Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ajastettu iCalendar-siirto

  Kurren työjärjestykset voi siirtää iCal-muotoa tukeviin kalenteriohjelmiin. Siirtotiedostot voi muodostaa joko manuaalisesti Kurren sijoitteluikkunassa, tai ajastetusti. Tämä ohje koskee ajastettua siirtoa. Toiminto tuottaa resurssikohtaiset ics-tiedostot sekä index-sivun, jolla on linkit resurssikohtaisiin tiedostoihin. Tiedostot saa vietyä mihin tahansa iCalendar-formaattia tukevaan kalenteriohjelmaan, kuten MS Outlook ja Gmail.

  KurreServer.ini -tiedoston asetukset (esimerkki)

  [ICalendar]
  ICalDir=\\10.0.0.255\ics
  ICalUrl=webcal://www.esimerkkila.fi/ics_kansio
  ICalFolders=sote,tekniikka
  ICalSaveTimes=0700,1700
  HistoryLengthInDays=30
  FutureLengthInDays=365
  StudentFileName=K3+"_"+K2
  TeacherFileName=K3+"_"+K2
  Teachers=1
  Class=1

  Tallennushakemistot

  Tallennuksen päähakemisto määritellään kohtaan:

  • ICalDir=\\10.0.0.255\ical

  Päähakemistoon voi luoda esim. oppilaitos- tai yksikkökohtaisia alikansioita. Esimerkissä luodaan omat kansiot sosiaali- ja terveysalalle sekä tekniikan alalle:

  • ICalFolders=sote,tekniikka

  Kansioiden nimet erotetaan pilkulla toisistaan.

  Tekniikan yksikön työjärjestyksessä, Yleiset asetukset -ikkunassa annetaan Kansion tunnus -kenttään "tekniikka", sosiaali- ja terveysalan yksikön työjärjestyksessä "sote".

  Jos alikansioita ei tarvita, voi määrittelyn jättää pois ini-tiedostosta. Tällöin Kansion tunnus -kenttää ei näytetä Kurressa, ja kaikki tiedostot syntyvät samaan (pää)hakemistoon.

  Jos ini-tiedostossa on määritelty tunnuksia, mutta Kurren tunnus ei vastaa mitään niistä, ei tiedostoja synny lainkaan.

  Resurssityyppien alikansiot

  Tallennushakemistoihin syntyy omina alikansioinaan opettajien, huoneiden ym. kansiot (Teachers, Rooms, Resources, Students). Yksittäisen resussin ics-tiedoston polku on muotoa:

  • \\10.0.0.255\ical\tekniikka\Teachers\TT_Testinen_Teppo.ics

  Index-sivu resurssikohtaisille tiedostoille

  • ICalUrl=webcal://www.esimerkkila.fi/ics_kansio

  Jos ICalUrl= -parametri on annettu, luodaan tallennushakemistoon index.html -sivu, jossa on linkit kaikkien tallennettujen resurssien ics-tiedostoihin.

  Esim. webcal-yhteydellä on mahdollista luoda tiedostosta linkitys selaimen oletuskalenteriohjelmaan.

  Ajastus

  • ICalSaveTimes=0700,1700

  Kellonajat, jolloin päivittäinen tallennus suoritetaan. Jos tiedostot tallennetaan useamman kerran päivässä, erotetaan kellonajat pilkulla. Kellonajat annetaan muodossa "hhmm". Tallennusajankohta kannattaa ajoittaa työajan ulkopuolelle etenkin suurissa oppilaitoksissa.

  Ics-tiedostot kirjoitetaan uudelleen joka päivä annettuina kellonaikoina sen hetkisen Kurre-työjärjestyksen tilanteen mukaan.

  Päivitettävä aikaväli

  Tiedostoon voi ottaa mukaan menneitä ja tulevia jaksoja.

  • HistoryLengthInDays=30 ottaa mukaan n. kuukauden vanhat ja sitä uudemmat sijoitukset.
  • FutureLengthInDays=365 ottaa mukaan kaikki sijoitukset tästä hetkestä vuoden eteenpäin.

