Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan perustiedot ja HOPS, opettajan lomake (ammatilliset)

  Katso kuva

  Lomake on tarkoitettu opettajan/opon täytettäväksi HOPS-keskustelussa yhdessä opiskelijan kanssa. Lomakkeella saa täytettyä perustiedot, joita HOPS-tulosteelle halutaan tulostaa. Lomakkeelle on otettu samat kentät kuin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tulosteessa on.

  Opiskelijoita varten voi tehdä oman lomakkeen, jolla he täyttävät esimerkiksi tiedot harrastuksista, työkokemuksista, jatkosuunnitelmista jne. Kaikkia tämän lomakkeen kenttiä ei kannata laittaa opiskelijan lomakkeelle, kuten esim. erityisopetukseen liittyvät tiedot.

  Lomake Primukseen

  Tallenna ylläoleva tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake. Voitte muokata lomakkeesta oman oppilaitoksenne tarpeisiin sopivan lisäämällä tai poistamalla kenttiä lomakkeelta. Voitte myös laittaa erilaisia näkymisehtoja joko kenttiin tai koko lomakkeelle.

  Esim. jos lomake saa näkyä vain opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoiden sivulla, lisää lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt- välilehdelle ehto lomakkeen näkymiselle: Suoritustapa=Opetussuunnitelmaperusteinen.


  Lomakkeen asetukset ja käyttäjäoikeudet

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijat
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esimerkiksi "Wilma:opettajat" tai "Wilma: ryhmänohjaajat"
  • Näkyy Wilmassa rastitaan

  Lomake näkyy opettajalle Wilmassa, jos opettajalla ja lomakkeella on sama Käyttäjäryhmä Wilmassa, ja käyttäjäryhmällä on pääsy opiskelijarekisteriin sekä lisäksi:

  • opettaja on opiskelijan ryhmänohjaaja tai muu ohjaaja TAI
  • opettajalla on Oikeus nähdä opiskelijan kaikki tiedot Wilmassa TAI
  • opettaja kuuluu käyttäjäryhmään, joka on opiskelijarekisterin kentässä Kortin omistusoikeus ryhmillä.

  Lomakkeen rakenne

  Lomakkeelle on otettu samoja kenttiä, joita on HOPS-tulosteella. Osa opiskelijan tiedoista tulee valmiiksi tietona lomakkeelle, jos tiedot löytyvät Primuksesta. Muita tietoja ryhmänohjaaja/opettaja/opo täyttää yhdessä opiskelijan kanssa. Lomaketta voi täyttää useampana ajankohtana. Lomakkeen lopussa on kentät, joihin täytetään joka kerta HOPS:n päivityspäivämäärä ja lomakkeen täyttäjä.

  Lomakkeen ensimmäisessä osiossa on opiskelijan henkilötiedot. Osa tiedoista tulee Primukseen jo Opintopolkusiirrossa ja niitä ei ole tarkoitus muuttaa, joten nämä tiedot näkyvät lomakkeella lukutilassa.

  Toisessa osiossa on huoltajan tiedot. Osiolla on ehto, että se näkyy vain, jos opiskelija on alaikäinen: Ikä henkilötunnuksesta<18.

  Kolmannessa osiossa on suoritettavan tutkinnon tiedot. Tutkinto-tieto on lomakkeella lukumuodossa, koska sekin tulee yleensä Opintopolusta. Osaamisalan ja tutkintonimikkeen voi lisätä opiskelujen myöhemmässä vaiheessa, jos ne eivät vielä opintojen alussa ole selvillä.

  Lopuissa osioissa on tietoja aiemmasta osaamisesta, harrastuksista, lähtötasotesteistä, erityisen tuen tarpeesta jne.

  Lomake opettajan Wilmassa

  Opettaja näkee lomakkeen omassa Wilmassaan, kun valitsee ensin opiskelijan ja opiskelijan sivun yläreunasta kohdan Lomakkeet. Samat lomakkeet näkyvät myös opiskelijan profiilisivun oikeassa reunassa.

  HOPS:in tulostaminen

  HOPS voidaan tulostaa ja allekirjoittaa tätä varten tehdyllä kootulla tulosteella Wilmassa. Opiskelijan profiilisivun oikeassa yläreunassa on kohta Tulosteet. Sitä klikkaamalla avautuu ne tulosteet, joihin opettajalla on oikeus. Tähän lomakkeeseen liittyvä HOPS-tuloste löytyy tulostepankistamme ja linkki siihen on ohjeen alareunassa.

  HOPS:in liitteet

  Wilmassa voit lisätä HOPS:iin myös liitteitä, esimerkiksi erilaisia todistuksia. Liitteet lisätään aina lomakkeen kautta. Lomakkeiden Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehden alareunassa on Liitetiedostot-osio, jossa määritellään mahdollisuus lisätä liitteitä ja nähdä lisätyt liitteet.

  Jos opiskelijalle on lisätty liitteitä, niitä tarkastellaan Wilmassa lomakkeen kautta. Tulosteelle saa puolestaan näkyviin liitetiedostojen nimet tarvittaessa. Katso tarkemmat ohjeet liitetiedostojen ohjeesta.


  Artikkeli on päivitetty 02.09.2016