Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

HOJKS1 (Opiskelijarekisteristä)

  Katso kuva
  Tiedostot

  HOJKS on henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja se laaditaan erityisopiskelijoille. (A 811/1998, 8§)

  HOJKS 1-tulosteelle tulostuu erityisopetusta kuvaavia tietoja opiskelijarekisterin kentistä. Tuloste on kehitetty 2. asteen oppilaitosten tarpeisiin. Tulosteissa käytetyt kentät kannattaa asemoida opiskelijarekisterissä HOJKS 1, HOJKS 2 ja HOJKS 3 -välilehdille, samat kentät samoille välilehdille kuin ne ovat näissä tulosteissa eli tämän tulosteen kentät lisätään opiskelijarekisterin HOJKS 1-välilehdelle.

  HOJKS-tulosteiden liitteiksi voi lisätä mukautetun HOPS:n tulosteet, linkit ohjeen alla.

  Tuloste Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen tiedot

  Jokaiselle erityisopiskelijalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Primuksessa siihen on luotu valmiit tulostuspohjat HOJKS 1, 2 ja 3. Tämä tuloste on tarkoitettu tulostettavaksi Opiskelijat-rekisterin kenttiin kirjatuista tiedoista. Toinen vaihtoehto on luoda opiskelijalle pedagoginen asiakirja, HOJKS. Pedagogiset asiakirjat luodaan Wilmassa lomakkeiden avulla.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuvat asiakirjan nimi, pääotsikko sekä viittaus lakiin tekstinä. Oppilaitoksen nimi tulostuu tietona Koulun tiedot-rekisteristä.

  Taulukko

  Tavallisen taulukon punapohjaiset tietosolut tulostavat tiedot Opiskelijarekisterin vastaavista kentistä.

  Tulosteen ensimmäiseen osioon tulostuvat opiskelijan henkilötiedot ja huoltajan yhteystiedot, jos kyseessä on alaikäinen opiskelija.

  Toiseen osioon tulostuvat opiskelua kuvaavat tiedot, kuten koulutusala- ja tutkintotiedot.

  Tulosteen kolmanteen osioon tulostuvat erityisopetusta kuvaavat tiedot, joiden kentät ovat usein tyypiltään memo-kenttiä. Memo-tyyppisiin kenttiin pystytään syöttämään paljon tekstiä, mutta on muistettava, että rivinvaihdot lasketaan tekstimäärään. Memo-kentästä tekstiä mahtuu sivulle niin paljon kuin yhdellä sivulla on tilaa. Esimerkiksi kenttä Muut henkilökohtaiset tukitoimet on valittu tulostumaan sivun puoleen väliin. Tällöin kentän tietoja pystytään tulostamaan sivun puolestavälistä sivun loppuun, mutta kentän tulostus ei jatku seuraavalle sivulle.

  Tästä syystä on hyvä testata tulostusta ja tarkistaa, että tarvittava tieto mahtuu tulostumaan myös paperille.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisen sivun alatunnisteeseen tulostuvat paikat allekirjoituksille ja hojks:n liitteet. Rehtorin nimi tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä Rehtori/koulun johtaja -kentästä.

  HOJKS-tulosteiden kokoaminen yhdeksi dokumentiksi

  Voit koota kaikista kolmesta HOJKS-tulosteesta yhden dokumentin, joka tulostaa opiskelijan kaikki HOJKS-tiedot kerralla.

  • Tee uusi tyhjä tuloste, jonka voit nimetä esim. Koottu HOJKS.
  • Valitse Asetukset / Tulosteen ominaisuudet ja lisää Koottavat tulosteet -kohtaan kaikki kolme HOJKS-tulostetta järjestyksessä.
  • Kun valitset tämän kootun tulosteen ja tulostat sen jollekin opiskelijalle, HOJKS 1, 2 ja 3 tulostuvat peräkkäin.
  • Jos haluat muokata jotain HOJKS-sivua, avaa silloin kyseinen tuloste tulostuseditorissa ja muokkaa yksittäistä sivua.
  • Tarkemmat ohjeet tulosteiden kokoamisesta löytyvät omasta ohjeesta.

  Artikkeli on päivitetty 24.08.2016