Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus suoritetuista tutkinnon osista, arvosanojen korotus

  Katso kuva

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen. Tällainen todistus annetaan, jos opiskelija tulee yksityisopiskelijana korottamaan aiemmin suoritetun tutkinnon jotakin arvosanaa.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primuksen opiskelijarekisterin tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Esivalmistelut

  Arvosanoja korottamaan tulevalle opiskelijalle tehdään uusi rekisterikortti ja valitaan hänelle arvosanan korottamista varten tehty opetussuunnitelma. Todistuksen tulostamista varten voidaan tehdä joko "tynkä"-ops vain korotetuista opinnoista tai kopio tutkinnon yleisestä opsista (esim. "Korotukset_ops"), johon valitaan ja arvioidaan vain korotetut tutkinnon osat. Jos opiskelija korottaa ammatillisten tutkinnon osien arvosanoja, hänelle annetaan myös todistus suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä.

  Ylätunniste: tutkinnon tiedot

  • Tutkinnon nimi tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentästä ja siihen yhdistetään teksti "180 osp". Tutkintonimike tulostetaan suoraan tutkinnon perään Tutkinnot-rekisterin Yhteinen tutkintonimike-kentästä, jos tutkintonimike kattaa koko tutkinnon.
  • Pohjaan on myös laitettu vaihtoehto, että tutkintonimike tulostuu tutkinnon nimen alapuolelle, jos tutkintonimike ei kata koko tutkintoa.
  • Opiskelijan suku- ja etunimi sekä henkilötunnus tulostetaan opiskelijarekisterin samannimisistä kentistä.
  • Tekstiin "on suorittanut..." -kohdassa haetaan tutkinnon nimi Tutkinnot-rekisterin kentästä Todistusnimi suomeksi 2, johon nimi kirjataan muodossa "sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon".

  Suoritustaulukko

  Keltaisen suoritustaulukon ensimmäiselle riville tulostetaan iso otsikko ja toiselle korotetut tutkinnnon osat.

  • Ensimmäinen rivi: Iso otsikko tulostuu, jos opiskelija on suorittanut sen alle kuuluvia tutkinnon osia. Tulostusehto on Laajuus.Laajuustyyppi (Osaamispisteet)>0.
  • Toinen rivi: Tutkinnon osista tulostuvat ne, joiden arvosanoja opiskelija on korottanut. Tulostusehto on Arvosana()->Arvosana<>"".

  Alatunniste

  • Alatunnisteeseen tulostetaan lause "Opiskelija on 31.5.2016 suorittanut...". Solussa on sekä tekstiä että tietoa yhdistelmänä.
  • Aiemman tutkinnon suorituspäivä -kentästä haetaan suoritetun tutkinnon päiväys, aiemmin suoritettu tutkinto haetaan Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä, "180 osp" on tekstinä, tutkintonimike tulostetaan Tutkinnot-rekisterin kentästä Yhteinen tutkintonimike tai opiskelijarekisterin Tutkintonimike-kentästä.
  • Lauseen loppuosa on tekstiä.

  HUOM: Vaihda viimeiseen lauseeseen oikea(t) otsikkotiedot ja tutkinnon osat, ne joita opiskelija on korottanut. Lisäksi tarkista muut sanat yksikkö tai monikkomuotoon sen mukaan, montako tutkinnon osaa opiskelija korottaa.

  Todistuksen päivämäärä tulostetaan opiskelijarekisterin Todistuksen päiväykset -kentän viimeiseltä riviltä. Samalla rivillä tulee olla Todistuslajit-kentässä vaihtoehto 6 Todistus suoritetuista opinnoista.

  Rehtorin nimenselvennys haetaan Koulun tiedot -rekisterin kentästä Rehtori/Koulun johtaja ja virka-asema kentästä Rehtorin titteli.

  Ryhmänohjaajan nimenselvennys tulostetaan Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja-kentästä. Titteli on kirjoitettu pohjaan tekstinä (ryhmänohjaaja) ja sen voi vaihtaa oppilaitoksen oman käytännön mukaiseksi, esim. opettaja tai kouluttaja.


  Artikkeli on päivitetty 25.09.2015