Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Varhaiskasvatustoimintojen käyttöönotto

  Varhaiskasvatustoiminnot ovat vain SaaS-asiakkaiden käytettävissä, erillisellä sopimuksella:


  Varhaiskasvatustoiminnot otetaan käyttöön aina Visman opastuksella. Tässä ohjeessa on esiteltynä varhaiskasvatustoimintojen käyttöönoton kannalta oleelliset asiat siltä varalta, että niihin täytyy tehdä myöhemmin muutoksia. Ohje toimii myös tarkistuslistana, jos jokin asia ei toimi toivotusti.

  Suomi.fi-palvelut

  Prwilma.ini

  • Laita prwilma.ini-tiedostoon [Setup]-osioon määritys earlyeduenabled=true

  Toimintayksiköt-rekisteri

  Rekisterikortit

  • Luo "hakemuspäiväkoti", esimerkiksi nimellä "Hakemus varhaiskasvatukseen". Lapset tallentuvat tähän päiväkotiin väliaikaisesti, kun vanhemmat tekevät hakemuksia.
  • Luo jokaiselle päiväkodille oma rekisterikorttinsa.

  Asetukset "hakemuspäiväkodin" rekisterikortille

  • Rasti Varhaiskasvatustoiminto käytössä -kenttä.
  • Valitse Koulumuodon termit Wilmassa -kenttään "Varhaiskasvatus".
  • Täytä suomi.fi-asetukset. Ks. ohje.
  • Täytä tarvittaessa Varhaiskasvatushakemuksen vaiheen 1-6 ohje suomeksi -kentät ja Varhaiskasvatushakemuksen vahvistusviesti suomeksi -kenttä. Näillä kentillä näytetään huoltajille hakemukseen liittyvää lisätietoa hakemuksen eri vaiheissa.

  Asetukset päiväkotien rekisterikorteille

  • Rasti Varhaiskasvatustoiminto käytössä -kenttä.
  • Valitse Koulumuodon termit Wilmassa -kenttään "Varhaiskasvatus".
  • Valitse Varhaiskasvatuksen oletuskoulu -kenttään "hakemuspäiväkoti".
  • Tarvittaessa valitse Varhaiskasvatuksen alue -kenttään oikea alue. Vaihtoehdot tulevat Oppilaaksiottoalue-rekisteristä (luo kyseiseen rekisteriin jokaiselle alueelle oma rekisterikorttinsa, ellei niitä vielä ole tehtynä). Pienissä kunnissa tätä kenttää ei tarvitse täyttää.
  • Täytä Yksikön paikkamäärä -kenttään tieto, montako lasta päiväkotiin mahtuu.
  • Täytä Kerroin, alle 3v-, Kerroin, 3v täyttäneet- ja Kerroin, pelkästään esiopetukseen osallistuva -kentät.
  • Täytä Esiopetuskerroin täydentävässä päivähoidossa olevalle -kenttä.
  • Täytä Erityispiirteet-kenttä, jos toimintayksikössä on tarjolla ryhmiä, joissa on erityispiirteitä.
  • Kentät Yksikön lisätietojen infosarakkeet Wilmassa sekä Yksikön lisätiedot Wilmassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täytetään käyttöönottoprojektin yhteydessä. Näihin täytetään esim. yksikön osoite, puhelinnumero ym. tiedot.
  • Luo seuraavat infokentät:
   • Vapaat paikat (Täyttöaste.Pvm.Tarkastelutapa(Nykyinen päivämäärä,Vapaat paikat))
   • Täytetyt paikat (Täyttöaste.Pvm.Tarkastelutapa(Nykyinen päivämäärä,Täytetyt paikat))
   • Täyttöasteprosentti (Täyttöaste.Pvm.Tarkastelutapa(Nykyinen päivämäärä,Täyttöasteprosentti))
   • Alustavasti täytetyt paikat (Täyttöaste.Pvm.Tarkastelutapa(Nykyinen päivämäärä,Alustavasti täytetyt paikat))

  Ryhmät-rekisteri

  Asetukset

  • Luo jokaiselle ryhmälle oma rekisterikorttinsa.
  • Täytä ryhmän nimi Nimi-kenttään. Täytä myös kentät Alkamispäivä, Päättymispäivä, Koulu, Max opiskelijoita ja Toiminta-ajat.
  • Täytä Erityispiirteet-kenttään mahdolliset erityispiirteet jokaiselle ryhmälle.
  • Täytä Opettaja- ja Muut opettajat -kentät.
  • Ota esiin Ikätaulukon kaikki kentät. Täytä Ikä kuukausina alkaa- ja Ikä kuukausina päättyy -kenttiin tiedot, minkä ikäisiä lapsia ryhmässä on. Täytä myös Voimassa alkaen- ja Voimassa päättyen -kentät.

  Lapset-rekisteri

  • Ota esiin kentät Hakemukset, Sijoituksen alkupäivä, Sijoituksen päättymispäivä, Tila, Palvelutuote, Sijoitus yksikköön, Sijoitus ryhmään, Hakemus ja Sopimus.

  Muut oleelliset rekisterit

  Tietoja tallentuu hakuprosessin ja varhaiskasvatussopimuksen teon aikana myös Perhe- ja Varhaiskasvatussopimukset-rekisteriin. Varsinainen varhaiskasvatushakemus tallentuu Hakemukset ja päätökset -rekisteriin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma puolestaan tallentuu Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Muita rekistereitä, joissa voi tarpeen mukaan muokata tietoja tai luoda uusia, ovat:

  • Varhaiskasvatuksen tyypit (esim. päiväkotitoiminta, ryhmäperhepäivähoito jne.)
  • Palvelutuotteet (käytännössä hoitotuntimäärät, joista huoltajat valitsevat lapselleen sopivan hakemusta tehdessään)
  • Toiminta-ajat
  • Erityispiirteet ja vuorohoito (esim. painotukset kasvatuksessa, allergiat, kielikylpy yms., joiden perusteella huoltajat voivat rajat sopivia hoitopaikkavaihtoehtoja hakemusta tehdessään)

  Liitetiedostot

  Huoltajat voivat lisätä hakemukseen liitteitä (esim. allergiatodistus). Tämä vaatii kunnalta liitetoiminnon käyttöönottoa:

  • Liitetiedostot
  • Liitetiedostot Wilmaan
  • Liitetiedostot tulee sallia lomake-editorissa hakemuksen profiililomakkeelle. Molemmissa täytetään Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä kenttiin Liitetiedostojen näkeminen Wilmassa ja Liitetiedostojen muuttaminen Wilmassa vaihtoehto "Ei rajoituksia".

  Varhaiskasvatushakemuksen luonti ja muokkaus

  Jokainen kunta saa varhaiskasvatushakemuksesta haluamansa näköisen. Visma luo hakemuksen yhdessä asiakkaan kanssa käyttöönottoprojektin yhteydessä. Hakemusta voi milloin tahansa muokata Primuksen lomake-editorissa, jossa hakemuksen jokainen vaihe on muokattavissa omana lomakkeenaan.