Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016: Kurssien muokkauslomake Wilmaan

  Katso kuva

  Tämän lomakkeen avulla opettajat voivat muokata kurssien tietoja Wilmassa. Lomake on tarkoitettu erityisesti perusopetuksen uuden paikallisen opetussuunnitelman 2016 muokkaukseen.

  Huom.! Mikäli kunnan paikallinen opetussuunnitelma kurssikuvauksineen on tallennettu sähköisesti esimerkiksi ePerusteisiin tai vastaavaan, voidaan Kurssit-rekisterin kenttään Ops-linkki tallentaa linkit sähköiseen opetussuunnitelmaan ja laittaa linkit Wilmaan näkyviin. Mikäli tiedot ovat sähköisessä opetussuunnitelmassa esimerkiksi vuosiluokkakokonaisuuskohtaisesti, voidaan lisäksi täyttää kenttä Ops-linkin vuosiluokat. Tässä tapauksessa Kurssit-rekisterin eri kuvauskenttien käyttöön ei välttämättä ole tarvetta.

  Lomakkeen kentät

  Lomakkeella näkyy lukutilassa kurssin nimi, lyhenne, kurssityyppi ja luokka-aste. Tiedot tulevat Wilmaan Primuksen Kurssit-rekisteristä.

  Perustietokenttien lisäksi lomakkeella on mukana Kuvaus-kenttä sekä uudet taulukot Keskeiset sisältöalueet ja Tavoitteet ja arviointikriteerit. Taulukot noudattavat ops-perusteiden oppiaineiden tietojen rakennetta. Myös uudet kentät Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ja Oppilaan oppimisen arviointi ovat mukana lomakkessa.

  Lomaketta voidaan muokata kunnan tai koulun tarpeisiin sopivaksi.

  Lomake Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Kurssit
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Wilma: kurssitietojen muokkaus

  Rasti lopuksi "Näkyy Wilmassa".

  Käyttäjäoikeudet

  Anna lomakkeelle valitulle käyttäjäryhmälle pääsy Kurssit-rekisteriin rastimalla Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterin Wilman oikeudet -välilehdeltä Kurssit. Muita oikeuksia tähän rekisteriin ei tarvitse antaa, pelkkä pääsy riittää.

  Jos eri oppiaineille on nimetty vastuuopettajia, jotka vastaavat omien oppiaineidensa tietojen päivittäisestä, voidaan Kurssit-rekisterin Vastaavat opettajat -kenttään määritellä kursseille vastuuopettajat ja lomakkeen näkymisehtoon lisätä Wilmaan kirjautunut opettaja->Korttinumero=Vastaavat opettajat->Korttinumero. Tällä tavalla ainoastaan kyseisen kurssin vastuuopettaja pääsee muokkaamaan kurssin tietoja.

  Opettajat voivat muokata omien koulujensa kursseja niiden tietojen osalta, jotka ovat mukana muokkauslomakkeella, ja tällä lomakkeella voi muokata vain uuden opetussuunnitelman kursseja. Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on lisätty ehto OPS huomautus="OPS2016*", ts. opettaja voi muokata vain sellaisia aineita ja kursseja, joiden OPS huomautus -kentän alussa on "OPS2016". Tämä tieto tulee kaikille uuden opetussuunnitelman oppiaineille ja kursseille StarSoftin siirtotiedoston mukana.

  Uuden opetussuunnitelman kurssit Wilmassa

  Opettaja löytää lomakkeen joko Kurssit-sivulta tai Opetussuunnitelmat-sivulta, jos uusi opetussuunnitelma on jo esillä. Kummaltakin sivulta valitaan ensin se oppiaineaine tai kurssi, jota halutaan muokata, ja sen jälkeen klikataan kurssitietojen yläpuolelta Lomakkeet-painiketta. Käytössä voi olla muitakin muokkauslomakkeita kuin tämä.

  Jotta opettajat löytäisivät Kurssit-sivulta helposti juuri uuden opetussuunnitelman kurssit, kannattaa kurssihakua laajentaa tekemällä Lomake-editorissa yksinkertainen "Hakukentät"-tyyppinen lomake. Lomakkeelle lisätään hakuja helpottavat kentät. Lomakkeen tietokannaksi valitaan Kurssit ja tyypiksi Hakukentät. Lomake rastitaan näkymään opettajilla ja samalla käyttäjäryhmällä kuin varsinainen muokkauslomake. Ks. hakukenttien lomakkeesta tarkemmin erillinen ohje Aiheeseen liittyen -kohdassa.


  Joissain selaimissa kuvaus- ym. kenttiä voi venyttää hiirellä suuremmaksi, jolloin pitkien tekstien muokkaus on helpompaa. Kenttiä voi suurentaa pysyvästi Primuksen Lomake-editorissa.


  Artikkeli on päivitetty 23.08.2016

  Aiheeseen liittyen: