Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijasta useampi rivi Tilastokeskuksen tiedonsiirtoon

  Tietyissä tilanteissa Tilastokeskus haluaa tiedonsiirtoon opiskelijasta kaksi tai useampia rivejä. Alla on tilanteet ja Primukseen täytettävät tiedot, jotta useampi rivi saadaan muodostettua. Jotta vuoden 2018 tilastointiin tullut uusi rahoitusmuoto "10" huomioidaan, tarvitset Primuksen version PW 4.58.7.

  Huomaa, että näiden tilanteiden takia rivilukumäärä siirtotiedostossa voi olla paljon suurempi kuin opiskelijamäärä.

  Opiskelijasta tulee kaksi tai useampia rivejä tilastoon:

  1. Jos koulutusmuoto on vaihtunut kesken tilastovuoden

  • Koulutusmuoto otetaan Primuksesta Suoritustapa-kentän mukaan; joko opetussuunnitelma- tai näyttöperusteinen, vuonna 2018 myös osaamisen osoittaminen näytössä (reformi).
  • Kenttä on Primuksessa yksirivinen, joten tällä hetkellä opiskelijalle tulee tehdä kaksi rekisterikorttia, jos suoritustapa vaihtuu ja jos halutaan saada kaksi riviä tiedostoon.

  2. Jos on kaksi tutkintonimikettä

  • Opiskelija voi suorittaa opintoja enemmän, kuin mitä tutkinto vaatii ja saada siten todistukseensa kaksi tutkintonimikettä.
  • Primuksen Opiskelijat-rekisteriin täytetään silloin Tutkintonimike- ja Tutkintonimike 2-kentät.
  • Jos tutkinnolla on yksi yhteinen tutkintonimike, esim. "Lähihoitaja", ei voi tulla kahta riviä pelkästään tutkintonimikkeistä ellei samalla ole myös kahta osaamisalaa. (Tutkintonimike on yleensä täytetty silloin Tutkinnot-rekisteriin kenttään Yhteinen tutkintonimike.)

  3. Jos on kaksi osaamisalaa

  • Opiskelija voi suorittaa opintoja enemmän, kuin mitä tutkinto vaatii ja saada siten todistukseensa kaksi osaamisalaa. Silloin on yleensä kaksi tutkintonimikettäkin, ellei ole kyse tutkinnosta, jossa on vain yksi yhteinen tutkintonimike.
  • Primuksen Opiskelijat-rekisteriin täytetään silloin Osaamisala- ja Osaamisala 2-kentät. (Myös Koulutusohjelma-kentät huomioidaan vielä).
  • Opiskelijan ensimmäiselle riville tulee Tutkintonimike ja Osaamisala.
  • Opiskelijan toiselle riville tulee Tutkintonimike 2 ja Osaamisala 2.
  • Jos on kyse tutkinnosta, jossa on yhteinen tutkintonimike, tulee sama tutkintonimike molemmille riveille. Se haetaan Tutkinnot-rekisteristä kentästä Yhteinen tutkintonimike. (Tai kentästä Tutkintonimike.)
  • HUOM. ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voi uusien perusteiden (2018) mukaan olla tutkintonimikkeitä ja/tai osaamisaloja. Tilastokeskus ei kuitenkaan pysty ottamaan näitä tietoja vastaan.

  4. Jos rahoitus vaihtuu kesken tilastovuoden

  • Jos opiskelijan rahoitus vaihtuu kesken tilastovuoden, tulee tiedostoon kaksi riviä samasta opiskelijasta.
  • Rahoitus katsotaan ensisijaisesti Opiskelijat-rekisterin opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta kentästä Rahoitusmuoto. Otetaan kaksi viimeisintä rahoitusmuotoa, jotka osuvat tilastointivuodelle. Rahoitusmuodon voimassaolo tilastointivuodella katsotaan kentistä Pvm alkaen tunteja ja Pvm saakka tunteja.
  • Toissijaisesti (jos edellinen taulukko on tyhjä), katsotaan rahoitustieto Opiskelijat-rekisterin läsnäolotaulukosta kentistä Kevään rahoitusmuoto ja Syksyn rahoitusmuoto. Ja jos niissä on eri rahoitusmuoto tilastointivuoden ajalta, tehdään opiskelijasta kaksi riviä tilastoon.
  • HUOM. läsnäolotaulukkoa ei ole välttämättä täytetty, joten silloin tulee täyttää rahoitusmuoto opiskelijatyöpäivälaskennan taulukkoon, jos se vaihtuu kesken vuoden.
  • Viimeisenä, jos molemmat edelliset ovat tyhjät, katsotaan yksirivistä kenttää Opintojen rahoitus, jolloin opiskelijasta tulee vain yksi rivi tilastoon ko. kentän rahoituksella.
  • HUOM: Luokat-rekisterin rahoitus-kenttiä ei tutkita tilastoon.
  • Viimeisimpänä voimassa oleva rahoitusmuoto tulee tiedostossa opiskelijan ensimmäiselle riville ja jos löytyy toinen rahoitus tilastovuoden ajalta, tulee se opiskelijan toiselle riville.

