Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018

  Ammatillisen koulutuksen reformi 2018

  Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Uudistus otetaan käyttöön porrastetusti.

  Reformi tuo mukanaan seuraavanlaisia muutoksia:

  • Tutkinto suoritetaan yhdellä tavalla eli osaaminen osoitetaan näytöissä. -> Ei ole enää erikseen näyttötutkintoja ja ammatillista peruskoulutusta.
  • Tutkintojen perusteet muuttuvat asteittain vuoden 2018 alusta alkaen.
  • Ensimmäisenä uudistuvat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet.
  • Tutkintotoimikuntien toiminta päättyy 31.7.2018. Ne hoitavat loppuun vain kesken olevat asiat.
  • Arviointiasteikko vaihtuu 1-5-asteikoksi.
  • Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Ennen lain voimaantuloa aloitetut oppisopimukset ja työssäoppimisjaksot suoritetaan loppuun vanhojen säännösten mukaisesti.
  • Uusille opiskelijoille on laadittava HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
  • Työelämätoimikunnat aloittavat toimintansa.

  Ammatilliset perustutkinnot, siirtymävaiheen opiskelijat, ennen 1.1.2018 aloittaneet

  • Oikeus suorittaa opintonsa loppuun niillä perusteilla, joilla hän on aikanaan aloittanut. Aikaa on 31.12.2021 asti.
  • Opiskelija jatkaa opintojaan hänelle laaditun suunnitelman mukaisesti.
  • Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan uuden lainsäädännön mukaisesti.
  • Arviointiasteikko säilyy entisellään 1-3.
  • Tehty päätös erityisopetuksesta, mukauttamisesta jne. jäävät voimaan.
  • Todistukset antaa koulutuksen järjestäjä uuden lainsäädännön mukaisesti.
  • Ammattiosaamisen näytöistä tulee antaa erillinen todistuksen liite opiskelijan pyynnöstä, jos näytöistä on annettu arvosanoja.
  • Opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien perusteiden mukaisesti (1.8.2018). Silloin opiskelijalle laaditaan HOKS. -> Jo suoritetut tutkinnon osat tunnustetaan osaksi uusien perusteiden mukaista tutkintoa sekä arviointiasteikolla 1-3 saadut arvosanat muunnetaan vastaamaan 1-5 asteikkoa.
  • Muuntaminen tapahtuu seuraavasti: 1->1, 2->3 ja 3->5.
  • Opiskelija voi korottaa arvosanoja uuden lainsäädännön mukaisesti, jos on tyytymätön.

  1.1.-31.7.2018 aloittavat opiskelijat

  • Opiskelija aloittaa opinnot vanhojen perusteiden mukaisesti (ammatillinen peruskoulutus).
  • Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon ei voi enää ottaa uusia opiskelijoita.
  • Laadittava HOKS.
  • Arviointiasteikko on vielä 1-3 heinäkuun 2018 loppuun asti.
  • Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään uuden lainsäädännön mukaisena (oppisopimus tai koulutussopimus).
  • 1.8.2018 opiskelija siirtyy suorittamaan opinnot loppuun uusien perusteiden mukaisesti. Suoritetut opinnot tunnustetaan ja arvosanat muunnetaan 1-5 asteikkoon: 1->1 tai 2, 2->3 tai 4 ja 3->5.
  • Opiskelun loppuajan osaaminen arvioidaan 1-5 asteikolla.
  • Todistukset annetaan uuden lainsäädännön mukaisina.

  1.8.2018 aloittavat opiskelijat

  • Suorittavat opintonsa kokonaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.