Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Utbildningsinspektörer, blanketter

  Med hjälp av en blankett kan läroavtalsbyråns/läroanstaltens personal ändra eller lägga till nya uppgifter om utbildningsinspektörer. Uppgifterna sparas i Primus Utbildningsinspektörer-register.

  Blanketterna till Primus

  Anvisningen innehåller tre blanketter: en ändringsblankett, en profilblankett samt en blankett för egna uppgifter. Spara blanketterna ovan på din dator. Gå till Primus och öppna Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett och läs in den första blanketten. Gör sedan på samma sätt med de övriga blanketterna.

  Ändringsblankett

  • Blankettens databas: Utbildningsinspektörer
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare och Personal
  • Användargrupp i Wilma: t.ex. Wilma: lärare
  • Kryssa i Syns i Wilma.
  • Kryssa i Tillåtet att skapa nytt registerkort.

  Användargruppen ges behövliga rättigheter i Användargrupper-registret. Om personalen tillåts lägga till nya inspektörer, kryssar du i rättigheterna Rätt att skapa nytt registerkort samt Rätt att skriva ut sparade utskrifterWilmas rättigheter-fliken.

  Profilblankett


  Profilblanketten är i huvuddrag likadan som ändringsblanketten och visar de uppgifter om utbildningsinspektören som antecknats i registret.

  • Blankettens databas: Utbildningsinspektörer
  • Blankettens typ: Profil
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal, Arbetsplatshandledare och Platser för praktik och inlärning i arbete
  • Användargrupp i Wilma: behövs inte
  • Kryssa i Syns i Wilma.

  Utbildningsinspektörens egna uppgifter


  Denna blankett använder utbildningsinspektören för att bearbeta sina egna uppgifter.

  • Blankettens databas: Utbildningsinspektörer
  • Blankettens typ: Egna uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Utbildningsinspektörer (andra kan inte väljas)
  • Kryssa i Syns i Wilma.

  Blanketterna i Wilma

  Användare som tillhör en användargrupp som i Användargrupper-registret har Utbildningsinspektörer-registret ikryssat på fliken Wilmas rättigheter, ser länken Utbildningsinspektörer under Mera-menyn uppe på Wilmas huvudsida. När användaren klickar på en inspektörs namn, öppnas profilblanketten som visar noggrannare uppgifter om inspektören. På profilsidan finns en länk till ändringsblanketten.

  Blanketten med vilken inspektören själv kan bearbeta sina egna uppgifter finns under Blanketter.


  Artikeln har updaterats 31.10.2016