Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Händesekalender, exempel, yrkesinriktade

  Nedan anges exempel på användningen av händelsekalendern i yrkesinriktade läroanstalter.

  Exempel

  Boka tid för studiehandledning eller ip-diskussion

  • Studiehandledaren eller grupphandledaren (el. motsv.) gör en händelsinbjudan med flera olika tidpunkter som kan bokas.
  • Studeranden bokar en individuell tid genom att klicka på Boka vid den tidpunkt som är lämplig för honom/henne. Knappen ändras då till en Ångra-knapp.
  • Det är möjligt att byta tidpunkt genom att antingen annullera den bokade tidpunkten eller genom att klicka på någon av de andra tidpunkterna. Wilma avlägsnar då den tidigare tidsbokningen.
  • En person kan endast boka en tidpunkt.
  • Dessa uppgifter är inte synliga för vårdnadshavarna, såvida inte de också blivit inbjudna till händelsen.

  Boka tid till stödundervisning

  • Den person som gör kalenderinbjudan skapar en händelse där flera personer kan boka samma tidpunkt.
  • Inbjudan skickas till bestämda studerande.
  • Flera studerande kan anmäla sig till samma tidpunkt.
  • Den person som skapat händelsen (läraren) ser i sin Wilma hur många personer som har anmält sig till varje tidpunkt.
  • Studerandena ser inte varandras anmälningar, såvida inte mottagarna tillåts se varandras namn.
  • När deltagarantalet för en tidpunkt är fullt är det inte längre möjligt för andra studerande att anmäla sig till tidpunkten i fråga.

  Föräldrasamtal

  • Läraren skapar en händelse på samma sätt som för t.ex. id-diskussioner.
  • Läraren skickar en kalenderinbjudan till sin grupps vårdnadshavare (om studerandena är minderåriga).
  • Vårdnadshavaren ser inbjudan i sin Wilma.
  • Genom att klicka på Boka anmäler sig vårdnadshavaren till en lämplig och ledig tidpunkt.
  • Wilma frågar ännu efter antalet personer som anmäls, varvid vårdnadshavaren förutom sig själv även kan anmäla den andra vårdnadshavaren.
  • Deltagarnas namn eller Wilma-lösen behöver inte anges, antalet räcker.
  • "1" innebär anmälaren själv, "2" innebär anmälaren själv + en till person.
  • Sändaren av inbjudan definierar hur många personer varje inbjuden person kan anmäla samt hur många personer som sammanlagt kan anmälas till varje tidpunkt.
  • Endast den ena vårdnadshavaren kan anmäla sig/annullera anmälan. Den andra vårdnadshavaren ser uppgifterna om händelsen så fort tidpunkten är bokad.

  Boka projektmöte

  • Projektledaren bokar en mötestid i händelsekalendern och skickar en kalenderinbjudan till projektdeltagarna.
  • Om projektledaren på förhand behöver veta, vilka som kommer att delta, kryssar han/hon för Anmälan krävs och anger hur många deltagare som kan anmäla sig (t.ex. 20) och hur många deltagare varje person kan anmäla (1).
  • Kalenderinbjudan blir synlig på de inbjudnas huvudsida i Wilma och de kan anmäla sig till mötet via sin Wilma.
  • Sändaren av inbjudan kan följa upp hur många som har anmält sig.

  På alla inbjudningar som kräver anmälan är det även möjligt att svara Jag deltar inte. Inbjudningens avsändare ser då att inbjudan är läst och besvarad samt vilka som inte tänker delta.