Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutus

  Koulutuskalenteriin voidaan tehdä ilmoittautumislomake, jolla oppisopimuksesta kiinnostunut henkilö ilmoittaa perustietonsa oppilaitokseen.

  Luokat-rekisteriin tehdään oppisopimuskoulutukselle oma ryhmä/luokka, johon kaikki ilmoittautumiset ohjataan.

  Ilmoittautuminen

  1. Jompikumpi taho ottaa yhteyttä oppilaitokseen täyttämällä

  Wilman koulutuskalenterin kautta.

  2. Oppisopimuskoulutuksesta vastaava tarkastaa löytyykö yrityksen tiedot jo rekisteristä. Jos ei löydy, lisätään se Työpaikat ja näyttöympäristöt-rekisteriin Wilmassa. Linkki lomakkeelle yrityksen tietojen lisäämiseksi

  3. Hakija/Ilmoittautuja siirretään Hakijat-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin ja hänelle lisätään ainakin tutkinto ja opetussuunnitelma alkukartoituksen tekoa varten.

  lomakkeella voidaan myöhemmin täyttää työnantajan ja työpaikkaohjaajan tiedot.

  4. Koulutustarkastajan tai opettajan tunnuksilla tehdään

  joiden pohjalta tehdään päätös oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta.

  Jos työnantaja ja hakija tekevät alku-ja työtehtäväkartoituksen yhdessä jo ennen oppilaitoksen edustajan tapaamista, pitää toiselle tai molemmille luoda Wilma-tunnukset kartoituksen täyttämistä varten.

  5. Oppilaitoksen edustaja lisää

  Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekisteriin.

  Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS)

  6.Opiskelijan osaaminen käydään läpi tutkinnon osittain ja mietitään millä tavalla tarvittava ammattitaito hankitaan. Tähän käytetään henkilökohtaistamiseen liittyvää lomaketta

  Samalla opiskelijalle muodostuu Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, HOKS joka tulostetaan

  Oppisopimus

  7. Oppilaitoksen edustaja täydentää oppisopimukseen liittyvät tiedot ja laatii oppisopimuksen. Tiedot täydennetään Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterissä.

  tulostetaan allekirjoitettavaksi.

  Oppisopimuskoulutus

  8. Hankintasopimukset -rekisteriä voidaan hyödyntää koulutusta ja näyttöjä ostettaessa. Rekisteristä voidaan tarvittaessa tulostaa

  9. Oppisopimuskoulutuksen alussa luodaan työpaikkaohjaajalle Wilma-tunnukset ja toimitetaan ne asianosaisille.

  10. Koulutuksen järjestäjä seuraa opintojen edistymistä sekä huolehtii maksuista opiskelijalle ja työnantajalle:

  Hallintopäätös opintososiaalisten etujen maksamisesta:

  11. Välipalautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä työpaikalta voidaan pyytää työpaikkaohjaajalta ja opiskelijalta lomakkeella:

  Opintojen päättyminen

  12. Opiskelijan valmistuessa tai opintojen päättyessä opiskelijan tiedot täydennetään ajan tasalle, kortti arkistoidaan ja Wilma-tunnukset passivoidaan.