  5. Jos opiskelija suorittaa osan toisesta tutkinnosta

  • Opiskelija voi ottaa tutkintoonsa osan tai osia toisesta tutkinnosta. Silloin toinen tutkinto kirjataan Opiskelijat-rekisterin kenttään Tutkinto 2. Opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin kirjataan toisen tutkinnon tutkinnon osille myös, mistä tutkinnosta tietty osa on otettu: ko. tutkinnon osan Tutkinto-kenttään täytetään sama tutkinto kuin Tutkinto 2-kentässä opiskelijan rekisterikortilla. Tutkinto-kenttä huomioidaan Kurssit/Opetustarjonta-rekisteristä myös, jos tieto on tullut ePerusteista haettaessa tutkinnon osia tiedonsiirrolla (-> ei ole silloin opiskelijakohtainen kurssimuutos).
  • Tarkista myös kenttä Yhdistelmäopintojen tyyppi (vaikka ei olisikaan kyse yhdistelmäopinnoista). Jos kenttä on täytetty, siinä tulee olla "ammatillinen + ammatillinen" -vaihtoehto, jotta Tutkinto 2 huomioidaan. (Kenttä voi olla myös tyhjä.) Ylioppilastutkintoa ei huomioida tutkinto 2:ksi eikä siitä muodostu toista riviä tilastoon.
  • Ensimmäiselle riville tulee varsinaisen tutkinnon tiedot.
  • Toiselle riville tulee muuten samat tiedot paitsi:
   • Tutkintolaji, jos on eri kuin varsinaisella tutkinnolla (Primus muodostaa tutkintokoodista)
   • Tutkintokoodi Tutkinto 2-kentän tutkinnolta.
   • Tutkintonimike ja osaamisala tyhjät.
   • Opiskelijan tavoite 2, osatutkinto
   • Tutkinnon suorittaminen 2, osatutkinto
   • Suoritetut tutkinnon osat: ykkösriville kaikki siihen mennessä suoritetut tutkinnon osat, kakkosriville vain se yksi (tai useampi) toisesta tutkinnosta otettu osa.
   • Väylä tutkintoon ykkösrivin mukaan
   • Suoritusoppilaitos ja -kunta samat kuin ykkösrivillä
   • Tutkinnon suorittamispäivämäärä jää tyhjäksi, vaikka opiskelija olisi valmistunut. Päivämäärä on vain ensimmäisellä rivillä.
   • Huom. jos koulutusmuoto on eri ensimmäisellä ja toisella rivillä, tulee tehdä kaksi eri rekisterikorttia. Katso kohta 1.

  Esimerkkejä

  1. Opiskelijasta voi tulla myös useampi kuin kaksi riviä tilastoon. Jos hänellä on kaksi tutkintonimikettä ja kaksi osaamisalaa sekä lisäksi rahoitusmuoto on vaihtunut tilastovuoden aikana, tulee kolme riviä. Rahoituksen takia tulee ykkös- ja kakkosrivit, ykkösrivillä on viimeisin rahoitusmuoto ja kakkosrivillä sitä edellinen. Muut tiedot ovat riveillä samat.

  Kahden rivin lisäksi tiedostoon tulee kolmas rivi, jossa on tutkintonimike 2 ja osaamisala 2. Tälle riville tulee viimeisin rahoitusmuoto eli sama kuin ykkösrivillä.

  2. Opiskelijasta tulee neljä riviä tiedostoon, jos hän on edellisten lisäksi vielä suorittanut osan toisesta tutkinnosta. Kolme ensimmäistä riviä tulevat kohdan 1. mukaisesti ja neljännelle riville tulee tutkintokoodiksi Tutkinto 2-kentän tutkintokoodi, osaamisalaa ja tutkintonimikettä ei tule, rahoitusmuodoksi tulee viimeisin rahoitusmuoto.

  Oppilaitostiedot

  Tilastokeskus kerää vuoden 2016 tiedonkeruusta lähtien tiedot myös osatutkintoja suorittaneiden opiskelijoiden oppilaitoksista. Heistä ilmoitetaan sekä se oppilaitos, jossa opiskelija on opiskellut (oppilaitostunnus_opiskelu), että se, josta hän on saanut tutkintotodistuksen (oppilaitostunnus_tutkintotodistus). Samat tiedot on kerätty aiemmin vain KOKO tutkinnon suorittaneilta, mutta nyt siis kaikilta myös osatutkintoja suorittaneilta.

  Opiskelijarekisterissä on kenttä Tutkintotodistuksen myöntänyt oppilaitos (rekisteristä), joka viittaa Oppilaitokset-rekisteriin. Kenttään täytetään se oppilaitos, josta tutkintotodistus annetaan, jos se on eri kuin opiskeluoppilaitos.

  Jos opiskelija eroaa, mutta aloittaa uudestaan saman tutkinnon saman tilastovuoden aikana

  Opiskelijan erottua oppilaitoksesta täytetään Opiskelijat-rekisteriin erotietoja tarkoittavat kentät (Eropäivä, Eron syy, Eron jälkeinen tilanne, Eron lisätiedot, Opiskelijan ilmoittama ero).

  Jos opiskelija kuitenkin tulee takaisin saman vuoden sisällä jatkamaan samaa tutkintoa, otetaan hänet tilastoon vain yhtenä rivinä. Silloin käytetään samaa rekisterikorttia, josta tyhjätään ero-kenttien tiedot. (Tarkistettu Tilastokeskukselta 12/2016).

  Päivitetty: 7.1.2019

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus