Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Tutkintotodistuksen etu- ja takasivut

  Katso kuva

  Opetushallitus on antanut määräykset uusista todistusmalleista. Nämä mallit on tehty 29.6.2015 annetun ohjeen mukaan. 1.8.2015 alkaen tulee käyttää näitä kaikille valmistuville opiskelijoille. Tämän ohjeen etu- ja takasivuja käytetään ammatillisten perustutkintojen tutkintotodistuksissa. Näyttötutkintoja varten on omat mallit.

  HUOM. Takasivun tulostepohjaa on päivitetty 1.3.2017 tulleen muutoksen osalta. Voit lisätä muutoksen omassa Primuksessanne olevaan tulostepohjaan tai ladata ohjeen yläreunasta päivitetyn takasivun .tul-tiedoston. Tulostepohjaan lisätty kohta on seuraava: "Perustutkinto sijoittuu tasolle 4 (lennonjohdon perustutkinto tasolle 5) kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä".

  Tutkintotodistus koostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Tämä ohje koskee todistuksen etu- ja takasivua. Näiden todistuskansien sisään tulostetaan päättö- ja näyttötodistus. Tutkintotodistuksen kansilomakkeet tulostetaan A3-lomakkeelle ja sen sisään päättö- ja näyttötodistukset, joko A3-lomakkeen sisäsivuille tai erillisinä A4-lomakkeina taitetun A3-lomakkeen sisälle.

  Tutkintotodistuksesta voi tehdä myös ns. kootun tulosteen, jolloin saadaan tulostettua yhden opiskelijan kaikki sivut peräkkäin, sen jälkeen seuraavan opiskelijan kaikki sivut jne. Linkki ohjeeseen kootun tulosteen tekemisestä löytyy sivun alareunasta.

  Tulostepohja Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamistasi ensimmäinen tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Tee samoin toiselle tallentamallesi tiedostolle.

  Tutkintotodistuksen etusivu

  Tutkintotodistuksen etusivun yläosaan tulostetaan koulutuksen järjestäjän nimi kentästä Ylläpitäjän nimi ja oppilaitoksen nimi kentästä Koulun nimi. Molemmat tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Keskelle sivua tulostetaan tekstinä "TUTKINTOTODISTUS". Sivun alareunaan tulostuu niinikään tekstinä leiman paikan kertova teksti.

  Tutkintotodistuksen takasivu


  Tutkintotodistuksen takasivulle osa tiedoista tulostuu tekstinä ja osa tietona eri kentistä. Diaarinumerot ja määräysten päivämäärät tulee täyttää kyseisiin kenttiin Primuksessa. Tarkista mallista, minkä rekisterin kentistä tiedot haetaan.

  Jos vapaasti valittavia tutkinnon osia on arvioitu arvosanalla "Hyväksytty", lisätään arviointiasteikkoon lisätieto: "Koulutuksen järjestäjän päätöksellä vapaasti valittavan tutkinnon osan arvosana asteikolla hyväksytty/hylätty"

  Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset voidaan kirjata joko Osaamisalat-, Tutkinnot- tai Opiskelijarekisteriin. Tieto kirjataan kenttään Ammatinharjoittamista koskevat erityissäännökset.

  Mikäli erityissäännös koskee koko tutkintoa, lisätään tieto Tutkinnot-rekisteriin. Tällaisia tutkintoja ovat esim. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lapsi- ja perhetyön perustutkinto ja Lennonjohdon perustutkinto.

  Jos taas erityissäännös koskee tiettyjä osaamisaloja, lisätään se Osaamisalat-rekisteriin. Tällaisia osaamisaloja ovat esim. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon asiakaspalvelun tai hotellipalvelun osaamisala.

  Opiskelijarekisteriin ammatinharjoittamisen erityissäännökset kirjataan, jos se koskettaa vain tiettyjä opiskelijoita. Tällaisia tapauksia on esim. kokin koulutusohjelma, jos opiskelija on suorittanut valinnaisilla tutkinnon osilla anniskeluosaamisen ja anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyyden.

  Tutkintotodistuksen takasivu, oppisopimus

  Oppisopimuskoulutuksen tutkintotodistuksen takasivu on muuten vastaava kuin ei-oppisopimuskoulutuksen, mutta viimeiseksi tulostetaan koulutuksen alku- ja loppupäivät. Nämä tiedot voi lisätä tulostumaan tarvittaessa takasivun tulostuspohjaan "Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset:" -kohdan jälkeen. Päivämäärät voi tulostaa esim. Aloituspäivä ja Koulutuksen/tutkinnon päättymispäivä sekä Oppisopimus alkaa ja Oppisopimus päättyy -kentistä.


  Artikkeli on päivitetty 27.04.2017