Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutkinnon osan arviointi -lomake

  Katso kuva

  Arviointilomake

  Lomakkeen alussa on tiedot tutkinnon suorittajasta, tutkinnosta ja tutkinnon osasta sekä tutkintotilaisuuden ajankohtaan ja näyttöympäristöön liittyvät asiat.

  Seuraavassa osiossa on arviointikohteet ja niiden mukainen tutkinnon suorittajan laatima suunnitelma tutkintotilaisuudestaan.

  Arviointi-osioon tuodaan Näytöt-rekisterin Arviointitaulukko-haarasta määrävänä kenttänä toimiva Arviointikohteet sekä kaikki arvioijille tarkoitetut kentät. Nämä kentät laitetaan vierekkäin ja ylimääräiset kentät poistetaan riippuen siitä, kenelle arviointilomake on tarkoitettu.

  Lomakkeelle on valmiiksi lisätty kentät kaikkien arvioijien arvosanoille ja perusteluille ja lomakkeen lopussa on mahdollisuudet kokonaisarvioinnin antamiselle (kolmikanta).

  Lomakkeen asetukset

  Tallenna sivun ylälaidassa oleva "Tutkinnon osan arviointi -lomake.lom" -tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Näytöt
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen ryhmä, joka vastaa tutkintosuoritusten arvioinnista. Sama ryhmä lisätään Opettajat-rekisterissä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, joiden on tarkoitus lomaketta käyttää.
  • Rasti kohtaan Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu.

  Lomakkeella on Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä kuvan mukainen ehto, joka saa arviointilomakkeen näkymään arvioijilla vasta sen jälkeen, kun suunnitelma on hyväksytty ja tutkintotilaisuuden päivä on kuluva päivä tai aiempi. Ehtoon tämä on asetettu siten, että kenttä Suunnitelman hyväksymispäivä ei ole tyhjä ja Näyttöpvm-kentän päiväys on sama tai aiempi kuin nykyinen päivämäärä.

  Lomakkeen tietojen muuttamista rajoitetaan niin, että Ope-edustajalle annetaan kirjoittamisoikeudet ainoastaan kenttiin Opettajan arvosana ja Opettajan perusteet arvioinnille sekä lomakkeen viimeiseen osioon ”Arviointien yhteenveto”.

  Viimeisessä osiossa arvioidaan tutkintosuoritus kolmikantaisesti ja siinä annettu arvosana tulostetaan todistukseen.

  Arviointikohteet oletuksena lomakkeelle

  Arvioinnin helpottamiseksi voidaan suunnitelmaan liityvät arviointikohteet tuoda lomakkeelle Opetustarjonta-rekisterin Arviointikohteet -kentistä seuraavasti:

  • Avaa kentän "Arviointikohteet, suunnitelma" ominaisuudet kynän kuvasta
  • Valitse välilehti "Moniriviset oletusarvot"
  • Lisää rivikohtaisesti (kuva) oletusarvo Kurssi->Arviointikohteet[1] haluamasi määrä rivejä.
  • Lisää valinnat vielä Ominaisuudet-välilehdellä kohtiin Oletusarvo heti lomakkeelle ja Estä rivimäärän muuttaminen.

  TA-ja TT-edustajien arviointilomake

  Molemmille arvioijille saadaan oma lomake kopioimalla OPE-edustajan arviointilomake. Uudelle lomakkeelle vaihdetaan asetukset seuraavasti:

  • Käytössä Wilman liittymissä: Työpaikkaohjaaja sekä Harjoittelu- ja työssäoppimispaikka.
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: TA-ja TT-edustajille tehty oma käyttäjäryhmä.

  Poista lomakkeelta opettajalle tarkoitetut arviointi-kentät ja muuta tälle uudelle lomakkeelle kirjoittamisoikeudet arvioijan mukaan, niin että arvioija pääsee kirjoittamaan ainoastaan TA- tai TT-edustajalle tarkoitettuihin arviointikenttiin.

  Tutkinnon suorittajan itsearviointi

  Samaa opettajalle tehtyä arviointilomaketta voidaan käyttää vielä tutkinnon suorittajan itsearvointilomakkeena.

  • Kopioi opettajan arviointilomake vielä kertaalleen
  • Tallenna lomake sitä kuvaavalla nimellä
  • Poista lomakkeelta kaikki Arvosana- ja Arvosanan perustelut -kentät (opettajan, ta- ja tt-edustajien).
  • Lisää sen jälkeen lomakkeelle kentät Opiskelijan arvosana ja Opiskelijan perusteet arvioinnille.

  Muuta lomakkeen tiedot seuraavasti:

  • Lomakkeen tietokanta: Näytöt
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelija
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen opiskelijoiden ryhmä, jotka tekevät itsearviointia tutkinnon osista. Sama ryhmä lisätään Opiskelijat-rekisterissä Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, joiden on tarkoitus lomaketta käyttää.
  • Rasti kohtaan Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu.

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  Lomake näkyy jokaisella arvioijalla omassa Wilmassaan valitsemalla ensin Näytöt/Tutkintotilaisuudet -välilehti ja avautuvasta näkymästä valitaan arvioitava tutkinnon osa. Sivun oikeassa yläreunassa Lomakkeet-linkin alta löytyy arviointilomake.


  Artikkeli on päivitetty 29.12.2016