-aikaisuusprosentti-kenttä on tyhjä, se tarkoittaa nollaa (0).

  Osaamisen hankkiminen

  • Osaamisen hankkimistavat on lisätty Koski-siirtoon. Ne korvaavat aiemmat järjestämismuodot jatkossa. Hankkimistavat ovat koulutussopimus, oppisopimus tai oppilaitosmuotoinen koulutus.
  • Osaamisen hankkimistavat siirretään vain jos opiskelijan Suoritustapa-kentässä on vaihtoehto "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)".
  • Tieto haetaan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (Työssäoppiminen-rekisteri) ja hankkimistavan tyyppi katsotaan kentästä Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi.
  • Kentän vaihtoehdot ovat koulutussopimus, oppisopimus tai muu. Jos kentässä on vaihtoehto "muu" tai kenttä on tyhjä, niin siirretään "oppilaitosmuotoisena koulutuksena".
  • "Oppilaitosmuotoinen koulutus" katsotaan koulutus- ja oppisopimusten ulkopuolelle jäävistä ajankohdista, mikäli opiskelijan aloitus- ja valmistumispäivät eivät osu yksi yhteen koulutus-/oppisopimuksen alkamisen ja päättymisen kanssa.

  Koulutussopimukset

  • Koulutussopimukset siirretään työpaikalla järjestettävistä koulutuksista, joissa on Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi -kentässä "koulutussopimus".
  • Näillä on Koskessa vastaava rakenne kuin työssäoppimisilla lukuunottamatta laajuutta (osaamispisteitä) eli osaamispisteitä ei tarvitse siirtää koulutussopimuksille Koskeen.

  Erityisen tuen aikajaksot

  • Käytännössä siirtyvät kuten HOJKSit aiemmin, mutta ilman tietoa opetusryhmästä.
  • Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä katsotaan kenttiä: Tuen alkamispäivä, Tuen päättymispäivä ja Asiakirjalaji->Asiakirjalaji, jonka uusi vaihtoehto "Erityisen tuen suunnitelma" kertoo kyseessä olevan Erityinen tuki.
  • Tee tätä varten Asiakirjalajit-rekisteriin uusi rekisterikortti ja valitse siellä Asiakirjalaji-kenttään yllä mainittu uusi vaihtoehto.

  Vaativan erityisen tuen erityinen tehtävä

  • Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä katsotaan kenttiä: Tuen alkamispäivä, Tuen päättymispäivä ja Asiakirjalaji->Asiakirjalaji, jonka toinen uusi vaihtoehto "Vaativan erityisen tuen suunnitelma" kertoo kyseessä olevan Vaativa erityinen tuki.
  • Tee tätäkin varten Asiakirjalajit-rekisteriin uusi rekisterikortti ja valitse siellä Asiakirjalaji-kenttään yllä mainittu uusi vaihtoehto.

  Majoitustiedot

  Ensisijaisesti siirretään Hakemukset ja päätökset -rekisterin kentistä:

  • Majoituksen tyyppi (valinta: Vaativan erityisen tuen majoitus / Sisäoppilaitosmajoitus / Muu majoitus)
  • Majoituksen alkamispäivä
  • Majoituksen päättymispäivä päivämäärien perusteella aikajaksot
  • Huom: Pitää olla tehtynä koulun päätös

  Toissijaisesti siirretään Opiskelijat-rekisterin Asumishistoria-taulukon kentistä:

  • Asumisen tyyppi (valinta: Vaativan erityisen tuen majoitus / Sisäoppilaitosmajoitus / Muu majoitus)
  • Asuminen, aloituspäivät
  • Asuminen, lähtöpäivät päivämäärien perusteella aikajaksot

  Arvosana-asteikot

  • Arvosana-asteikot-rekisteriin on lisätty uusi valintakenttä Koskiluokitus, jolla erotellaan 3- ja 5-portainen ammatillinen asteikko.
  • Täytä kenttään oikea vaihtoehto siirtymävaiheessa: 1-3-asteikolle "Kolmiportainen ammatillinen" ja 1-5-asteikolle "Viisiportainen ammatillinen".
  • Jos kenttä on tyhjä, niin oletuksena käytetään 3-portaista asteikkoa arvosanoilla 1-3.

  Henkilöstökoulutus

  • Opiskelijarekisterissä on uusi rastikenttä Henkilöstökoulutus.
  • Jos kenttä on rastittu, siirtyy opiskeluoikeuden lisätietoihin tieto, että kyseessä on henkilöstökoulutus.

  Muita lisäyksiä

  • Opiskelijarekisterin Suoritustapa-kenttään on lisätty kolmas vaihtoehto reformia varten: "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)". Tämä vaihtoehto valitaan kaikille, jotka opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.
  • Suoritustapa täytetään myös uusilla tutkinnon perusteilla opiskeleville ammatti- ja erikoisammattitutkintolaisille.
  • Vankilaopetuksen aikajaksot siirtyvät Koskeen. Opiskelijarekisterissä on uudet kentät Vankilaopetuksessa alkaen ja Vankilaopetuksessa päättyen.
  • Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen aikajaksot lisätty siirrettäviksi. Opiskelijarekisterissä on uudet kentät Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot alkaen, Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot päättyen ja Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kuvaus.

  Päivitetty 18.10.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI