Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Tutkintotodistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta (näyttötutkinnot)

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 todistuksista ja ne ovat voimassa 1.8.2015 alkaen.

  HUOM. Todistuspohjien takasivuihin on lisätty OPH:n todistusmääräyksen muutoksen vaatima lause (voimassa 1.4.2017 alkaen).

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle. Tee samoin takasivu-tulosteelle.

  Tutkintotodistus

  Ohjeessa on kaksi versiota/mallia etusivusta. Ensimmäiseen versioon on laitettu ylätunnisteeseen osaamisala, tutkintonimi ja sen alapuolelle osaamisala 2, tutkintonimike 2, jos opiskelija on suorittanut kaksi osaamisalaa ja/tai tutkintonimikettä. Toiseen versioon on laitettu kaikki nämä allekkain, jokainen omalle rivilleen. Oph:n todistusmääräyksissä ei näistä tapauksista ole mallikuvia.

  Tutkintotodistus koostuu etu- ja takasivusta. Etusivulle tulostetaan tutkinnon tiedot ja opiskelijan suorittamat tutkinnon osat arvosanoineen sekä allekirjoitustiedot. Takasivulle tulostetaan tiedot tutkinnon perusteista, kelpoisuudesta, arvosana-asteikosta ym. lisätiedot.

  Varsinainen tutkintotodistus-pohja koostuu ylätunnisteesta, suoritustaulukosta (keltainen) ja alatunnisteesta. Takasivun tulostuspohjan tekstit ovat kaikki samassa tavallisessa taulukossa (valkoinen).

  Etusivu, ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan tutkinnon tiedot Opiskelijarekisterin kentistä. Jos tutkinto kattaa kaksi osaamisalaa tai kaksi tutkintonimikettä, ne tulostetaan todistukseen allekkain. Jos taas tutkintonimike kattaa koko tutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike kirjataan Primuksessa Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike-kenttään, jolloin tulostuspohja huomioi tämän.

  Tutkintonimikettä ja osaamisalaa varten on tehty opiskelijarekisteriin myös toiset kentät, joita voi käyttää silloin, jos opiskelijan tutkinto sisältää kaksi tutkintonimikettä tai osaamisalaa.

  Asiakirjan nimi, sarakeotsikot ja teksti "on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:" on kirjoitettu tekstinä suoraan todistuspohjaan.

  Etusivu, suoritustaulukko

  • Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arvosana.
  • Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.
  • Tulostuviksi kurssityypiksi valitaan tutkintosuorituksia vastaavat kurssityypit, esim. 1 tutkintosuoritus.

  Etusivu, alatunniste

  • Tutkintotodistuksen päiväys tulostetaan opiskelijarekisterin monirivisestä kentästä Todistusten päiväykset, tulostusehtona on Todistuslajit=1 tutkintotodistus. Kenttään merkitään se tutkintotoimikunnan kokouspäivämääärä, jossa todistus on ollut hyväksyttävänä.
  • Tutkintotoimikunnan tiedot tulostetaan Tutkintotoimikunnat -rekisterin mukaisena.
  • Tutkinnon järjestäjän tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Takasivut

  Takasivusta on noudettavissa versio 1 ja versio 2. Versio 1 käy silloin, kun todistukseen tulee vain perustutkinnon osia. Versio 2. on tarkoitettu tilanteeseen, jossa tutkintoon sisältyy osa tai osia myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Takasivulle tulostuu silloin sekä näiden että perustutkinnon arviointiasteikot.

  Takasivun tiedot

  Ensimmäinen punainen solu tulostaa sekä tekstiä että tietoa:

  • Tutkinnon nimi tulostetaan taivutuksen takia Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä. Tähän kenttään nimi kirjataan oikeassa taivutusmuodossa ("tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon").
  • Tutkinnon perusteiden diaarinumero ja päiväys tulostuvat Tutkinnot-rekisterin kentistä OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Jos tutkinnon perusteisiin on tullut muutoksia, tulostuvat tiedot kentistä OPH:n määräys/pvm 2 ja OPH:n määräys/dnro 2.

  Tutkinnon säädösperusta on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan. Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen. Tarkista Oph:n todistusmääräyksistä, mitä lisätietoja takasivulle pitää kirjata. Kuvaus tutkinnon laajuudesta, tutkinnon tuottamasta jatko-opintokelpoisuudesta, arvosana-asteikko sekä teksti "Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus" on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2017