Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - täytettävät kentät kootusti (peruskoulu)

  Tähän ohjeeseen on koottu peruskoulun oppilaalle täytettäviä tietoja Koski-siirtojen näkökulmasta. Samat kentät löytyvät myös aiemmin julkaistuista ohjeista, mutta eri rekisterien kentät on pyritty kokoamaan tähän yhteen.

  8.8.2018, PW 4.57.2:

  • Koulukuljetustieto siirtyy nyt Koskeen.
  • Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa oleville ei siirretä vuosiluokan suoritusten vahvistusta.

  Uusi oppilas

  Kun luodaan Primukseen uusi opiskelijakortti, huomioi seuraavat asiat Kosken kannalta:

  • Täytä oppilaan henkilötunnus.
  • Täytä oppilaan etunimi, sukunimi sekä kutsumanimi. Kutsumanimen tulisi olla yksi etunimistä Kosken takia. Jos kutsumanimenä on joku muu, Koski-siirrossa kutsumanimeksi siirretään ensimmäinen etunimi.
  • Koski palauttaa oppijanumeron, kun oppilas on siirretty ensimmäisen kerran Koskeen. Sen jälkeen jatkossa käytetään tunnistamisessa oppijanumeroa.
  • Täytä oppilaalle Koulu-kenttä ja tarkista, että koululle on täytetty Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun.
  • Täytä Ryhmä/Luokka ja Luokka-aste/Vuositaso.
  • Täytä Opiskelijalaji-kenttään sellainen vaihtoehto, jolle on rastittu Huomioi KOSKI-siirrossa.
  • Täytä Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) -kenttään oikea vaihtoehto. Kentän voi täyttää myös Koulun tiedot -rekisterissä, jolloin se kattaa kaikki koulun oppilaat tai Luokat-rekisterissä, jolloin se kattaa saman luokan oppilaat.
  • Täytä joku aloituspäivä-kentistä allaolevan kenttälistan mukaan.
  • Valmistumispäivä täytetään vasta 9-luokkalaisille opiskelun päättyessä.
  • Valitse oppilaalle oikea opetussuunnitelma.
  • Tarkista Kurssit-rekisterissä, että opetussuunnitelman aineille on täytetty kaikki tarpeelliset kentät tämän ohjeen mukaan.
  • Tarkista ja täytä Kurssityypit-rekisterissä kenttä Kurssityypin taso, joko "aine" tai "kurssi". Sekä rastita kenttä Pakollinen pakollisille kurssityypeille ja Yksilöllistetty yksilöllistämisen kurssityypeille.
  • Täytä Arvosanamääritykset-rekisterissä KOSKI-arvosana-kenttä Koski-koodiston mukaisesti 4-10 sekä H-, O- ja S-arvosanoille.
  • Alla on vielä taulukko kaikista Koski-siirtoon vaikuttavista kentistä.

  Kun oppilas siirtyy kouluasteelta toiselle

  • Jos on kyseessä yhtenäiskoulu, voi oppilas jatkaa samalla rekisterikortilla alakoulusta yläkouluun.
  • Jos ei ole yhtenäiskoulu, oppilaan kortti tulisi kopioida seuraavalle kouluasteelle.

  Kun oppilas vaihtaa koulua kunnan sisällä

  • Kun oppilas vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, mutta pysyy edelleen samassa kaupungissa/kunnassa (sama multiPrimus), niin riittää, että hänen Koulu-kenttäänsä vaihdetaan toisen koulun nimi. Opiskeluoikeus pysyy silloin samana.

  Koski-siirtoon vaikuttavat kentät koottuna

  Koulun tiedot

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Oppilaitoksen tunniste OpintopolkuunKoulun tiedotPyydä Koski-palvelusta. Täytä joko tämä tai "Toimipisteen tunniste Opintopolkuun" (vaihtoehtoinen).
  Koski-rajapinnan tunnusKoulun tiedotPakollinen tiedonsiirtoa tehdessä. Näillä otetaan yhteys Kosken rajapintaan. Tehdään Koski-palvelussa
  Koski-rajapinnan salasanaKoulun tiedotPakollinen tiedonsiirtoa tehdessä. Näillä otetaan yhteys Kosken rajapintaan. Tehdään Koski-palvelussa
  Opetuspaikkakunta->KuntakoodiKoulun tiedot
   
  Opetuskieli->KoodiKoulun tiedotJos opetuskieli on sama kaikille
  DiaarinumeroKoulun tiedotPakollinen. Täytetään koulun tietoihin, jos on sama kaikille opiskelijoille. Muutoin täytetään Luokat- tai Opiskelijat-rekisteriin.
  Rehtori/koulun johtajaKoulun tiedotTulee vahvistajaksi, täytetään jos kaikille sama
  Rehtorin titteliKoulun tiedotTulee vahvistajaksi, täytetään jos kaikille sama
  Lukuvuosi päättyyKoulun tiedotPakollinen, vuosisuorituksen vahvistuspvm

  Kurssit

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
   
  Opetuskieli->KoodiKurssitTäytetään vain, jos eri kuin koulun tiedoissa
   
  Yhteishaun aine->KoodiKurssitMuille valtakunnallisille aineille paitsi kielille
   
  Yhteishaun kieli->KoodiKurssitVieraiden kielten ainetasolle
   
  Yhteishaun äidinkieliKurssitÄidinkielen ainetasolle
  OppimääräKurssitVieraiden kielten ainetasolle (A1, A2, B1, B2 jne.)
   
