Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan till långvarig utbildning

  Se bild

  Ansökningsblankett

  Ansökan i Wilma sker via en elektronisk blankett. Ansökningsblanketten görs med Primus Blanketteditor. På blanketten tar man fram fält som hör till Sökande-registret. För att undvika tomma ansökningar är det bra att ha något av fälten som en obligatorisk uppgift. Fyll också i Blankettens språk. Samma blankett kan användas för alla utbildningar som leder till examen, eller så kan man göra en egen blankett med egna fältdefinitioner för varje utbildning.

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Sökande, långvariga
  • Blankettens typ: Egna uppgifter. (Även en blankett av typen Registrets uppgifter fungerar.)
  • Kryssa i Syns i Wilma
  • Obs! Skola-fältet ska fyllas i! Fyll i åtminstone första raden i fältet Skola. Man kan ha antingen skolspecifika blanketter, eller så kan enheterna ha egna blanketter. Det går också att använda en och samma blankett för alla skolor, och i så fall ska alla skolor finnas i Skola-fältet.

  Ha också med Studerandetyp på ansökningsblanketten

  Lägg "Sökande" som standardvärde för detta fält. Fältinnehållet (studerandetypen) ska vara en sådan uppgift som tillåts på flera registerkort med samma personbeteckning. I inställningarna för fältet Studerandetyp ska du ange att det är förbjudet att ändra uppgiften i Wilma. Sökanden kan då inte ändra uppgiften, och den sparas på sökandens registerkort.

  Gör en profilblankett av ansökningsblanketten

  Du kan kopiera ansökningsblanketten och göra den till en profilblankett som kan användas för att granska sökandenas uppgifter via Wilma.
  Gå till Blanketteditorn och

  • välj ansökningsblanketten
  • välj Funktioner -> Kopiera registerkort
  • ändra blankettens typ till Profil på kopian
  • ge blanketten ett namn
  • lämna fältet Användargrupp i Wilma tomt
  • kryssa i alla de roller som ska kunna se profilblanketten i fältet Används i Wilmas anslutningar
  • spara

  Artikeln har updaterats 25.04.2016