Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

HOJKS2 (Opiskelijarekisteristä)

  Katso kuva
  Tiedostot


  Tarkemmat erityisopetusta kuvaavat tiedot tulostuvat HOJKS2-tulosteelle, joka on kehitetty 2. asteen oppilaitosten tarpeisiin. Tulosteissa käytetyt kentät kannattaa asemoida opiskelijarekisterissä HOJKS 1, HOJKS 2 ja HOJKS 3 -välilehdille, samat kentät samoille välilehdille kuin ne ovat näissä tulosteissa.

  Tuloste Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen tiedot

  Jokaiselle erityisopiskelijalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Primuksessa siihen on luotu valmiit tulostuspohjat HOJKS 1, 2 ja 3. Tämä tuloste on tarkoitettu tulostettavaksi Opiskelijat-rekisterin kenttiin kirjatuista tiedoista. Toinen vaihtoehto on luoda opiskelijalle pedagoginen asiakirja, HOJKS. Pedagogiset asiakirjat luodaan Wilmassa lomakkeiden avulla.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuvat asiakirjan nimi, ohjeteksti, pääotsikko sekä lakiviite tekstinä. Oppilaitoksen nimi ja nykyinen päivämäärä tulostuvat tietona.

  Taulukko

  Tavallisen taulukon punapohjaiset tietosolut tulostuvat tiedot Opiskelijat-rekisterin vastaavista kentistä.

  Tulosteen ensimmäiseen osioon tulostuvat opiskelijan nimi, henkilötunnus ja ryhmä. Sen lisäksi tulostuvat ryhmänohjaajan nimi ja HOJKS:n vastuuhenkilöt.

  Toisen osion alkuun tulostuvat opiskelijan oppimistaustat esim. oppimishistoria, vahvuudet, rajoitteet ja tavoitteet. Kentät ovat tyypiltään memokenttiä. Memo-tyyppisiin kenttiin pystytään syöttämään paljon tekstiä, mutta on muistettava, että myös rivinvaihdot lasketaan tekstimäärään. Memokentästä tekstiä mahtuu sivulle niin paljon kuin yhdellä sivulla on tilaa. Esimerkiksi kenttä Henkilökohtaiset tavoitteet on valittu tulostumaan sivun puoleen väliin. Tällöin kentän tietoja pystytään tulostamaan sivun puolestavälistä sivun loppuun, mutta kentän tulostus ei jatku seuraavalle sivulle. On hyvä testata tulostusta esikatselussa, että kaikki tiedot mahtuvat tulostumaan hyvin.

  Tulosteen kolmanteen osioon tulostuvat työssäoppimisen suunnitelmat Suunnitelma ja tukitoimet työssäoppimiselle- ja Suunnitelma ja tukitoimet työssäoppimiselle, lisätietoja- kentistä. Näihin kenttiin kirjataan yleiset työssäoppimisen suunnitelmat ja tukitoimet. Tutkinnon osa -kohtaiset suunnitelmat kirjataan Työssäoppiminen-rekisteriin.

  Jatkosuunnitelmat, vastuuhenkilöt ja opiskelijan harrastukset tulostuvat viimeisinä tietoina.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisen sivun alatunnisteeseen tulostuvat allekirjoitukset, alaikäisille myös huoltajan nimi. Rehtorin nimi tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä Rehtori/koulun johtaja -kentästä.


  Artikkeli on päivitetty 23.08.2016