Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Korkeakoulu-, lukio- ym opinnot opsiin

  Den svenskspråkiga instruktionen publiceras snart!

  Reformin mukaiseen toteutussuunnitelmaan voidaan sisällyttää yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja sekä korkeakouluopintoja. Nämä tulee viedä myös Koskeen omaan kohtaansa.

  Opinnot tehdään tutkinnon osina "Ammatilliset tutkinnon osat" -otsikon alle ja tutkinnon osien osa-alueet näiden tutkinnon osien alapuolelle osa-jaksoina.

  Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (1-25 osp)

  • Tälle kokonaisuudelle on oma haaransa ammatillisen suorituksen osasuorituksissa Koskessa.
  • Kokonaisuus on siis tutkinnon osaan rinnastettava "kaatoluokka", jonka tutkinnon osan ryhmäksi siirretään "Ammatilliset tutkinnon osat"->tulee otsikkotasolta.
  • Kokonaisuudelle ei siirretä arviointia, vaan vain sen alle tulevat suoritukset arvioidaan (osa-alueet).
  • Kokonaisuuden alle kuuluvat suoritukset tuodaan tutkinnon osaa pienempinä kokonaisuuksina seuraavasti:

  Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet

  • Koskeen viedään tiedot tuon rakenteen sisällä osasuorituksina ihan normaalisti yhteisten tutkinnon osien osa-alueina.
  • Jos kurssin KOSKI-tunniste-kentän tieto löytyy Kosken "ammatillisenoppiaineet" -koodistosta, osasuoritus siirtyy Koskeen yhteisten tutkinnon osien osa-alueena.
  • Tässä rakenteessa siirrettäville ytoille täytetään kentät samoin kuin "normaaleille" yto-osa-alueille Opetustarjonta-rekisterissä.

  Lukio-opinnot

  • Koskeen viedään tiedot paikallisina osasuorituksina omassa rakenteessaan.
  • Kirjausohje on se, että koulutusmoduulin tunniste voi olla mikä tahansa koulutuksen järjestäjän keksimä tunniste ja suorituksen nimi sama kuin sillä oppiaineella tai kurssilla, jonka perusteella osasuoritukset tunnustetaan.
  • Jos kurssin Lukion kurssitaso -kenttä on täytetty, osasuoritus siirtyy Koskeen lukio-opintoina.
  • Tieto tunnustamisesta välitetään osasuorituksen sisällä olevassa ”tunnustettu”-rakenteessa.
  • Asianmukaiset viittaukset (esim. ”Tutkinnon osaan on tunnustettu lukio-opintoja (33/011/2003), X:n lukio”) tulee välittää "tunnustettu"-rakenteen "selite"-kentässä.

  Muut jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot

  • Koskeen viedään tiedot paikallisina osasuorituksina omassa rakenteessaan.
  • Koulutusmoduulin tunniste voi olla mikä tahansa koulutuksen järjestäjän keksimä tunniste, ja osasuorituksen nimeksi merkitään sama nimi, joka opinnoille merkitään todistukseen.
  • Jos kurssin osalta ei toteudu kumpikaan yllä mainituista (ytojen osa-alue tai lukio-opinto), osasuoritus siirtyy muuna jatko-opintovalmiuksia tukevana opintona.
  • Tarvittaessa välitetään tieto tunnustamisesta osasuorituksen sisällä olevassa ”tunnustettu”-rakenteessa sekä todistuksessa näkyvä, tunnistamiseen liittyvä viittaus "tunnustettu"-rakenteen "selite"-kentässä.

  Korkeakouluopinnot (5-15 osp)

  • Tällekin kokonaisuudelle on oma haaransa ammatillisen suorituksen osasuorituksissa.
  • Periaate on sama kuin yllä, eli "Korkeakouluopinnot" on Koskessa ikään kuin tutkinnon osan kaltainen tapaus (tutkinnon osan ryhmänä "Ammatilliset tutkinnon osat"->tulee otsikkotasolta), johon tuodaan paikallisia osasuorituksia.
  • Koulutusmoduulin tunniste voi olla mikä tahansa koulutuksen järjestäjän keksimä tunniste, ja osasuorituksen nimeksi merkitään sama nimi, joka opinnoille merkitään todistukseen.
  • Kaikki Korkeakouluopinnot-tutkinnon osan alla olevat suoritukset siirtyvät "korkeakouluopintoja"-tyyppisinä osasuorituksina Koskeen.
  • Tieto tunnustamisesta välitetään osasuorituksen sisällä olevassa ”tunnustettu”-rakenteessa.
  • Asianmukaiset viittaukset (esim. "Tutkinnon osaan on tunnustettu korkeakouluopintoja (pvm, xx/2015), X:n korkeakoulu") tulee välittää "tunnustettu"-rakenteen "selite"-kentässä.

  Toimenpiteet Primuksessa

  Tässä ohjeessa oli alustavasti neuvottu tekemään allaolevat uudet kurssityypit, mutta ne eivät ole välttämättömiä, koska näiden tutkinnon osien ja niiden allaolevien jaksojen Koski-siirto toteutettiin niin, että kurssityypeille ei tullut uusia asetuksia. Ainoastaan "Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja"- ja "Korkeakouluopinnot" -tutkinnon osien kurssityypillä tulee olla Kurssityypin taso -kentässä vaihtoehto "Tutkinnon osa".

