Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutuksen hakulomake

  Katso kuva

  Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

  Ennen koulutukseen hakeutumista, pitää oppisopimusopiskelijan hankkia itselleen koulutukseen soveltuva työpaikka. Sen jälkeen opiskelija ottaa yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

  Tuleva oppisopimusopiskelija hakeutuu opiskelijaksi koulutuskalenterin kautta täyttämällä omat tietonsa uutta oppisopimusta varten (= hakulomake). Lomake tallentuu Hakijat-rekisteriin, josta esim. koulutustarkastaja ottaa Wilman kautta hakemuksen jatkokäsittelyyn. Tässä oletuksena on, että kaikki hakijat hakeutavat samaan ns. ryhmään eli Luokat-rekisterin kortille.

  Lomakkeen asetukset

  Tallenna lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Hakijat, pitkäkestoiset
  • Lomakkeen tyyppi: Omat tiedot
  • Valinta kohtaan: Näkyy Wilmassa
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Jätetään tyhjäksi
  • Huom. Koulu-kenttä tulee täyttää jos Primuksessa on useita kouluja ja hakulomakkeen ei ole tarkoitus näkyä kaikilla kouluilla.

  Taustatiedot lomakkeella

  Lomakkeen ensimmäisessä osiossa on kenttiä, joihin tieto tulee oletusarvojen kautta valmiiksi määriteltynä.
  Kentissä olevasta kynän kuvasta avautuu Tiedon ominaisuudet-ikkuna, jossa määrittelyt tehdään kenttäkohtaisesti.

  Näiden kenttien avulla helpotetaan hakijoiden etsimistä kaikkien hakijoiden joukosta Wilmassa.

  Oppisopimuskoulutus-rastikenttä

  • Tiedon muuttaminen Wilmassa: Kielletty
  • Kentän oletusarvo: Kyllä
  • Lisää aina oletusarvo


  Opiskelijalaji-kenttä

  • Tiedon muuttaminen Wilmassa: Kielletty

  Ominaisuudet-välilehti

  • Nimi: Hakijalaji
  • Kentän oletusarvo: ”Oppisopimushakija”
  • Lisää aina oletusarvo

  Kortin omistusoikeus ryhmillä –kenttä

  • Tiedon muuttaminen Wilmassa: Kielletty

  Ominaisuudet-välilehti,

  • Nimi: Oikeudet
  • Lisää aina oletusarvo
  • Pakollinen tieto
  • Estä rivimäärän muuttaminen

  Moniriviset välilehdet oleusarvot- välilehti

  • Lisää ensimmäiselle riville se käyttäjäryhmä, joilla on oikeus käsitellä oppisopimuskoulutukseen hakeneita Wilmassa esim. Wilma:Koulutustarkastajat

  Hakulomake tehdään Primuksen Lomake-editorissa. Lomakkeelle valitaan esille Hakijat-rekisterin kenttiä. Puhelinnumero-kenttä kannattaa laittaa pakolliseksi tiedoksi, jotta tulevaan opiskelijaan voidaan ottaa yhteyttä.

  Lisää hakulomakkeelle kenttä Ryhmä/Luokka ja Kortin omistusoikeus ryhmillä.
  Laita molempiin kenttiin Tiedon ominaisuudet-ikkunassa valinnat kohtiin:

  • Oletusarvo heti lomakkeelle ja
  • Pakollinen tieto
  • Ryhmä/Luokka-kentässä Kentän oletusarvo-kohtaan kirjoitetaan kyseisen oppisopimuskoulutuksen ryhmän nimi ja
  • Kortin omistusoikeus ryhmillä-kentässä kirjoitetaan Moniriviset oletusarvot-välilehdelle sen käyttäjäryhmän nimi, joka on koulutustarkastajille määritelty.

  Kun yllä olevat kentät on jo valmiiksi lisätty lomakkeelle, näkevät käyttäjäryhmän omaavat koulutustarkastajat hakijat Wilmassa ja hakijat ohjautuvat suoraan oikeaan Luokka/ryhmään.

  Omat hakukentät

  Jos Hakijat-rekisteriin tehdään Wilmassa Hakukentät-lomake, jolla koulutustarkastaja tulee näkemään vain hänelle itselleen ohjatut hakemukset kannattaa Koulutustarkastaja-kenttä laittaa pakolliseksi, jolloin hakemus ohjautuu aina jollekin koulutustarkastajalle.
  Hakukentät-lomakkeelle lisätään kenttä Koulutustarkastaja ja tähän kenttään määritellään Tiedon ominaisuudet-ikkunassa

  • Kentän oletusarvoksi Wilmaan kirjautuneen koulutustarkastajan Suku-ja etunimi
  • valitaan Oletusarvo heti lomakkeelle

  Jos kentässä ei ole pakollisuutta, niin hakemukset, joissa Koulutustarkastaja-kenttä jätetään tyhjäksi, ei näy kenelläkään koulutustarkastajalla.

  Kun hakulomake on valmis, lisätään se Luokat-rekisterissä kenttään Sähköisen hakeutumisen lomake. Samaa Luokat-rekisterin korttia ei voi käyttää yleiseen hakuun, koska hakulomakkeita voidaan lisätä ainoastaan yksi Luokkaa/Ryhmää kohden.

  Tutkinnon osittain tehtävään hakulomakkeeseen pääset tästä.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakijat, pitkäkestoiset
  • Lomakkeen tyyppi: Omat tiedot
  • Valinta kohtaan Näkyy Wilmassa
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Jätetään tyhjäksi
  • Huom. Koulu-kenttä tulee täyttää. Koulu-kenttään täytetään ainakin 1-rivi.

  Jos oppisopimuskoulutusta on useammalla koululla, valitse Koulu-kenttään kaikki tarvittavat koulut.

  Hakulomakkeelle kannattaa laittaa myös Opiskelijalaji-kenttä, jolla oppisopimusopiskelijat erotetaan muista hakijoista.

  Opiskelijalaji-kentän oletusarvoksi laitetaan "Oppisopimushakija", jolle sallitaan useampi rekisterikortti samalle henkilötunnukselle. Opiskelijalaji-kentän asetuksiin laitetaan "Tiedon muuttaminen wilmassa - kielletty", jolloin hakija ei voi sitä vaihtaa ja tieto tallentuu hakijan rekisterikortille.

  Hakulomakkeesta profiililomake

  Hakulomakkeesta voidaan tehdä Profiililomake kopioimalla rekisterikortti ja muuttamalla siihen alla olevat määritykset.

  Lomake-editorissa:

  • Valitse hakulomake aktiiviseksi
  • Toiminnot -> Kopioi rekisterikortti
  • Vaihda Lomakken tyypiksi: Profiililomake
  • Anna Lomakkeelle uusi nimi esim. Oppisopimushakijan perustiedot
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttä jätetään tyhjäksi
  • Lisää Käytössä Wilman liittymissä -kenttään kaikki ne roolit, joilla haluat profiililomakkeen näkyvän, ainakin Koulutustarkastaja-rooli
  • Tallenna.

  Artikkeli on päivitetty 22.01.2018