Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Tutkintotodistus ammattitutkinnon suorittamisesta

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 näyttötutkintojen todistuksista.

  HUOM. Todistuspohjien takasivuihin on lisätty OPH:n todistusmääräyksen muutoksen vaatima lause (voimassa 1.4.2017 alkaen).

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle. Tee samoin takasivu-tulosteille.

  Tulosteen tiedot

  Ylätunnisteeseen tulostuvat asiakirjan nimi, tiedot tutkinnosta sekä opiskelijan nimi ja henkilötunnus. Keltaiseen suoritustaulukkoon tulostuu suoritetut tutkintojen osat arviointeineen.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentän kautta tutkintotoimikunnan nimi. Tutkinnot-rekisteriin täytetään Tutkintotoimikunta-kenttään jokaiselle tutkinnolle tutkinnosta vastaavan tutkintotoimikunnan nimi.

  • Toinen vaihtoehto on täyttää opiskelijarekisterin kenttä Tutkintotoimikunta, ja tulostaa tieto siitä.
  • Tutkinnon nimi tulostuu opiskelijarekisterin Tutkinto-kentästä.
  • Todistusmääräyksessä sanotaan, että jos tutkinnossa on tutkintonimikkeitä ja/tai osaamisaloja, tulostetaan ne allekkain todistukseen.
  • Jos mahdollinen tutkintonimike kattaa koko ammattitutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike täytetään Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike -kenttään. Eri vaihtoehdot on huomioitu tulostuspohjassa.
  • Opiskelijarekisteristä tulostetaan opiskelijan etunimet, sukunimi ja henkilötunnus.
  • Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.
  • Otsikoiden yläpuolelle tulostuu lause "on suorittanut ammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:"

  Suoritustaulukko

  Todistukseen tulostetaan suoritettujen tutkinnon osien nimet ja arvioinnit (Hyväksytty).

  • Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arviointi.
  • Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.

  Alatunniste

  • Päivämäärä tulostuu opiskelijarekisterin monirivisestä Todistusten päiväykset -kentästä. Kyseisestä kentästä tulostuu viimeisin rivi, jossa on samalla rivillä Todistuslajit-kentässä "1 tutkintotodistus". Päiväys-kenttään merkitään se tutkintotoimikunnan kokouspäivämäärä, jossa todistus on ollut hyväksyttävänä.
  • Tutkintotoimikunnan tiedot tulostetaan Tutkintotoimikunnat -rekisterin mukaisena. Tutkinnon järjestäjän tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Takasivut

  Takasivusta on kaksi mallia. Ensimmäistä käytetään, jos ammattitutkintoon ei ole valittu osia perustutkinnosta. Silloin takasivulle tulostuu arviointiasteikko "Hyväksytty/Hylätty". Mallia 2 käytetään, jos opiskelija on valinnut tutkintoonsa osia myös perustutkinnosta, jolloin molemmat arviointiasteikot tulostetaan takasivulle.

  Tulosteen tiedot

  Takasivun ensimmäiseen punaiseen soluun on laitettu tulostumaan sekä tekstiä että tietoa:

  • Tutkinnon nimi tulostetaan taivutuksen takia Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä. Tähän kenttään nimi kirjataan oikeassa taivutusmuodossa (tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon).
  • Opetushallituksen päättämien ammattitutkinnon perusteiden diaarinumero ja päiväys tulostuvat Tutkinnot-rekisterin kentistä OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Jos tutkinnon perusteisiin on tullut muutoksia, tulostuvat tiedot lisäksi kentistä OPH:n määräys/pvm 2 ja OPH:n määräys/dnro 2.

  Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen. Tarkista Oph:n todistusmääräyksistä, mitä lisätietoja takasivulle pitää kirjata.

  • Jos tutkintoon sisältyy tutkinnon osa "Kuljetusalan perustason ammattipätevyys", sen lisätieto voidaan myös lisätä tulostumaan takasivun Lisätietoja-otsikon alle. Silloin voi käyttää tulostuspohjassa esim. funktiota Lisätietoja.Kurssi, johon kurssiksi valitaan ko. tutkinnon osa (kuljetusalan perustason ammattipätevyys). Lisätietoviite kirjataan silloin opiskelijalle tämän tutkinnon osan kurssisuoritusruudussa kenttään Lisätietoja. Mallipohjassa tätä ei ole laitettu, mutta voitte sen tarvittaessa lisätä.
  • Teksti "Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus" on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.

  Artikkeli on päivitetty 21.04.2017