  Kurssityypit (ei ole pakollista tehdä uusia kurssityyppejä)
  1. Tee omat 1-tason kurssityypit molemmille tutkinnon osille. Voit nimetä ne haluamallasi tavalla, mutta laita Kurssityypin tasoksi "Tutkinnon osa". (Esim. "1 yto-osa-alueita, lukio-opintoja tai muita" ja "1 korkeakouluopinnot".)
  2. Tee omat 2-tason kurssityypit lukio- ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia sekä korkeakoulu-opintoja varten. Laita Kurssityypin tasoksi "Jakso". Yto-osa-alueille käy entiset kurssityypit.

  Opetustarjonta
  (1. Tee uudet kurssityypit ylläolevan mukaisesti. Kurssityypin avulla erotellaan Koskisiirrossa nämä opinnot muista ja viedään Koskessa omaan kohtaansa.)
  2. Tee Opetustarjonta-rekisterissä uudet rekisterikortit näitä kahta tutkinnon osaa varten. Kurssityyppi "1 yto-osa-alueita, lukio-opintoja tai muita" / "1 korkeakouluopinnot", ei arvosana-asteikkoa, Tutkinnon osan koodiksi laitetaan "Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja" -tutkinnon osalle 1 ja "Korkeakouluopinnot" -tutkinnon osalle 2.
  3. Tee myös rekisterikortit näiden tutkinnon osien osa-alueita varten. Voit nimetä ne aluksi tyyliin "Muu yto-osa-alue", "Muu lukio-osa-alue", "Muu jatko-opintoja tukeva osa-alue", "Korkeakouluopinnot 1" jne. Näille kurssityypiksi "2 lukio-opintoja/2 muita jatko-op.tukevia/2 korkea-kouluopintoja". Yto-osa-alueille käy samat kurssityypit kuin niillä on ollutkin. Arvosana-asteikko 1-5, Koski-tunnisteeksi joku omakeksimä tunniste. Nämä osa-alueet nimetään myöhemmin kunkin opiskelijan opsiin sillä nimellä, jolla ne tulee todistukseen.
  4. Lisää Opetussuunnitelmat-rekisterissä tutkinnon osat Ammatilliset tutkinnon osat -otsikon alle ja tutkinnon osien alle vastaavat osa-alueet (Muu osa-alue -kurssit). Osa-alueiden kurssityypille pitää olla sallittuna osaamisen tunnustamisen lisääminen.
  5. Jos nämä tulee osaamisen tunnustamisen kautta opiskelijalle, kirjaa osa-alueisiin osaamisen tunnustamiset. Kirjaa myös lisätietoviite ja muut tunnustamiselle tarvittavat tiedot.

  Koski-siirto

  Näiden kahden "uuden" tutkinnon osan alta siirretään Koskeen kaikki suoritukset kurssityypin tasosta riippumatta.

  "Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja" -kurssin suoritus siirtyy Koskeen seuraavien asetusten mukaan:

  • a) Lukion oppiaineen tai lukion kurssin suoritus <- Jos kurssin Lukion kurssitaso -kenttä on täytetty Opetustarjonta-rekisterissä.
  • b) Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suoritus <- Jos kurssin KOSKI-tunniste -kentän tieto löytyy Kosken ammatilliset oppiaineet -koodistosta.
  • c) Muiden opintovalmiuksia tukevien opintojen suoritus <- Jos kurssin osalta ei toteudu kumpikaan yllä mainituista ehdoista, siirretään opinto muina jatko-opintovalmiuksia tukevina opintoina.

  HUOM! Paikallisilla yhteisten tutkinnon osien osa-alueilla ei ole virallista KOSKI-tunnistetta, joka löytyisi koodistosta, joten ne eivät nyt siirry "Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorituksena" vaan "Muina jatko-opintovalmiuksia tukevina opintoina".

  Avoinna olevia kysymyksiä tällä hetkellä:

  • Millä määritetään suorituksen tyyppi? Määritetään ylläolevan jaottelun mukaisesti Opetustarjonta-rekisterin tietojen perusteella.
  • Onko kaikki pelkästään osaamisen tunnustamisia? Ei välttämättä.
  • Jos on, niin tutkinnon osa-tasolle ei kaiketi tule kuitenkaan tunnustamista näkyviin? Ei.
  • Jos näitä tutkinnon osia ei arvioida ollenkaan, aiheuttaako se virheilmoituksen Koski-siirrossa (ei arviointia=keskeneräinen suoritus)? Tällä hetkellä aiheuttaa, jos opiskelijalle on kirjattu jo valmistumispäivä. Tullaan muuttamaan siten, että Koski-siirto ei herjaa arvioinnin puuttumisesta NÄIDEN KAHDEN tutkinnon osan osalta.
  • Pitääkö nämä näkyä tutkintotodistuksessa, miten? Pitää näkyä sekä tutkinnon osat, että niiden alle tulevat osa-alueet arviointeineen ja mahdollisine viitetietoineen. HUOM. tutkintotodistukseen ei tule muita osa-aluetason suorituksia.
  • Pitääkö laskea keskiarvoon osa-alueet? Pitää.

  Koodisto