Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tarratulostus, opiskelijat

  Katso kuva

  Tulostepohjalla voit tulostaa opiskelijoiden osoitetarrat.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Saat tulostepohjan käyttöösi Primus W4 -ohjelmassa Opiskelijarekisterissä valitsemalla Toiminnot / Tulostus / Tulostuseditori / Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Valittavat tulosteet


  Tiedostot-kohdan tulosteet tulostavat osoitetiedot Opiskelijarekisterin kentistä.

  Tulosteesta riippuen on tulostuviksi tiedoiksi määritelty eri Opiskelijarekisterin kenttiä.

  Osoitetarra, oppilaan kotiosoite
  Tuloste tulostaa opiskelijan nimen sekä kotipaikan lähi- ja postiosoitteen.

  Osoitetarra, opiskelupaikan osoite
  Tuloste tulostaa opiskelijan nimen sekä opiskelupaikan lähi- ja postiosoitteen.

  Osoitetarra, lähiomainen
  Tuloste tulostaa opiskelijan lähiomaisen nimen sekä osoitetiedot riviltä 1.

  Tulosteet tulostetaan miniatyyritulosteena, jolloin samalle paperiarkille tulostuu useamman opiskelijan tiedot.

  Tarratulostus


  Tarratulosteen tekeminen tulostuseditorissa on helppoa.

  Opiskelijan tiedot haetaan punaisiin tietosoluihin Opiskelijarekisteristä. Solun sisältöä voit muuttaa klikkaamalla Tieto-välilehden kenttää, jolloin aukeaa hakuruutu, josta voi valita punaiseen soluun jonkin muun tiedon.


  Miniatyyriasetukset löytyvät Tulostus-apuruudusta, Toiminnot / Tulostus. Valmiille tarra-arkille tulostettaessa tarrojen koko ja lukumäärä määräävät asettelun.

  Määrittele Tulostus-apuruudussa Sivuja sivusuunnassa ja Sivuja pystysuunnassa -kenttiin tarrojen lukumäärät sivu- ja pystysuunnassa. Kuvan esimerkissä tulostuisi pystysuunnassa kymmenen ja kullekin riville kolme tarraa.

  Älä rastita Pienennä tulostetta vastaavasti -kohtaa, sillä se on varsinainen miniatyyritoiminto, joka pienentää myös tekstin.

  Voit määritellä pysyvät arvot sille, montako tarraa tulostuu sivu- ja pystysuunnassa valitsemalla Tulostuseditorin ylävalikosta Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Anna halutut lukumäärät kenttiin sivuja sivusuunnassa ja sivuja pystysuunnassa. Tallenna muutokset valitsemalla OK ja sen jälkeen Toiminnot / Tallenna. Tällöin tarrojen määrät arkilla ovat tulostettaessa aina samat, eikä niitä tarvitse määritellä uudestaan Tulostus-apuruudussa.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011