Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijatyöpäivien laskenta

    Opiskelijatyöpäivälaskentaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa koulutusten suunnitteluun ja toteutumisen seurantaan. Koulutuksen järjestäjien on raportoitava opiskelijatyöpäivät pidetyistä koulutuksista koulutusten rahoittajille/tilaajille sopimuksissa määritellyn aikavälin mukaisesti, esimerkiksi kuukausittain. Työpäivälaskentaa käytetään lähinnä aikuiskoulutuksessa, mutta joissain tapauksissa myös ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuorten koulutus).

    Opiskelijatyöpäivälaskenta voidaan tehdä joko Luokat-rekisterissä koko luokan/koulutuksen osalta tai Opiskelijarekisterissä, jos opiskelijoilla ei ole samanlaiset työpäivät/-viikot. Lisäksi opiskelijatyöpäivälaskennan voi tehdä suoraan Hankintasopimukset-rekisterissä sopimuksittain. Raportteihin voi ottaa mukaan rahoitusmuodon ja lajitella työpäivälaskennan sen mukaan.