  Luokka-asteKurssitTäytetään kaikille alemman tason kursseille
   
  KOSKI-tunnisteKurssitTäytetään paik.aineille, koulun oma tunniste
   
  KuvausKurssitPaikallisille aineille
   
  PakollisuusKurssitTäytetään aineille: "Pakollinen" vai "Valinnainen"
   
  KäyttäytyminenKurssitRastitetaan käyttäytymisen aineelle ja kursseille
   

  Kurssityypit

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Kurssityypin tasoKurssityypitPakollinen täyttää: aine tai kurssi
  YksilöllistettyKurssityypitYksilöllistettyä tarkoittaville kurssityypeille
  PakollinenKurssityypitPakollisuutta tarkoittaville kurssityypeille

  Arvosanamääritykset

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  KOSKI-arvosanaArvosanamäärityksetPakollinen. Katsotaan kaikki arvosanat tästä kentästä, koska Arvosana-kentässä voi olla jotain, mitä ei KOSKEEN sallita. Linkit sallituihin arvosanoihin ja arvosana-koodistoihin löytyvät kouluastekohtaisista ohjeista.

  Opiskelijat

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  OppijanumeroOpiskelijatVaihtoehtoinen henkilötunnuksen kanssa
  HenkilötunnusOpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  EtunimetOpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  KutsumanimiOpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  SukunimiOpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  KouluOpiskelijatPakollinen muuten, paitsi Primuksen yksittäislisenssillä
  Luokka-aste/vuositasoOpiskelijatJoko Luokat- tai Opiskelijat-rekisterissä
  Ryhmä/luokkaOpiskelijatPakollinen
  OpiskelijalajiOpiskelijatOpiskelijalla tulee olla opiskelijalaji, joka Opiskelijalajit-rekisterissä Huomioidaan Koski-siirrossa
  Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI)Täytetään joko Opiskelijat / Luokat / Koulun tiedot -rekisterissäPakollinen
  KouluuntulopäiväOpiskelijatEnsisijainen
  (AloituspäiväOpiskelijatToissijainen Kouluuntulopäivän jälkeen)
  (Perusopetuksen alkamispäiväOpiskelijatKolmanneksi Kouluuntulopäivän jälkeen)
  ValmistumispäiväOpiskelijatTäytetään vain 9lk. sitten kun valmistuvat
  EropäiväOpiskelijatTäytetään, jos opiskelija eroaa koulusta
  Tilapäisen kesk.alkupäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
   
  Vuosiluokkiin sitomaton opetusOpiskelijatJos kenttä on rastittu, ei siirretä Koskeen vuosiluokan vahvistusta
  Lisätietoja todistukseen + kielikentätOpiskelijat
   
  Perusopetuksen aloittamista lykättyOpiskelijat
   
  Aloittanut ennen oppivelvollisuuttaOpiskelijat
   
  KielikylpykieliOpiskelijat
   
  LuokaltasiirtoOpiskelijatHuom. luokalle jäävät tai ehtoja saavat
  DiaarinumeroOpiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, voi täyttää koulun tietoihin, jos kaikille sama
  Kuljetuksen alkupäiväOpiskelijat
  Kuljetuksen päättymispäiväOpiskelijat
  Opiskelija kotiopetuksessa alkaenOpiskelijat
  Opiskelija kotiopetuksessa päättyenOpiskelijat
  Opiskelija ulkomailla alkaenOpiskelijat
  Opiskelija ulkomailla päättyenOpiskelijat
  Asuminen, aloituspäivätOpiskelijatJos asuu asuntolassa
  Asuminen, lähtöpäivätOpiskelijatJos asuu asuntolassa
  Asumisen tyyppiOpiskelijatJos asuu asuntolassa
  Koulukotijakso alkaaOpiskelijat
  Koulukotijakso päättyyOpiskelijat
  Todistusten allekirjoittaja opettaja/Todistusten allekirjoittaja henkilökunta/Todistusten allekirjoittaja tekstinäOpiskelijatPakollinen, jos suoritus on valmis (9 lk). Voi täyttää koulun tietoihin Rehtori/Koulun johtaja, jos sama vahvistaja kaikille
  Todistusten allekirjoittajan titteliOpiskelijatPakollinen, jos suoritus on valmis (9 lk). Voi täyttää koulun tietoihin Rehtorin titteli, jos sama vahvistaja kaikille

  Pedagogiset asiakirjat

  Tehostetun tuen tiedot siirtyvät seuraavista kentistä. Koskeen tallentuu vain yksi rivi, ei historiatietoja ja tieto haetaan opiskelijan viimeisestä pedagogisesta arviosta tai hojksista, korttinumeron mukaan viimeisin asiakirja.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Siirto tuen vaiheeseenPedagogiset asiakirjat=Tehostettu tuki
  Tuen alkamispäiväPedagogiset asiakirjat
  Tuen päättymispäiväPedagogiset asiakirjat
  LuonnosPedagogiset asiakirjatJos asiakirja on keskeneräinen

  Hakemukset ja päätökset

  Hakemukset ja päätökset -rekisteristä siirtyy Erityisen tuen päätös. Primus tutkii päätökset, joilla on rastitettu Erityisen tuen päätös -kenttä ja siirtää vain viimeisen päätöksen tiedot.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  AlkamispvmHakemukset ja päätöksetPakollinen
  PäättymispvmHakemukset ja päätöksetPakollinen, jos tiedossa
  Erityisen tuen päätösHakemukset ja päätöksetPakollinen, Primus tutkii päätökset, joilla tämä kenttä on valittu
  Erityisoppilaan opetusryhmäHakemukset ja päätökset
  Opetus toiminta-alueittainHakemukset ja päätökset
  Pidennetty oppivelvollisuusHakemukset ja päätöksetPakollinen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille
  Joustavassa perusopetuksessa (JOPO)Hakemukset ja päätöksetPakollinen JOPO-oppilaille

  Päivitetty 8.8.2018
  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI