Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijalajit ammatillisessa koulutuksessa

  Seuraavilla opiskelijalajeilla saadaan luotua ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tarvittava määrä erillisiä rekisterikortteja.


  Tarvittavat opiskelijalajit

  Tutkintoa suorittavalle opiskelijalle sallitaan vain yksi rekisterikortti, muille useampia. Jos tutkintoa suorittavalla on muita samanaikaisia opintoja, merkitään hänen muille rekisterikorteilleen sellainen laji, jolle useampi kortti on sallittu.

  Arkistoitu opiskelija
  Opiskelijat, jotka eivät enää suorita mitään opintoja oppilaitoksessa

  Keskeyttänyt tai eronnut opiskelija
  Keskeyttäneet ja eronneet opiskelijat

  Lisäkoulutuksen opiskelija
  Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijat, henkilöstökoulutus, tilattu koulutus, jatko- ja täydennyskoulutuksen opiskelijat

  Lyhytkurssin opiskelija
  Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijat, lyhytkurssien opiskelijat

  Oppisopimus oma opiskelija
  Oppisopimusopiskelija, oppisopimustoimisto, oman talon opiskelijat

  Oppisopimus muu opiskelija
  Oppisopimusopiskelija, oppisopimustoimisto, muut kuin oman talon opiskelijat

  Osatutkintoa tai osaa suorittava opiskelija
  Tutkinnon osaa tai osia suorittavat (aikuis)opiskelijat

  Tutkintoa suorittava opiskelija
  Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat - Ei useampaa rekisterikorttia

  Tutkintoa suorittava opiskelija 2
  Kahta ammatillista tutkintoa suorittava opiskelija, 2. tutkinto

  Työvoimakoulutus
  Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opiskelijat

  Valmistunut opiskelija
  Tutkinnon suorittaneet opiskelijat

  Opiskelijalajien luominen

  • Selite-kenttään täytetään opiskelijalajin nimi.
  • Opiskelijalaji-kenttään täytetään pidempi kuvaus.
  • Sallitaan useampi opiskelijakortti rastitaan aikuiskoulutuksessa kaikille opiskelijalajeille, nuorten koulutuksessa kaikille paitsi "tutkintoa suorittavalle".

  Tallennuksen jälkeen uusi opiskelijalaji löytyy Opiskelijarekisterin ja hakuruudun Opiskelijalaji-kentän vaihtoehdoista.

  Opiskelijalajit valitaan opiskelijoille Opiskelijarekisterissä. Maalaa opiskelijakorttilistasta ne opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkintoa. Valitse näille Opiskelijalaji-kenttään “Tutkintoa suorittava”. Tähän rekisterikorttiin merkitään opiskelijan nykyiset, tätä tutkintoa koskevat suoritukset.

  Kahta ammatillista tutkintoa suorittaville tehdään kaksi erillistä opiskelijakorttia, yksi kumpaakin tutkintoa varten.
  Jos opiskelijalla on muita samanaikaisia opintoja, jotka eivät kuulu tutkintoon, tehdään niitäkin varten opiskelijalle uusi opiskelijakortti.

  Aiheeseen liittyen: