Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studieplan för påbyggnadsundervisning

  Detta är en utskriftsmall för utskrift av studieplan för påbyggnadsundervisning. Utskriften består av två sidor, så du ska spara båda utskriftsfilerna ovan på din dator.

  Starta Primus och öppna Pedagogiska dokument-registret. Gå till utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Gör på samma sätt med den andra filen. Båda filerna är nu sparade i Primus. Alternativt kan du bredvid Primus öppna vyn Den här datorn, söka fram rätt fil och med musen dra den till utskriftseditorn.

  Utskriftens uppgifter

  Syftet med utskriften är att man på papper kan skriva ut de uppgifter som sparats på en elektronisk blankett i Wilma. Utskriftens sidhuvud skriver ut elevens skola och kommun samt utskriftsdatumet, dvs. innevarande datum.

  Utskriftens uppgifter kommer från olika fält i Studeranderegistret och Pedagogiska dokument-registret.

  Sammanställ utskriften

  Eftersom utskriften består av två separata sidor, ska den sammanställas till en sammansatt utskrift i Primus. Detta görs på en tom utskriftsbotten. Gå till Pedagogiska dokument-registret och skapa en ny tom utskrift, på vilken du sammanställer de båda utskriftssidorna. Se noggrannare anvisningar via länken "Sammansatta utskrifter" som du hittar nere på sidan.

  Spara utskriftsmallen under t.ex. namnet "Studieplan för påbyggnadsundervisning". Då du använder den sammansatta utskriften för utskrift, skrivs alltid båda sidorna automatiskt ut.

  Utskriften i Wilma

  För att utskriften ska vara synlig i Wilma, ska du ange en användargrupp för utskriften.

  Öppna utskriften i utskriftseditorn och välj Inställningar / Utskriftens inställningar. Välj en användargrupp som får se och skriva ut uppgifterna i Wilma. Kryssa i Ses endast av användargruppen och välj en användargrupp ur menyn. Observera att den valda användargruppen ska ha rätt att skriva ut sparade utskrifter i Pedagogiska dokument-registret.

  Ange också ett synlighetsvillkor för utskriften. Då syns utskriften i Wilma endast då användaren granskar anteckningar gällande en studieplan för en studerande i påbyggnadsundervisning. Ange följande villkor i fältet Begränsa möjlighet att skriva ut i Wilma:

  Dokument, förklaring ="Studieplan".

  Utskriften syns i Wilma på studerandens Stöd-sida, under Utskrifter, då användaren granskar uppgifterna på en blankett gällande en studieplan för en studerande i påbyggnadsundervisning. Blanketterna gällande studieplaner för påbyggnadsundervisning finns under rubriken Övriga dokument på Stöd-sidan.


  Artikeln har updaterats 25.08.2016

  Relaterade sidor: