Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Granskning av elevens saker, profilblankett

  Det här är en profilblankett med vars hjälp du kan titta på uppgifterna om granskning av en elevs saker (Lagen om grundläggande utbildning § 36 e ). Du behöver Primus version 4.46d eller senare för att kunna använda de fält som finns på blanketten. Ta också i bruk ändringsblanketten, som du hittar via länken nertill i anvisningen.

  Blankettens inställningar

  Spara lom-filen på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett upptill på sidan.

  • Blankettens typ: Profil
  • Blankettens databas: Disciplinära åtgärder
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal, Vårdnadshavare
  • Kryssa i Syns i Wilma

  Förberedelser i Primus

  Ta fram följande fält via Fälteditorn i Disciplinära åtgärder-registret:

  • Klass
  • Ombads lämna ifrån sig föremålet eller ämnet
  • Klart påvisat att personen inte har något förbjudet föremål eller ämne
  • Åtgärdstyp
  • Åtgärden bestämd (datum)
  • Åtgärden bestämd av
  • Orsak till åtgärden
  • Granskningsdag
  • Granskningstid, kl.
  • Händelsebeskrivning
  • Personer som sett händelsen
  • Granskad plats
  • Närvarande vid granskningen
  • Påträffat föremål eller ämne
  • Tilläggsuppgifter
  • Meddelande om överlämnande, vårdnadshavare1

  Lägg in ett nytt registerkort med namnet Granskning av saker i Åtgärdstyper-registret såvida det inte finns sedan tidigare.

  Det finns ett synlighetsvillkor på blanketten: Åtgärdstyp->Namn="Granskning av saker". Synlighetsvillkoret innebär att Wilma hittar rätt blankett att visa informationen med, i detta fall när man vill titta på en åtgärd av typen granskning av saker.

  Hur registreringarna syns i Wilma

  Lärarna och personalen ser länken Disciplinära åtgärder till vänster på sidan. När man klickar på länken öppnas en lista över de disciplinära åtgärder man vidtagit på användarens skola/skolor. Informationen om en enskild disciplinär åtgärd får du fram genom att klicka på raden.

  Användaren ser registreringarna för alla elever i listan - också dem som läraren inte själv undervisar. På listan finns alla slags åtgärder: granskning av elevens saker, omhändertaganden, fostrande samtal, kvarsittningar, varningar osv. De äldsta åtgärderna kan med fördel arkiveras i Disciplinära åtgärder-registret i Primus.

  Åtgärderna per elev syns på elevens Stöd-sida, under Åtgärder-rubriken. Också vårdnadshavarna ser åtgärderna på den här sidan.

  Utskriften

  En utskrift som motsvarar blanketten finns i vår Utskriftsbank. Länken till utskriften hittar du under Relaterade sidor, Granskning av elevens saker.


  Artikeln har updaterats 10.11.2014