Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Primus-användarnamnen ska kopplas till personer (GDPR)

  Den 23.5.2018 gav vi ut nya programversioner som medför en viktig ändring i användarnamnen för Primus och kräver åtgärder från kundernas sida.

  För att det ska gå att använda Primus och PrimusQuery fullt ut krävs nu att alla registerkort för användarnamn är kopplade till verkliga personer. Om kopplingen ännu saknas, ska den göras för alla användarnamnskort som är i användning. Endast på användarnamnskortet för Primus, som Wilma använder, ska lärar-/personalkortet inte ifyllas.

  OBS! ​Om det relevanta fältet inte är ifyllt, ser man med användarnamnet inget innehåll i personregistren i Primus och inte heller ingår några uppgifter från personregistren i PrimusQuery-överföringarna.

  För vilka kort ska lärar/personal-kopplingen göras?

  För alla användarnamn som i Primus ska kunna se data i personregistren, såsom registren Studerande, Lärare, Personal. osv.

  OBS! Lärar-/personalkopplingen ska inte göras på det Primus-användarnamnskort som används för Wilma, eftersom ingen enskild person använder det användarnamnet. Om det i registret finns ett kort med namnet "starsoft/visma admin" (eller dylikt), ska inte det heller ha den nämnda kopplingen.

  Hur gör man sammankopplingen?

  Gör kopplingen genom att i Användarnamn-registret i Primus sätta in rätt kort i fältet Lärarens registerkort eller Personalens registerkort. Om den person som använder det specifika användarnamnet inte har något reisterkort från förr, måste ett sådant göras först.

  Om läraren har ett Primus-användarnamn, vad ser personen i Primus efter sammankopplingen?

  Läraren ser de studerandekort som fältet Grupphandledare/klassföreståndare i Klasser-registret ger möjlighet till, svs. läraren ser studerandekorten för sina egna grupper och klasser.

  Om läraren tillhör en användargrupp som har rättigheten Läraren får se alla studerandekort ikryssad under Studerande i Användargrupper-registret, ser läraren alla studerandes kort. Det här kan vara nödvändigt att ha t.ex. för studiehandledare och speciallärare. Utan den här rättigheten ser man inte heller alla bedömningslistor i BEdömning-registret.

  Måste man göra kopplingen också för PrimusQuery-användarkortet?

  Ja. Det användarnamn som används vid PrimusQuery-överföringar (automatiska och manuella) måste kopplas till ett lärar- eller personalregisterkort för att personuppgifter ska komma med i överföringen.

  Visma kan inte besluta i kundens ställe vilken person PrimusQuery-användarnamnet ska kopplas till. I praktiken vore det bäst att koppla det till den person som ansvarar för alla PrimusQuery-överföringar eller till den person som i större omfattning har hand om hela PrimusQuery eller Primus, alltså t.ex. huvudanvändaren. Vem som är ansvarsperson i sista hand kan variera från kommun eller läroanstalt till annan och det är något som kunden måste avgöra själv.

  Ändringen beror på att det i GDPR förutsätts att PrimusQuery-användarnamnet är kopplat till rätt person.

  Varför syns inte all den info i Wilma som syntes före kopplingen gjordes?

  Kontrollera att Primus-användarnamnet för Wilma inte har Lärarens registerkort eller Personalens registerkort ifyllt i Användarnamn-registret. Om så är fallet ska fältet tömmas. Därefter måste Wilma-servern även startas om (om ni har hosting eller SaaS, vänligen kontakta vår kundsupport så gör vi omstarten).

  Hur ska man göra med dem som jobbar på kansliet?

  Enligt GDPR måste det finnas en riktig person bakom varje användarnamn. Därför ska man nu varje medarbetare på kansliet eller byrån ha ett registerkort i Personal-registret och därefter ska man också göra ett registerkort för varje medarbetare i Användarnamn-registret. Sedan ska man på varje användarnamnskort ange det korrekta kortet i fältet Personalens registerkort.

  En medarbetare ser elevuppgifterna på alla skolor. Om man vill att användarnamnet ska se bara en skolas elevuppgifter, ska man i Användarnamn-registret ange skolan ifråga på medarbetarens kort, i fältet Hemskola. Då medarbetaren loggar in i Primus måste hen då välja denna skola i listan.

  Tips! Man kan ställa in så att medarbetarna inte syns i Wilma genom att på deras registerkort i Personal-registret kryssa i fältet Visa inte i Wilmas listor.


  Uppdaterad: 11.6.2018