  Resurssikohtaisten tiedostojen nimeäminen

  • StudentFileName=K1010+"_"+K3+"_"+K2
  • TeacherFileName=K1010+"_"+K3+"_"+K2

  Oletuksena tiedoston nimessä näkyy henkilön nimi ja lyhenne. Jos näin on ok, ei StudentFileName- ja TeacherFileName-määrityksiä tarvita.

  Oppilaitos voi kuitenkin määritellä tiedostonimien muodostustavan itse. Jos tiedostojen halutaan kohdentuvan suoraan oikeiden resurssien kalentereihin jossain toisessa ohjelmassa, otetaan nimeen mukaan jokin toiseen ohjelmaan liittyvä tunnistetieto, esim. opettajien Exchange-käyttäjätunnus. Kenttiä voi olla useampia, esim. jokin tunnistekenttä, opettajan lyhenne, opettajan sukunimi & opettajan kutsumanimi.

  • Laadi opettajarekisterin Luettelojärjestys-toiminnolla oppilaitoksen tarpeita vastaava luettelojärjestys. Kopioi sitten järjestys leikepöydälle. Näin saat selville kenttien koodit, joiden avulla tiedostonimi muodostetaan. Leikepöydälle kopioituu esim. K7&K2&K5. Kurreserver.ini -tiedostoon kentät annetaan +- tai &-merkillä erotettuna. Jos haluat tyhjää tilaa esim. etu- ja sukunimen väliin, käytä kenttäkoodien välissä merkintää "_".

  Opettajien ja opiskelijoiden tiedostonimet voivat olla erimuotoisia.

  Kun tiedostojen nimeäminen otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, tai kun määrityksiä on muutettu, tulee resurssien tiedot hakea kertaalleen uudelleen Kurreen Hae Primuksesta -toiminnolla. Tällöin Kurren resursseille haetaan määrityksen mukaiset tiedot. Tietojen uudelleenhaku tulee tehdä kaikkien iCal-siirrossa mukana olevien työjärjestystiedostojen osalta.

  Perustietoikkunassa kannattaa ottaa opettajien, opiskelijoiden ja huoneiden välilehdillä esiin sarake Tiedostonimi (.ics). Sarakkeen saa esille niissä Kurre-tiedostoissa, jotka ovat mukana ajastetussa siirrossa. Kurre näyttää tässä sarakkeessa kunkin resurssin tiedostonimen selkokielisenä.

  Luokkien tiedostonimet ovat oletuksena muotoa [Tiedoston nimi]_[Luokan nimi].ics, esim. "Mallilan_koulu_2015-16_1A.ics".

  Mille resurssityypeille siirtotiedostot luodaan?

  Jos mitään ei ole määritelty, luodaan aina vain opettajien tiedostot.

  Teachers=1 = luodaan opettajatiedostot
  Rooms=1 = luodaan opetustilojen tiedostot
  Resources=1 = luodaan muiden resurssien tiedostot
  Students=1 = luodaan opiskelijoiden tiedostot

  Mille resursseille tiedostot syntyvät ja mistä työjärjestyksistä varauksia otetaan mukaan?

  Ajastettu ics-tiedostojen vienti huomioi tallennuksessa:

  • kaikki Kurren data-kansion tiedostot, joille on rastittu Yleiset asetukset -ruudussa Tiedosto mukana ajastetussa iCalendar-viennissä.
  • Kaikki tallennettavaksi valittujen resurssityyppien resurssit, joille ei ole valittu Kurren perustiedoissa Piilota työjärjestys Wilmassa.
  • Kaikki tallennettavalle ajanjaksolle osuvat jaksot, joita ei ole piilotettu Wilmassa.

  Mikäli useassa Kurre-tiedostossa on sama resurssi samalla tunnisteella, niin ne yhdistetään yhteen tiedostoon eikä luoda useita eri .ics–tiedostoja (kunhan tunnisteet täsmäävät).